Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

MINDSPACE model voor gedragsbeïnvloeding met beleid

MINDSPACE model voor gedragsbeïnvloeding met beleid

Gedragsinzichten voor beleid   Sinds de...
Met kennis van gedrag beleid maken

Met kennis van gedrag beleid maken

Gedragswetenschappelijke inzichten werden...
Subtiele gedragsbeïnvloeding

Subtiele gedragsbeïnvloeding

Sinds economen de kennis uit psychologische en...
Slim beleid maken

Slim beleid maken

In vervolg op De menselijke beslisser publiceert...

Cognitie en beleid

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 131
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1393 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  De Wereldbank behandelt in World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior gedragsinzichten op basis van een groot aantal disciplines, waaronder neurowetenschappen, cognitieve wetenschappen, psychologie, gedragseconomie, sociologie, politieke wetenschappen en antropologie. Het loont om aandacht te besteden aan de manier waarop mensen denken, mentale processen, en aan de invloed op het denken van geschiedenis en context: cultuur. Inzichten over gedrag op basis van kennis over mentale en sociale processen kunnen het ontwerp en de implementatie van beleid en van interventies gericht op menselijke keuzen en menselijk handelen, verbeteren.

  Niet alleen de burgers waarop beleid zich richt zijn mensen met bepaalde mentale processen, ook percepties en beslissingen van beleidsmakers worden mede bepaald door zulke sociaal-psychologische processen. Daardoor maken ze systematische denkfouten met suboptimaal beleid als gevolg. Ministeries en uitvoeringsorganisaties kunnen compenseren voor dergelijke denkfouten door gerichte procedures te implementeren, zoals verschillende vormen van interne en externe review, dogfooding, IAK, evaluatie, feedback- en leerloops, reflectiebijeenkomsten, debat en advocaat-van-de-duivel-rollen (red teaming).

  Dankzij de bekende mentale processen kunnen ogenschijnlijk kleine details in beleidsontwerp, timing of context soms grote gevolgen hebben voor beleidseffectiviteit.

  Het gaat in elk geval om serieuze investeringen in analyse, onderzoek, evaluatie en leren, rondom de ontwikkeling en implementatie van beleid.

  Zowel in de economie als in beleidsontwikkeling worden veel modellen gebruikt die uitgaan van rationele mensen, die vanuit hun eigen belangen alle kosten en voordelen tegen elkaar afwegen en vervolgens een bewust besluit nemen. Dit kan een zinvolle benadering zijn, maar hiermee worden psychologische en sociale invloeden op gedrag gemist. Nieuwere methoden, gebaseerd op kennis van ‘human factors’ (de term voor gedragsinzichten in o.m. de luchtvaart), complementeren de rationele modellen.

  De human factors waar de Wereldbank op wijst zijn

  • Mensen vormen hun oordelen en nemen beslissingen in grote mate automatisch, niet bewust en afgewogen.
  • Wat en hoe mensen denken hangt vaak af van wat anderen om hen heen doen.
  • Individuen in een bepaalde samenleving delen een gemeenschappelijk perspectief waarmee we betekenis geven aan de wereld om hen heen en waarmee we onszelf begrijpen.

  Als gevolg van zulke human factors hebben mensen systematische neigingen, waarnemingsafwijkingen en voorkeuren. Voorbeelden hiervan zijn confirmation bias (de neiging om informatie zodanig te filteren en te interpreteren dat je vooronderstellingen worden bevestigd), het zwaardere gewicht van het heden boven de toekomst, verliesaversie enz.

  Cognitie

  Omdat de meeste mentale processen automatisch en onbewust verlopen, doet het er voor de beleidseffectiviteit vaak heel veel toe welke informatie aan mensen wordt gegeven, en vooral ook op welke manier informatie wordt gegeven. Adverteerders gebruiken deze kennis al lang: informatie wordt selectief, aantrekkelijk, gemakkelijk aangeboden; defaults worden zó gezet dat gedrag een gewenste kant op wordt gestuurd; er wordt gebruik gemaakt van mentale processen die gericht zijn op het opheffen van cognitieve dissonantie en op wederkerigheid; gewenst gedrag wordt vóórgedaan door personen waarmee klanten zich kunnen identificeren.

  Sociale normen

  Het feit dat mensen sociale wezens zijn, maakt hen gevoelig voor sociaal bewijs: als anderen iets doen, zal het wel goed zijn. Daarnaast zitten sociale voorkeuren van mensen voor rechtvaardigheid, wederkerigheid en samenwerking ingebakken. Gedrag wordt beïnvloed door sociale verwachtingen: identificatie, samenwerkingspatronen, zorg voor leden van de in-group, sociale normen. Dit leidt ertoe dat de vormgeving en inrichting van beleid de motivatie om al dan coöperatief te zijn kan versterken, of juist ondermijnen.

  Cultuur

  Mensen vormen mentale modellen: concepten, categorieën, identiteiten, stereotypen, oorzaak-gevolg-ideeën, mensbeelden en wereldbeelden, door de gemeenschap waarin ze leven. Mentale modellen zijn vervolgens ook weer van invloed op wat individuen waarnemen en hoe we interpreteren wat we waarnemen. Mentale modellen vormen ons begrip van wat juist en goed is, van wat ‘natuurlijk’ en vanzelfsprekend is, en van wat mogelijk is.

  Een voorbeeld van mentale modellen is stereotypering. Leden van een achtergestelde minderheid hebben de neiging om hun eigen mogelijkheden te onderschatten, waardoor ze vaak onderpresteren. Daarmee wordt het stereotype bevestigd en draait de vicieuze cirkel door.

  Mentale modellen kunnen worden beïnvloed door blootstelling aan fictie en kunst.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers