Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Subtiele gedragsbeïnvloeding

Subtiele gedragsbeïnvloeding

Sinds economen de kennis uit psychologische en...
Slim beleid maken

Slim beleid maken

In vervolg op De menselijke beslisser publiceert...
Cognitie en beleid

Cognitie en beleid

De Wereldbank behandelt in World Development...
Beter beleid met sociaal-psychologische kennis

Beter beleid met sociaal-psychologische kennis

Mooi artikel over spontane naleving / effectief...

Beleid en gedragsmechanismen

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 63
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1376 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  In z’n oratie van 2008 laat Frans Leeuw zien hoe ongelooflijk veel de overheid, rechters en particuliere organisaties interveniëren in het bestaan van burgers. Veel interventies zijn gebaseerd op dwang en/of op het innen en besteden van geld. Dat schept een verantwoordelijkheid, om er enerzijds voor te zorgen dat interventies effectief zijn, en anderzijds verantwoording af te leggen over de keuzen die zijn gemaakt en de manier waarop beslissingen worden uitgevoerd en toegepast. Beleid moet dus geëvalueerd worden, en het moet ontwikkeld worden op basis van kennis (die deels voortkomt uit effectevaluaties).

  Vooral kennis over gedragsmechanismen is relevant. Leeuw geeft enkele voorbeelden van gedragsinzichten over drijfveren die mechanismen aanzwengelen:

  • De wens om cognitieve dissonantie te vermijden of op te heffen
  • The shadow of the future, die maakt dat mensen er rekening mee houden dat ze in de toekomst met elkaar te maken zullen hebben
  • imiteren (vicarious learning)
  • relatieve deprivatie: de mate waarin iemand zich tekort gedaan voelt hangt af van de positie van de mensen waarmee hij zichzelf vergelijkt
  • door sociaal bewijs en cascade-effecten doen steeds meer mensen iets omdat ze zien dat anderen het ook doen
  • formele normen kunnen een crowding out van intrinsieke motieven veroorzaken
  • mensen maken systematische fouten, hebben systematische neigingen en gebruiken vaste heuristieken bij hun keuzen en beslissingen
  • bepaalde neurologische kenmerken van mensen zijn van invloed op het effect van sommige interventies

  Veel beleid grijpt aan op een beperkt aantal gedragsmechanismen: prikkels, dwang en voorlichting zijn in grote lijnen de meest voorkomende strategieën.

  Interventies concurreren met al bestaande gedragspatronen, die voortkomen uit hersenen, hormonen en instincten, rationele afwegingen, cultuur en padafhankelijkheid.

  Ook de context is medebepalend voor de werking van interventies.

  Leeuw waarschuwt voor beleidshomeopathie: maatregelen nemen die niet werken omdat de veronderstelde mechanismen anders uitpakken dan gehoopt. Hij analyseert hoe het komt dat er zo veel ineffectief beleid wordt geproduceerd:

  • bestuurders en topambtenaren proberen hun onvermogen om maatschappelijke problemen op te lossen, te verbergen
  • internationale modieuze ‘aanpakken’ worden geimiteerd
  • verkokering tussen wetenschappelijke vakgebieden
  • beleidsevaluatieonderzoek richt zich nauwelijks op verklaring, op beleidstheorie en gedragsmechanismen

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers