Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Effectiviteit van ISD

Effectiviteit van ISD

In Nederland is sinds 1 oktober 2004 de...
Preventie van vechtscheidingen door mediation

Preventie van vechtscheidingen door mediation

Het WODC onderzocht of mediation effectief is...
Voetbalgeweld

Voetbalgeweld

Het Nederlandse voetbalbeleid omvat zo’n 64...
Bestrijding van afpersing van ondernemers

Bestrijding van afpersing van ondernemers

Beschrijving van het fenomeen afpersing van het...

Burgers in veiligheid

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1419 dagen geleden Reacties (1)

   0/5 Sterren (0)

  Burgers gaan op heel gevarieerde wijze aan de slag met het veiliger maken van hun leefsituatie. De ‘doe-democratie’ is zichtbaar geworden in het veiligheidsdomein. Er kunnen verschillende vormen van ‘participatie’ worden onderscheiden:

  1. Toezicht: in gezamenlijkheid informele sociale controle uitoefenen in de (semi) openbare ruimte en/of met behulp van technologie elkaar informeren over ongewenste situaties en zo criminele of overlast veroorzakende personen ontmoedigen; bijv. rolmodellen, buurtvaders, buurtwachten en -Whatsappgroepen
  2. Opsporing: informatie verzamelen ten behoeve van de opsporing van verdachte personen en zo criminaliteit en overlast actief tegengaan; bijv. sms-alert, burgerrechercheurs, Whatsappgroepen, boevenvangen.nl
  3. Zorg voor de openbare ruimte: verbeteren en verfraaien van de openbare ruimte en zo crimineel of overlastgevend gedrag bestrijden en dempen; bijv. bewonersbudgetten, Opzoomer-achtige projecten
  4. Conflictbemiddeling: bewoners met vaardigheden uitrusten om zelf onderlinge conflicten op te lossen en zo de woonoverlast in buurten terugdringen; bijv. buurtbemiddeling
  5. Contactbevordering: contact bevorderen tussen bewoners of tussen bewoners en de politie en zo het onderlinge vertrouwen vergroten; bijv. Politiekids, gedragscodes
  6. Informatiebemiddeling: informatie verzamelen en toegankelijk maken en zo burgers en instanties van meer of betere informatie voorzien; bijv. Onze Buurt Veilig, Politie-app
  7. Beleidsbeïnvloeding: vergroten van de zeggenschap van burgers bij de totstandkoming van beleid gepaard aan coproductie in de uitvoering van beleid en zo beleid beïnvloeden; Buurt Bestuurt, Veiligheidspanel, Veilige Buurten Teams.

  De belangrijkste opbrengsten voor burgers èn voor de politie te maken hebben met het ‘gevoel’ rond veiligheid: zich veiliger voelen, een gevoel van controle ervaren over de omgeving, meer vertrouwen hebben in andere bewoners of in de politie, het gevoel een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving of aan de zelfredzaamheid van ruziënde bewoners, een plezierig gevoel overhouden aan nieuwe sociale contacten of een fraaiere openbare ruimte, of een gevoel van herkenning en tevredenheid over de beleidsdoelstellingen van gemeente of politie. De opbrengst hangt onder meer af van de mate van collectieve weerbaarheid in een buurt, de aanwezigheid van personen die het verschil kunnen maken, en de ruimte die professionals van hun organisatie krijgen om op basis van eigen inzicht te handelen.

  De klassieke kwesties rond burgerinitiatieven en private activiteiten voor publieke belangen doen zich ook in het veiligheidsdomein voor. Het gaat dan om de representativiteit van de groep actieve burgers, de institutionalisering van initiatieven, en het risico van onbedoelde en onwenselijke neveneffecten.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers