Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Doedemocratie in dorpen

Doedemocratie in dorpen

In overheidsbeleid wordt vaak verondersteld dat...
Sociale staat van Nederland

Sociale staat van Nederland

Iedere twee jaar brengt het SCP De sociale staat...
Burgerparticipatie: van inspraak naar big society?

Burgerparticipatie: van inspraak naar big society?

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid...
Stemming in Nederland

Stemming in Nederland

Uit het derde kwartaalbericht burgerperspectieven...

Bevolkingssegmenten

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 85
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1397 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  In het sociaal-cultureel rapport Verschil in Nederland onderzoekt het SCP de inkomens- en vermogenspositie van mensen en in hoeverre deze bepalend zijn voor segmentatie in Nederland. Het blijkt dat er in Nederland verschillende werelden zijn, en die lopen langs de lijnen van inkomen, vermogen en eigenwoningbezit. Deze factoren laten een duidelijke samenhang zien met vrijwel alle andere indicatoren, zoals persoonskapitaal, sociaal kapitaal en cultureel kapitaal, maar ook met attitudes en welbevinden. Hoewel de vermogensverschillen in Nederland groter zijn dan de inkomensverschillen, blijken die laatste in sterkere mate verantwoordelijk voor sociale tegenstellingen.

  Al met al vinden Nederlanders sociaaleconomische verschillen niet als problematisch zolang de rijken hun geld maar ‘eerlijk verdiend’ hebben en niet ten koste van ‘de kleine man’.

  Aan de hand van ook andere dan alleen financieel-economische verschillen (opleiding, leefstijl, biologie, etniciteit e.d.) stelt het SCP vast dat er in Nederland zes bevolkingsgroepen te onderscheiden zijn:

  • de gevestigde bovenlaag (15% van de bevolking)
  • de jongere kansrijken (13%)
  • de werkende middengroep (27%)
  • de comfortabel gepensioneerden (17%)
  • de onzekere werkenden (14%)
  • het precariaat (15%)

  De segmentatie is zeker niet maximaal: er is geen harde tweedeling in kapitaal. De eerste vier groepen zijn over het algemeen goed af, maar op uiteenlopende wijze.

  De mensen die tot de groep ‘precariaat’ behoren zijn het laagst opgeleid en het vaakst afhankelijk van een uitkering of karig pensioen, hebben vaak een huurwoning en nauwelijks vrij vermogen. Fysiek is het precariaat het meest ongezond en het vaakst te zwaar, en zijn de netwerken voor sociale en instrumentele steun het kleinst. De leden van het precariaat beschikken over de gehele linie over het laagste culturele kapitaal van alle zes groepen: de minst luxueuze leefstijl, geringste digitale vaardigheden en de slechtste beheersing van de Engelse taal. Gemiddeld zijn ze 62 jaar, maar de leeftijdsspreiding is groot. Het precariaat telt veel alleenstaande ouderen en migranten (23% van niet-westerse herkomst, 12% van westerse), maar de meerderheid is autochtoon. Verhoudingsgewijs zijn er ook veel vrouwen. Het aandeel mensen dat kerk, moskee of een ander gebedshuis bezoekt is vergelijkbaar met dat van de comfortabel gepensioneerden, maar het intensievere bezoek (minstens eens per twee weken) is wat groter. Van deze groep gaat 38% niet stemmen of weet niet wat te kiezen. De PvdA, de SP en de PVV zijn de grootste partijen, maar het beeld is verbrokkeld, met ook enig aandeel voor CDA, D66 en 50Plus. De VVD-aanhang onder het precariaat is klein, en vrijwel niemand is van plan op Groenlinks te stemmen.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers