Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

OMG - Met open deuren slaan!

OMG - Met open deuren slaan!

De multi probleem overheid“Het kan iedereen...
Verhullende onthullingen; Over zijn en schijn in het bestuur

Verhullende onthullingen; Over zijn en schijn in het bestuur

Transparantie, openheid, worden gezien als...
Hoe kan de overheid haar potentieel beter inzetten?

Hoe kan de overheid haar potentieel beter inzetten?

De overheid bezuinigt. We moeten met minder...
Innovatie binnen de overheid ... DLG's aanpak

Innovatie binnen de overheid ... DLG's aanpak

Innovatie van publieke dienstverlening is in deze...

Leren door doen; overheidsparticipatie in een energieke samenleving

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1447 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  NSOB en PBL hebben door middel van bijeenkomsten en gesprekken onderzocht wat de veranderende verhoudingen in de samenleving betekenen voor overheidssturing, de overheidsorganisatie, de politiek en ambtelijke professionaliteit.

  Afhankelijk van de rol die de overheid speelt (rechtmatig, presterend, netwerkend of participerend) wordt er iets anders van ambtenaren verwacht: respectievelijk zorgvuldigheid, opartijdigheid en integriteit; resultaatgerichtheid, klantbewustzijn en doelmatigheid; omgevingsbewustzijn, responsiviteit, samenwerkingsgerichtheid; zelfbeheersing, voorzichtigheid, verbinding makend.

  Het schakelen tussen de logica van de buitenwereld en de logica van de eigen organisatie is niet altijd gemakkelijk. In verschillende vormen doen de volgende vijf belemmeringen zich met regelmaat voor:

  1. Gevestigde belangen
  2. Risico-aversie en afrekencultuur
  3. Inrichting van de eigen interne organisatie
  4. Ongeschreven regels, gewoonten en werkpraktijken
  5. Scepsis en normatieve kritiek

  Sturen op energie in de samenleving is iets heel anders dan het kiezen voor afzijdigheid, passiviteit, of het laten varen van overheidsdoelen en ambities. Het betekent niet dat de overheid haar handen van de samenleving aftrekt en niets meer wil. Integendeel, het impliceert een overheid die ambitie heeft, richting geeft, initiatieven stimuleert en vernieuwing mogelijk maakt. Sturen in de energieke samenleving vergt een combinatie van vier elementen:

  • Ambitie & visie
  • Systeeminterventies door het veranderen van defaults
  • Verleiden en stimuleren door sturen op keuze-architectuur
  • Dynamiek uitlokken door continue bijstelling van beleid

  Zie bijv ook Regels verminderen betekent ook normen laten vervagen.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers