Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Met kennis van gedrag beleid maken

Met kennis van gedrag beleid maken

Gedragswetenschappelijke inzichten werden...
Nieuw in Nederland; het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen

Nieuw in Nederland; het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen

De positie op de arbeidsmarkt van Bulgaarse en...
competentie creep in de EU

competentie creep in de EU

De WRR organiseert een serie debatten over...
Allochtone Nederlanders

Allochtone Nederlanders

Door verschillende ontwikkelingen is de...

Regulering en economie

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1467 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Gelauwerd econoom Stiglitz liet voor de WRR zijn licht schijnen over globalisering.

  Economische wetmatigheden gelden altijd en overal, maar dat wil niet zeggen dat economische fenomenen onvermijdelijk zijn. Met regulering en beleid wordt in grote mate beïnvloed waartoe technologische en sociale ontwikkelingen leiden. Globalisering biedt kansen voor welvaart en ontwikkeling, en risico’s van ongelijkheid en machtsvorming. Nationale overheden zijn in grote mate bepalend voor de effecten van globalisering in hun land.

  Toename van ongelijkheid en verlies van soevereiniteit, en daarmee van mogelijkheden om beleid te voeren, ondergraaft de legitimiteit van democratische rechtsstaten. Daardoor zullen mensen zich tegen globalisering keren - misschien niet tegen multinationals en vrije handel, maar tegen migratie en supranationale overheden.

  De vrijhandelsverdragen waarover o.m. de EU met de VS onderhandelt, zoals TTIP, gaan niet over het verlagen van importheffingen. De tariefmuren zijn namelijk heel laag. Ze gaan zelfs niet over investeringen en het beschermen van eigendom, er is helemaal niks mis met het eigendomsrecht in de EU. In wezen gaan ze over het afschaffen van regulering, onder de noemer ‘harmonisatie’, omdat bedrijven niet gebonden willen zijn aan wetten en regels.

  Regulering is er niet voor niks. Er zijn politieke doelen en waarden die aanleiding geven tot regulering: veiligheid, gezondheid, milieubescherming, mensenrechten, solidariteit enz. Vaak wordt in vrijhandelsverdragen een alternatieve vorm van geschilbeslechting, ISDS (investor-state dispute settlement), overeengekomen, omdat in sommige delen van de wereld rechtsbescherming en eigendomsbescherming door reguliere rechtspraak niet voldoet. Een gevolg van zulke vrijhandelstribunalen kan zijn dat staten soevereiniteit verliezen, doordat internationale bedrijven het arbitragemechanisme gebruiken om schadevergoeding te eisen in verband met nationale wetgeving.

  EZ heeft onderzoek laten uitvoeren naar de voorwaarden waaronder handelsverdragen en ISDS tot grotere rechtvaardigheid en welvaart kunnen leiden.

  Zie ook dit artikel in De Correspondent over belastingontwijking: “Hoogopgeleiden, mannen, kapitaal. Breng ze bij elkaar en je hebt de wondere wereld van het multinationale bedrijfsleven: hoogopgeleide mannen met een exorbitante bankrekening die volledig losgezongen zijn geraakt van de werkelijkheid en in een universum leven waar normbesef of maatschappelijke verantwoordelijkheid alleen in slogans en powerpoints bestaat.” Hierin wordt verwezen naar journalistiek onderzoek ‘Luxleaks’. Daarnaast is er onderzoek van de Algemene Rekenkamer over Nederlandse fiscale regels.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers