Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Factoren die naleving of overtreding bepalen

Factoren die naleving of overtreding bepalen

De kans dat iemand een overtreding begaat wordt...

Pluriforme toezichts- en handhavingsstelsels in verschillende landen

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 128
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1420 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Veiligheidszorg is steeds minder een exclusieve taak voor de politie. Terpstra en Van Stokkom vergeleken ontwikkelingen van straattoezicht vanuit Nederlands perspectief. Kritiek op de politie, die onvoldoende zichtbaar zou zijn en de aandacht teveel exclusief op ernstige criminaliteit zou richten, leidde overal tot meer publieke en private functionarissen met verschillende bevoegdheden, die geacht worden bij te dragen aan veiligheid in de publieke ruimte: plural policing. De regulering hiervan verschilt enorm in verschillende landen. In sommige landen (België) is er een strikte scheiding tussen politie en anderen, elders (Engeland en Wales) is er juist sprake van integratie.

  In Nederland bestaan er tussen de verschillende categorieën nieuwe toezichthouders in de publieke ruimte aanmerkelijke verschillen in bevoegdheden en dwangmiddelen. Deze variëteit treedt ook op in de andere onderzochte landen. Het verschijnsel dat in Nederland private beveiligers die als boa voor een gemeente werken over handboeien beschikken, lijkt in Europees verband een unicum. Daarentegen is het Oostenrijkse verschijnsel dat een private beveiliger met een geweer op straat loopt bij de bewaking van bijvoorbeeld een bankgebouw, in Nederland ondenkbaar.

  De verschillen tussen de landen hangen met vele factoren samen, waaronder de heersende opvattingen over de positie van de staat, de invloed van neoliberale opvattingen en van het New Public Management, en ontwikkelingen in de private veiligheidssector. Ook spelen hier een rol de verhoudingen tussen centrale en landelijke overheden, de aard van het politiebestel, het lokaal functioneren van de politie, de verhouding tussen lokaal bestuur en politie, specifieke juridische randvoorwaarden en regelingen, alsmede politieke verhoudingen en gevoeligheden.

  Nederland

  Sinds eind 2013 zijn de ingehuurde (private) boa’s in de publieke ruimte bevoegd te handhaven voor dezelfde feiten als hun publieke collega’s. Volgens de boa-circulaire dient de politie de operationele regie te hebben over de boa’s werkzaam in de publieke ruimte. Dit is een opmerkelijke constructie. De gemeente is immers in organisatorische, beleidsmatige en financiële zin verantwoordelijk voor deze handhavers. Verschillende recente onderzoeken laten zien dat deze operationele regie door de politie in de praktijk moeizaam functioneert. Voor de boa’s is de afstand tot de politie vaak groot. De informatieoverdracht vanuit de politie is vaak beperkt. Concrete opdrachten worden weinig gegeven en terugkoppeling ontbreekt vaak.

  Oostenrijk

  Oostenrijk kent een relatief sterke legalistische cultuur. Het geloof in de staat en in hiërarchische verhoudingen is relatief sterk. Er is een politieke consensus dat alleen de staat verantwoordelijk is voor politiewerk en veiligheidszorg. Toch is ook hier toezicht en handhaving in de publieke ruimte op bescheiden schaal gepluraliseerd.

  België

  De GAS-wet (Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties) van 1999 geeft gemeenten mogelijkheden om de veiligheidszorg zelf te organiseren. Of en hoe ze dat doen varieert. In Wallonië zijn nauwelijks gemeenschapswachten-vaststellers actief, terwijl in Vlaanderen deze functionarissen op ruimte schaal worden ingezet. Anders dan in Nederland heeft niet de politie, maar de gemeente, de regie over hun inzet. Er is nauwelijks sprake van private beveiliging of toezicht.

  Engeland en Wales

  Een belangrijke categorie nieuwe straattoezichthouders, Police Community Support Officers (PCSO’s), maakt onderdeel uit van de politieorganisatie. Ze dragen politie-uniformen en opereren vooral op straat, zodat ze bijdragen aan het ‘blauw op straat’. Daarnaast hebben gemeenten verschillende soorten surveillanten in dienst.

  Canada

  In Canada is naast de reguliere politie een groot aantal organisaties en beroepsgroepen verantwoordelijk voor toezicht in de openbare ruimte, en het onderscheid tussen publiek en privaat is verregaand vervaagd. Particuliere beveiligers fungeren als politieagenten, hoewel ze geen bevoegdheden hebben. Ze ondervragen en verwijderen burgers, of leveren burgers die problematisch gedrag vertonen aan de politie over, ook in de publieke ruimte. Zij maken daarbij vaak op willekeurige wijze gebruik van het citizen’s arrest.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers