Pleio

Engels | Nederlands
Archief 2020 Koplopers

Archief 2020 Koplopers


 4/5 Sterren (4)

7 januari koplopersoverleg Archief 2020_Opening en mededelingen

  André Plat Archief 2020
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 53
  Door André Plat Archief 2020 in de groep Archief 2020 Koplopers 1381 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Afwezig: Pepijn (Amsterdam), zijn presentatie schuift naar 4 februari , Annemieke Adema (werkt aan prorgramma 19 januri WFA), Jantje en Jeroen (Rotterdam) en Klaartje (Haarlem).

  Voorgesteld nieuwe deelnemers:

  Marieke Klomp, vraag vooral haar blog te volgen op het breednetwerk, Natasja Pels voor project kennisfunctie NA maakt kennis, geeft 4 februari presentatie, Laurens Vellekoop (Berenschot) AIDO aanjaagteam/draagvlak bestuur: urgency paper. Samenwerkingsverbanden in kaart. VNG congres presentatie. 

  Groepstaak bestuursinput, termijn verlengen 15 januari.

  Jeroen schrijft mee met utrecht (blog)

  APEX folder wordt uitgedeeld, met verzoek aandacht.

  NEN/ISO standaarden, Anje vraag of deze collectief ingekocht kunnen worden? Graag jullie reactie bij groepsvragen. Stap 1 zou moeten zijn: wil je die normen hebben als LO? Te verkennen om collectief in te kopen (komt veel werk achter weg) en/of aanhaken bij rijksoverheid afspraak. Eerst zekerheden vooraf. Jamil bespreekt met KING. Aan te haken bij bijv. Milieu of Informatiebeveiliging? Uit de Regeling gehaald ivm verwijzing naar niet openbare informatie. King standaardisatie en NORA en DTR. Uitzoeken is nuttig. Relevantie bij DTR op te vragen en hoe belegd bij gemeenten nu? En is er behoefte. AIDO kwaliteitszorg wordt gevraagd dit uit te zoeken. A2020 en DTR zullen afstemmen. Begin maart terug op de agenda. 

  Voortgang AIDO. Projectbesluit Kwaliteitssysteem (projectleider), functioneel ontwerp E-depot eind januari opgeleverd. Handreiking SIO ook januari gereed. Beiden vast te stellen in stuurgroep februari. 5 maart congres georganiseerd. Inclusief medio februari urgentie-paper dat 5 maart wordt gepresenteerd. Verderop in het jaar business-cases voor aanbesteding. 

  Laurens Vellekoop praat ons bij over bestuurlijk draagvlak.

  a. Hoe staat het er op dit moment voor bij besturen: archiefinnovatie bewustzijn? Besturende wethouder erfgoed/cultuur is soms ' andere bestuurder'  die informatievoorziening in portefueille heeft. In Hoorn wordt 'op de deur geklopt', in Alkmaar is het helder dat een e-depot moet komen. Bewustzijn wat dit nu van de organisatie vraagt is niet erg helder. Waarom kort te duiden, veel aandacht voor kansen (toegang informatie, actueel, open overheid e.d.): dat zal beter vallen dan dat het moet. Beiden is aan de orde. De pilot Haarlem heeft efficiency-winst gegeven (uitplaatsing is verreweg het voordeligst), ontzorgen (overijssel) met gezamenlijkheid is winstpakker (je bent op orde en kans voor ketensamenwerking). 

  b. hoe krijg je bereidheid tot investeren? Waterland directeur heeft bestuurlijke opdracht (vanuit bestuurder informatievoorziening/bedrijfsvoering) geregeld en informeert de gemeentesecretarissen elk halfjaar de voortgang (is nog ver van het bed show). Alkmaar doet niets met gemeentesecretarissen, richt zich op bestuurders van de gemeenschappelijke regeling (snel over de rand). Document Alkmaar is aangeboden aan het bestuur van de GR, budget E-depot is de eerste keer gelukt, 2e keer niet gelukt. Directeur moet dan zelf voorziening treffen (bijv. A2020). Overijssel bestuurlijk rondje, waarbij inhoudelijk deskundige (div) concretiseerde. Het moet wel, maar mag dan vaak niet(s) kosten. Door zowel boven en onderlangs aan te kaarten is bewustzijn en vrijblijvendheid wel vermindert. Het is nog niet concreet hoeveel aansluiting Overijssel kost. Overijssels Coalitie werkt wel goed. In den-bosch bestuurlijk geen interesse. Stadsarchief erfgoed en bedrijfsvoering druk aan het zetten om E-depot te realiseren. Gemikt wordt op sectordirecteuren/controllers om druk op te voeren. 

  Bestuurders en ambtelijke top zou in maart/april bestookt moeten worden om begroting 2016 investering aan te kunnen. Idee is om vanuit aanjaagteams, Frans Bakhuis/Nieuwegein.

  Kansen aan te vullen met vervanging (breekijzer), consequentie. Verdere input graag op pleio. Vragen en suggesties graag naar Laurens Vellekoop. 

  We lopen de agenda op archief2020.nl website door, met korte toelichting. Januari lijkt oogstmaand. Veel om te volgen ihkv kennisdeling en aansluiting op I-bestuur/KING.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers