Pleio

Engels | Nederlands
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Duurzame inzetbaarheid: van droom naar werkelijkheid !

Duurzame inzetbaarheid: van droom naar werkelijkheid !

Het A+O fonds Gemeenten wil een Loopbaanplein...
Jong van Geest? Heeft dat toekomst?

Jong van Geest? Heeft dat toekomst?

Het overheersende cultuurpatroon is nog altijd...
Samen uit de crisis: menskracht is de focus voor oplossingen!

Samen uit de crisis: menskracht is de focus voor oplossingen!

Er zijn organisaties en regio’s die zich nog niet...

Selfrevolution en Empathic Things: bedreiging of doorbraak?

  Henk Thielens
  Door Henk Thielens in de groep Menskracht 1473 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

   

   image

  Steeds vaker integreren mensen technologie in hun leven om informatie over zichzelf te verzamelen en om hier vervolgens van te leren. Quantified Self is een beweging die zich bezighoudt met dit fenomeen. Zij beschrijven dit met het concept ‘selftracking’: door middel van een app kun je persoonlijk advies verkrijgen, gebaseerd op stressniveaus, beweging en activiteiten. Door deze aspecten te koppelen aan de context waarin de gebruiker zich bevindt, kan meer inzicht worden verkregen in zowel de mentale als de fysieke gesteldheid. Volgens bijzonder hoogleraar Wessel Kraaij is deze tool ‘uitermate geschikt om vitaal aan het werk te blijven’

  Kijk om een indruk te krijgen de volgende filmpjes.

  Bron: http://www.driessen.nl/goedbekend/selftracking-vitaal-aan-het-werk-te-blijven/

  Zie http://preventiecoach.nl/app-arbo/


  Zelfsturing en motivatie

  De geestelijke gemoedstoestand wordt voornamelijk gemeten door middel van e-mails, tweets en andere berichten. De fysieke toestand wordt afgeleid uit bijvoorbeeld stressmetingen, ontspanningsmetingen en slaapmetingen. Door deze met elkaar te combineren biedt de app inzicht in de vitaliteit van de gebruiker. Een mooie extra is dat de app ook de mogelijkheid biedt om collega’s met elkaar te vergelijken. Dit bevordert de onderlinge motivatie om met vitaliteit bezig te blijven en stimuleert tegelijkertijd de zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Het kan voor organisaties dus veel opleveren om deze app intern te promoten en het gebruik ervan aan te moedigen.

  Preventiecoach

  Naast selftracking kan de ‘PreventieCoach arbo’ ook erg nuttig zijn bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Deze app staat boordevol informatie om gezondheid, vitaliteit en plezierig werken te bevorderen. Ook deze app is gericht op zelfmanagement en aanpassingsvermogen en biedt daarnaast de mogelijkheid tot kennisdeling. Zowel de Coachingsapp als PreventieCoach zijn gratis te downloaden.

  Bron: http://www.nobco.nl/nieuws/1325840141916

   
  In welke richting gaat Selfrevolution en Empathic Things? Is de vertaling in business to do en in scenario's een bedreiging of doorbraak?

  image

  Je kunt nu Empathic Computing devices vinden in allerlei nieuwe soorten, maten en vormen: om, op of zelfs in het lichaam. De locatie van het apparaat en de soorten data die ze uitlezen, bepalen de karakteristiek. Ze zijn zich bewust van hun eigen context en die van hun gebruiker en sluiten dankzij een steeds intelligenter en intuïtiever wordend netwerk naadloos aan op de uiterst persoonlijke en natuurlijke interfaces van de mens. De convergentie van Sociaal, Mobiel, Analytics, Cloud en Things maakt het mogelijk om ons nog meer op maat te bedienen.
  Ik citeer uit Vint onderzoeksnotitie 2:

  "Analisten zijn er stellig in: de markt wordt de komende jaren overspoeld met een heel scala van dit soort persoonlijke apparaten. Gedreven door een technologie-push vanuit de industrie die geconfronteerd wordt met teruglopende of tegenvallende smartphone- en tabletverkopen, ontwikkelt zich een strijd om de pols (smartwatch), de neus (smartglasses) of zelfs het brein van de consument (de smartwig: er wordt serieus gewerkt aan pruiken die hersengolven registreren). Aan druk vanuit de industrie en de gerelateerde marketingbudgetten zal het niet liggen.Apple en Google, maar ook bijvoorbeeld Samsung, Sony, Microsoft, lg en Intel zetten allemaal hoog in door zo snel mogelijk producten in de markt te zetten."

  Ik zal nog een paar voorbeelden geven. Google is bezig om een contactlens te ontwikkelen speciaal voor diabetici. De lens moet worden voorzien van een chip die de suikerspiegel in tranen meet.Het Diabetes Fonds is blij met de plannen van Google want als dit lukt dan wordt meerdere keren per dag in je vinger prikken verleden tijd. Ook in Nederland wordt er gewerkt aan methoden om pijnloos de bloedsuiker te meten. Samen met TNO werkt het Diabetes Fonds hard aan lichttechnologie waarmee je met een sensor dwars door de huid kunt meten.
  Voor enkele andere projecten waar Google mee bezig is verwijs ik naar NU.nl
  Dat zintuigen van mensen kunnen worden overgenomen bewijst ook Renault. De techniek is al veel verder en sneller ontwikkeld dan wat geprognotiseerd werd.

   
  "Wetende in welke context een consument zijn product gebruikt, met welke emotie hij de winkel binnenstapt, hoe hij zich beweegt, biedt tal van nieuwe mogelijkheden om de huidige ict-systemen efficiënter, effectiever en persoonlijker te maken. Een belangrijk effect ligt op het vlak van empathie. Behalve het iq, het intelligentie-quotiënt, bestaat er ook het eq, het emotionele-intelligentiequotiënt van emoties en relaties. Om echt succesvol te zijn zul je op beide goed moeten scoren. Hetzelfde geldt voor systemen: ‘correcte informatie laten zien’ is niet langer het eindpunt. Het gaat ook om het aanvoelen van de gebruiker: wat zijn de intenties, wat is er nodig om deze klant te helpen als hij zich in deze situatie bevindt, hoe kunnen we een nog betere beleving creëren die zorgt dat de klant loyaal naar ons bedrijf blijft?" Dit is waar technologie van Empathic Things zich op richt.

  David Rose van mit gebruikt de volgende elf karakteristieken, die in meer of mindere mate in een Enchanted Object aanwezig kunnen zijn, om deze Empathic Things te categoriseren:

  • Glanceability – met een snelle blik kun je de informatie opnemen.
  • Wearability – de enchantables zijn ‘draagbaar’.
  • Useability – gebruikersgemak staat centraal.
  • Loveability – je kan er een band mee opbouwen.
  • Tangibility – je kan ze vastpakken.
  • Learnability – ze leren van interactie.
  • Expressability – ze kunnen uitdrukkingen herkennen.
  • Gestureability – ze herkennen gebaren.
  • Ingestability – ze zijn inslikbaar.
  • Affordability – de prijs is redelijk.
  • Sociability – ze zijn sociaal geaccepteerd
  Als het lichaam zelf een steeds belangrijkere interface wordt en de technologie zich beter inleeft in wie wij zijn en wat we beogen, verandert daarmee mogelijk ook het  mensbeeld zelf. Het mensbeeld bestaat uit alle aannames en opinies van wat mensen van nature zijn, de manier waarop ze leven in hun sociale en materiële omgeving, en de waarden en de doelen die ze omarmen.
  Onderzoeksbureau Gartner ziet deze humanisering van technologie ook plaatsvinden. In november 2013 maakt Gartner bekend dat in 2017 smartphones slimmer zullen zijn dan hun eigenaren: ‘By 2017 mobile phones will be smarter than people not because of an intrinsic intelligence, but because the cloud and the data stored in the cloud will provide them with the computational ability to make sense of the information they have so they appear smart.’ ‘Cognizant computing’ noemt Gartner dit met een mooi woord. Het is de volgende stap in personal cloud computing. Om de stip aan de horizon te bereiken moet een viertal fasen doorlopen worden. De eerste twee (Sync Me en See Me) zijn al in gang gezet. De hierop volgende fase (Know Me) vindt nu plaats en de laatste fase (Be Me) ligt in de nabije toekomst.
   
  Van Systems of Engagement tot Empathic Computing
  Wat is er nodig om deze hyperpersonalisatie en contextualisering te realiseren en zo voor organisaties nieuwe verrassende, opvallende, positieve klantbelevingen tecreëren? De ontwikkeling vindt plaats aan de hardware- en aan de softwarekant. De systemen verbonden aan het netwerk, aan de achterkant van alle Things, fungeren in toenemende mate als een elektronisch brein, zoals de persoonlijke en slimme technologieën als ibm Watson, Apple’s Siri en Google Now. Ze kunnen in toenemende mate zelfstandig verbindingen leggen en associaties maken. In het boek Smarter Than You Think (2013) spreekt Clive Thompson over het concept ‘Ambient Awareness’. Volgens hem ontwikkelen we met onze sociale media een soort digitale voelsprieten die ons bijvoorbeeld laten aanvoelen hoe goed of slecht iemand in zijn vel steekt. In onze online data zit al informatie verstopt die iets zegt over ons geestelijk welbehagen.
  Het blijkt dat door alle beschikbare informatie te combineren, er steeds scherpere conclusies kunnen worden getrokken over het huidig en toekomstig gedrag van een individu. Door slim gebruik te maken van allerhande sociale data, zoals tweets,Facebook-statusupdates en Instagram-foto’s, maar ook de geolocatie, de luchtvochtigheidsgraad en zelfs de hartslag en temperatuur van het lichaam, ontstaat een digitale representatie van het individu. Aflezen van de gezichtsuitdrukking of stemklank zou daarbij nog informatie kunnen geven over de emotie. Hiermee is het netwerk niet alleen in staat om zich in te leven in en mee te voelen met het individu, maar ook om aan te voelen aan welke ondersteuning het individu op dat specifieke moment behoefte heeft. Sterker nog, het netwerk is dan waarschijnlijk in staat te voorspellen wat de intenties van het individu zijn voor hij dat zichzelf realiseert. De analyse van onze persoonlijke digitale context geeft het netwerk het vermogen om zich volledig in te leven in het individu.
   
  De onderzoekers trekken navolgende conclusies:
   
  Conclusie 1: het is een evolutie, geen revolutie.
  Empathic Computing is een volgende stap in een langere evolutionaire ontwikkeling en geen revolutie, ondanks dat de gevolgen voor de informatiesamenleving in de voorzienbare toekomst spectaculair kunnen zijn. Dat computers steeds persoonlijkerworden en dichter op de huid van mensen komen, is iets dat immers al veel langer aan de gang is: van  mainframecomputer naar desktop, smartphone, Google Glass, digitale tattoo’s naar slimme tech-pillen. De informatiesamenleving wordt steeds persoon lijker en het invoelend vermogen van apparaten en systemen wordt steeds groter, dankzij sensors, actuators en andere onderdelen van het Internet of Things.
   
  Conclusie 2: context is king, inleven de norm
  Wie Twitter en Facebook beschouwt als gadgets en een storende onderbreking van waar ‘echte’ ict over gaat, staat een verrassing te wachten. Empathic Things komen er onvermijdelijk aan. In, op en om het lichaam, helpen ze ons in de interactie met systemen en de omgeving. Samen met andere Connected Things ontstaan ecosystemen die steeds slimmer worden en ons proactief helpen. Om echt van een systeem te kunnen houden moet het empathie kunnen tonen. Niet als vaag, ongedefinieerdgevoel, nee, concreet kunnen inschatten waar de klant, gebruiker of medewerker op elk specifiek moment behoefte aan heeft. Een dialoog aangaan, al dan niet via de data van het lichaam dat als interface optreedt. Uit een rijke context wordt dan een waardevolle interactie aangeboden. Ook weer via Things, enchanted objects of misschien gewoon via onze laptop of tablet. We kunnen spreken over empathie, maar eigenlijk spreken we over de mens en zijn drijfveren. Dat geldt voor empathic systems, maar ook voor de ethische kwesties rondom Things, biohackables, privacy en dwangmatig-informatiegedrag.
   
  Conclusie 3: balans vinden tussen empathisch en pathetisch.
  Misschien is de belangrijkste conclusie wel dat we aan een groot sociologisch experiment zijn begonnen waarvan we de uitkomst nog niet exact kennen. De technologische mogelijkheden zullen ons de komende jaren confronteren met tal van nieuwe vragen en nieuwe afwegingen waar we een antwoord op moeten vinden. Neem alleenal Google Glass. Kan heel handig zijn in de operatiekamer, maar in een klaslokaal of in een bar kan het al snel leiden tot pathetisch gedrag. Wat handig en verstandig is en wat de perken te buiten gaat, ligt soms dicht bij elkaar. Een werkgever die buschauffeurs met ‘seeing machines’ controleert op afwijkend gedrag, dat is mogelijk ‘pathetisch’ in de ogen van de chauffeur, in de ogen van de passagiers is zo’n empathisch systeem gewoon een kwestie van meer veiligheid. Als zorgverzekeraars de kosten van de zorg kunnen drukken door middel van Empathic Computing is dat een oplossing voor een torenhoog probleem. Maar een maatschappij waarin we mensen gaan uitsluiten op basis van een ongezonde levensstijl, in combinatie met technologie die ons constant monitort, dat klinkt weer pathetisch. De optelsom van wat sociaal wenselijk is, economisch haalbaar en technologisch mogelijk, bepaalt uiteindelijk onze toekomst. Dat geldt niet alleen voor de individuele keuzes die we maken, maar ook voor de grotere maatschappelijke vraagstukken.

  De onderzoekers zien 6 scenario’s voor de toekomst:
  1. Het leven was nog nooit zo eenvoudig.
  2. Mensen krijgen superkrachten.
  3. Het lichaam is het wachtwoord.
  4. De ‘quantified employee’ is de werknemer van de toekomst.
  5. Gezondheidszorg van genezen naar voorkomen.
  6. Producten beoordelen of je een wenselijke klant bent.
  7. Empathic Things als de nieuwe goudmijn voor spionage.
   
  Voor een toeliching op de scenario's verwijs ik kortheidshalve naar het rapport.
   
  Realiseren we ons (binnen de overheid) wat de betekenis van deze ontwikkeling is? Zien we het als een doorbraak en/of bedreiging? Wordt het niet tijd dat de overheid beleid gaat ontwikkelen om van de voordelen van de technologie te profiteren en waar nodig  de privacy van mensen te beschermen? Hoe kunnen wij als consumenten er mee omgaan?

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers