Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Migratiekaart Nederland

Migratiekaart Nederland

Het WODC heeft voor de belangrijkste...
Toegang tot rechtspraak

Toegang tot rechtspraak

In 2011 maakte de FRA een vergelijkende analyse...
Risico- en crisiscommunicatie met behulp van superpromoters

Risico- en crisiscommunicatie met behulp van superpromoters

Op basis van (marketing)literatuur is onderzocht...
Wat wil je over me weten?

Wat wil je over me weten?

In een tijd waarin de Amerikaanse overheid...

Gegevens criminaliteit en rechtshandhaving

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1464 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving over de periode 2007 tot en met 2013 blijkt dat de criminaliteit nog steeds daalt. De rapportage richt zich op de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland. Aangegeven wordt welk deel hiervan wordt opgespoord, welke strafrechtelijke reactie justitie heeft, hoe opgelegde sancties tenuitvoer worden gelegd en de ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. Ook komt de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen aan de orde, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit.

  De politie registreerde 1,09 miljoen misdrijven in 2013, een daling van bijna 17 procent sinds 2007. Deze algemene trend laat onverlet, dat bij specifieke delicten na een eerdere daling weer een stijging bleek vast te stellen. Dat betrof gewelddadige overvallen en woninginbraken.

  Drugs- en (vuur)wapenmisdrijven worden relatief vaak (80%) opgehelderd. Van de geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven wordt bijna twee derde opgehelderd. Bij dit soort delicten is de dader vaak een bekende van het slachtoffer.

  In een cahier Naar Nationale Veiligheidsindices wordt een nieuwe methode gepresenteerd om de ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland op een zo betrouwbaar mogelijke manier in kaart te brengen. Voor elk delicttype wordt de beste statistische bron gekozen die de ontwikkeling zo betrouwbaar mogelijk beschrijft. Vervolgens worden voor zover mogelijk de ontwikkelingen van de verschillende delicttypen gewogen naar ernst en omvang en waar mogelijk samengevoegd tot één criminaliteitsindex, dan wel in een apart indexcijfer gepresenteerd.

  Volgens Bart de Koning is de pakkans voor criminelen minder dan twee procent: commentaar op de cijfers in De Correspondent.

  In 2013 werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar slachtoffer van geweld. Ouderen (65-plus) zijn beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, maar het geweld tegen hen neemt wel toe.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers