Pleio

Engels | Nederlands
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Wat is duurzaam in gebiedsontwikkeling? Geen hutspot ...

Wat is duurzaam in gebiedsontwikkeling? Geen hutspot ...

Duurzaamheid blijft onlosmakelijk verbonden met...
Hoe de burger de energie-revolutie zelf invult!

Hoe de burger de energie-revolutie zelf invult!

Voorpublicatie over de betekenis van Menskracht...
Innovatie binnen de overheid ... DLG's aanpak

Innovatie binnen de overheid ... DLG's aanpak

Innovatie van publieke dienstverlening is in deze...

Kiest IBA Parkstad voor energie onafhankelijkheid?

  Henk Thielens
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 135
  Door Henk Thielens in de groep Menskracht 1474 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  IBA Parkstad zoekt moedige en visionaire mensen, buitengewone ideeën en innovatieve projecten!

  Klik op de hyperlinks om meer te lezen over de Open Oproep. 

   IBA Open Oproep from IBA Parkstad on Vimeo. De open oproep voor het indienen van projecten is verlengd tot 15 december. Zie voor meer informatie hier.

  IBA projecten hebben een hoog ambitieniveau en de thema’s FlexibeleStad, EnergieStad en RecycleStad nodigen uit om er over na te denken en zo kan elan en IBA passie ontstaan. Een bijna volle schouwburg op 27 oktober maakte duidelijk dat IBA echt kan inspireren. Actieve participatie en burgerbetrokkenheid in het ontwikkelingstraject kan innovatieve ontwikkelingen en triggers opleveren onder het motto:  “Meer met Minder : Anders en Beter”.  Het kan als Leitmotiv bijdragen aan zelfbewustzijn, eigen kracht en een gezonde financieringsgrondslag. Focus op iconische projecten zoals The Cube geeft inzicht in het belang van Teaming on the fly en kennisabsorptie. Door via IBA mensen in directe verbinding te brengen en ze intensief te laten interacteren ontstaat sociaal ontwerpen, een proces dat adequaat gefaciliteerd kan worden met moderne digitale hulpmiddelen. Ontmoeting en participatie kan sinds kort in de Linkedingroep IBA Parkstad Green Spot Forum.

  Uit  onderzoek van Kornelia Gezina Melis blijkt dat niet teruggang in de leefbaarheid door ontgroening een primair bindende factor is maar eigen (regionale) identiteit. Ze ontstaat door duidelijke gemeenschappelijke doelen:  p.289 “The main factor behind this absence of a Noord-Groningen collective identity formation was the lack of a clear common goal.

  The increase of liveability was approached as a goal by the scientific and administrative perspective. However, this goal turned out to be too vague. The difference between the region as an institutional structure and as a kind of personal experience is an important distinction, which today still plays an important role in region formation. Administrators of rural regions that deal with population decline connect this often to a declining liveability. However, they should keep the different approaches of a region in mind when planning appropriate policies.

  Het is dus van belang om de bevolking van Parkstad actief in het proces te betrekken c.q. te mobiliseren en IBA event vervult daarin natuurlijk een belangrijke functie. Los daarvan is het belang van dat de bevolking ziet welke nieuwe kansen en mogelijkheden innovaties in projecten kunnen bieden. Ik zal de komende weken een aantal voorbeelden geven om te animeren en te inspireren.

  In Duitsland zijn drie voorbeeldprojecten waaruit blijkt dat er niet alleen energieneutraal gebouwd kan worden maar zelfs energieoverschotten mogelijk zijn, dit door verschillende innovatieve technieken en architectonische- en ruimtelijke aspecten te combineren. Zo kan er dus een nieuwe norm en maatstaf ontstaan voor de toekomstige energie- en gebiedsontwikkeling in IBA-Parkstad. Industriële restwarmte in verschillende sectoren (grootindustriële productie van metalen, constructies, chemische- en petrochemische industrie, papierindustrie, productie van levensmiddelen) wordt in Duitsland door Stirlingmotoren benut waardoor 4 kerncentrales gesloten kunnen worden. Er kunnen verschillende energiedragers (biodiesel ontstaan uit groenafval, stikstof, aardgas, olie, zonne-energie, aardwarmte) gebruikt worden in blokverwarming.

   

  Miniverwarming voor particulierendie energie haalt uit ijs wordt ook al toegepast.

  Het systeem bestaat uit een zon-lucht-warmtecollector, een betonnen buffertank, twee warmtewisselaars, een warmtepomp en (vloer)verwarming. Een pand wordt duurzaam verwarmd met behulp van een ijsbuffer. IJsbuffers zijn een vorm van thermische energieopslag. In de zomer nemen zon-lucht-warmtecollectoren op het dak zonne-energie op. De warmte wordt in een ondergrondse ijsbuffer opgeslagen. Wordt het kouder en wil je bijstoken, dan koel je dat water gecontroleerd af tot onder het vriespunt. Bij de overgang van koud water naar ijs komt energie vrij, de kristallisatiewarmte. Die kun je benutten voor de warmtebehoefte. Vanaf het einde van het stookseizoen begint het omgekeerde proces. Het systeem verschilt van andere bodemopslagsystemen doordat het gesloten is en gebruik maakt van ijs. De initiële investering ligt zo’n 10 tot 20 % hoger dan vergelijkbare systemen, maar dat is in maximaal vijftien jaar terugverdiend. Het systeem kan in principe tachtig jaar mee.

  De techniek is geschikt voor utiliteit, productiefaciliteiten en woningbouw en wordt in Duitsland al veelvuldig toegepast. In Nederland is toepassing nog uiterst zeldzaam. Het nieuwe gemeentehuis in Panningen en een woon-zorgcomplex in Nijmegen hebben inmiddels gekozen voor de ijsbuffer. 

  IBA zou deze technieken onder de aandacht kunnen brengen om als Energiestad het energiegebruik drastisch terug te dringen en concurrentiekracht van regionale bedrijven te vergroten en nieuwe innovatieve energievoorzieningen in gebouwen, wijken en industrieterreinen te realiseren. Deze technieken en mogelijkheden zouden meer onder de aandacht kunnen worden gebracht door een voorlichtingscampagne met als motto: Energiekosten drastisch verlagen? Kies voor IBA energie-innovaties! Particuliere bouwers en bedrijven kunnen zo getriggerd worden te investeren in energiemaatregelen en energieneutrale renovatie en bouwen. Goede informatie over succesvolle voorbeelden is wenselijk. Rondleidingen in (energie neutrale) voorbeeldprojecten zullen de drempel verlagen. 

  Voor energie-intensieve bedrijven is de terugverdientermijn veel korter dan voor particulieren. Zo kon het bedrijf R&R voor Fitland Hotel - De Vrije Teugel (een 4 sterrenhotel met 50 royale kamers, 9 multifunctionele zalen, een bowlingcentrum, een restaurant, grand café en een lounge) een oplossing aanbieden in de vorm van een Warmte Koude Opslagsysteem. Dit levert het hotel op jaarbasis 70.000 m3 gasbesparing (=77%) op waardoor de terugverdientijd 5,3 jaar is.

  Een ander voorbeeld is het bedrijf Ecolab waarvoor een nieuwbouw werd gerealiseerd van 23000 m2 oppervlakte. Hier werd gebruik gemaakt van een zonne-ijs opslagverwarming. Extra energie die bij het bevriezen van water ontstaat kan via warmtepompen zowel om te koelen als voor te verwarmen worden gebruikt. Met 1,8 miljoen liter opslagvermogen is het op dit moment de grootste installatie ter wereld.

  Bekijk om een indruk te krijgen hoe het werkt het filmpje hieronder. In Nederland wordt het concept overigens binnenkort toegepast op het gemeentehuis van Peel aan de Maas

   

  De overheid zou natuurlijk eens goed moeten nadenken of er niet een tijdelijke stimuleringsregeling in het leven zou moeten worden geroepen voor gesubsidieerde voorzieningen (scholen, gemeenschapshuizen, buurthuizen etc) waardoor hun exploitatie verbeterd zou kunnen worden. Veel organisaties hebben het moeilijk door stijgende energiekosten, huurverhogingen en teruglopende ledenaantallen. 

  Henk Thielens

  Henk Thielens

  Moderator van de groep Menskracht op Pleio en de website Joboriëntatie en carrière.
  Wie ben ik

  Als HRD specialist lever ik een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen via informeel leren zodat ze adequaat dealen met veranderende omstandigheden en nieuwe (taak)uitdagingen. 

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers