Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Veiligheidsmonitor, criminaliteit en rechtshandhaving

Veiligheidsmonitor, criminaliteit en rechtshandhaving

In de afgelopen 10 jaar is het aantal...
OM en bestrijding van criminele netwerken

OM en bestrijding van criminele netwerken

Essay over de uitdagingen voor het OM, de...
Schade door diefstal

Schade door diefstal

Om trends in diefstal te meten is het zinvol om...

Factoren van invloed op criminaliteit

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1357 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Een theorie over criminaliteit gaat uit van gelegenheid/beveiliging: de gedachte dat het criminaliteitsniveau vooral beinvloed wordt door de mate waarin het makkelijk of moeilijk voor criminelen is om hun misdrijven te begaan. Er zijn ook aanwijzingen dat dit van invloed is op criminaliteit, zeker als het gaat om vermogenscriminaliteit. Maar waarschijnlijk zijn veranderingen in de neiging van mensen tot crimineel gedrag belangrijker.

  Zie dit discussiepaper Opportunity/security as a driver of crime. Drivers for crimeDrivers for crime

  De meest veelbelovende criminaliteitsbestrijdingsstrategie op basis van crime science is het beperken van verleidingen en mogelijkheden voor mensen om een misdrijf te plegen. Het succes hiervan is echter beperkt, doordat er wordt uitgegaan van het rationele keuzemodel voor menselijk gedrag.

  Potentiële daders baseren hun keuzen en beslissingen lang niet altijd op een rationele kosten-batenafweging.

  Een belangrijk element in crimineel gedrag is zelfbeheersing. Dat is geen statische eigenschap van mensen, maar een complex situatie-afhankelijk mechanisme. Zelfbeheersing kan uitgeput raken door voorafgaande uitoefening van zelfbeheersing, of door het kiezen tussen twee mogelijkheden. Het kan uitgeput raken door anderen te zien die zichzelf beheersen, en het kan ook weer versterkt worden door anderen te zien oefenen. Zelfbeheersing wordt beinvloed door cognitieve belasting. Besluitvorming in een context waarin mensen een grote cognitieve belasting ervaren, kan ertoe leiden dat mensen zich meer verlaten op automatisch gedrag, waardoor ze meer gebruik maken van mentale sluiproutes, heuristieken en biases. Tenslotte wordt zelfbeheersing ook beinvloed door zelfvertrouwen.

   Zie The reasoning criminal vs. Homer Simpson: conceptual challenges for crime science Crime science theoryCrime science theory


  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers