Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Met kennis van gedrag beleid maken

Met kennis van gedrag beleid maken

Gedragswetenschappelijke inzichten werden...
Beter beleid met sociaal-psychologische kennis

Beter beleid met sociaal-psychologische kennis

Mooi artikel over spontane naleving / effectief...
MINDSPACE model voor gedragsbeïnvloeding met beleid

MINDSPACE model voor gedragsbeïnvloeding met beleid

Gedragsinzichten voor beleid   Sinds de...
Subtiele gedragsbeïnvloeding

Subtiele gedragsbeïnvloeding

Sinds economen de kennis uit psychologische en...

Voorbeelden van nudges

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 1015
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1334 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Uit de Nudge database van het Stirling Behavioural Science Centre:

  1. Eerlijkheid wordt geprimed door mensen aan het begin van een formulier te laten tekenen, in plaats van aan het einde. Het ging om een verklaring voor de verzekering over het aantal gereden kilometers. Hoe minder kilometers iemand opgeeft, hoe lager de premie. Mensen die aan het begin van het formulier tekenen geven meer gereden kilometers op. Zie Shu et al, Signing at the beginning makes ethics salient and decreases dishonest self-reports in comparison to signing at the end, 2012.
  2. Na een specifieke implementatie intentie halen meer mensen een griepvaccinatie. Mensen die vooraf de datum en het tijdstip hadden opgeschreven kwamen vaker daadwerkelijk een griepprik halen, dan mensen die alleen een oproep hadden gekregen en ook dan mensen die alleen de datum hadden opgeschreven. Zie Milkman et al, Using implementation intentions prompts to enhance influenza vaccination rates, 2011.
  3. In een vergelijking van opt-in, opt-out, active choice (iemand dwingen te kiezen zonder dat er een default is) en enhanced active choice (benadrukken welk nadeel er verbonden is aan de ongewenste keuze) bleek de laatste methode het meest effectief. Zie Keller et al, Enhanced active choice: a new method to motivate behavior change, 2011.
  4. Het gebruik van checklists in operatiekamers reduceert het aantal fouten van 23% tot 6%. Zie Haynes et al, A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population, 2009 en Arriaga et al, Simulation-based trial of surgical-crisis checklists, 2013.
  5. Een goede voorspeller voor de risico-inschatting van alcoholgebruik is de inschatting van mensen hoeveel zij drinken in vergelijking met anderen. Zie Wood et al, Social norm influences on evaluations of the risks associated with alcohol consumption, 2012.
  6. Het vereenvoudigen van een keuze bleek tot een verdrievoudiging van deelname aan een spaarplan te leiden. Zie Choi et al, Reducing the complexity costs of 401(k) participation through quick enrollment, 2006.
  7. Communicatie (aanmaningsbrieven) waarin werd aangegeven dat ‘9 van de 10 mensen’ hun belasting op tijd betaalden, verhoogde het aantal mensen dat alsnog betaalde. Naarmate de sociale norm specifieker werd gemaakt voor de lokatie (regio of postcodegebied) nam het effect toe. Behavioral Insights Team UK 2010.
  8. Een beroep op de morele norm om op tijd belasting te betalen had geen effect. Zie Torgler, Moral suasion: an alternative tax policy strategy?, 2004.
  9. Oostenrijkers die hun kijk- en luistergeld moesten betalen kregen verschillende soorten brieven. Een groep kreeg brieven waarin een moreel appèl werd gedaan; een groep werd gewezen op de sociale norm; en een groep kreeg een dreigement (“als u niet reageert nemen wij persoonlijk contact met u op.”). Elke vorm van mailing had effect, en alleen het dreigement was extra effectief. Zie Fellner et al, Testing enforcement strategies in the field, 2011.
  10. Verschillend geformuleerde brieven aan eigenaren leidden tot toename van belastingaangiftes. De brieven met dreigementen van een controle bleken effectiever te zijn dan brieven waarin hulp bij het invullen van formulieren werd aangeboden, en brieven waarin rationele argumenten werden geboden. Zie Hasseldine et al, Persuasive communications, 2007.
  11. Belastingbetalers die 10% van hun betalingen zelf aan beleidsdoelen mochten toewijzen waren meer tevreden over hun belasting. Zie Lamberton, A spoonful of choice, 2013.
  12. Gepersonaliseerde sms-berichten hadden een positief effect (30%) op de inning van boetes. Behavioral Insights Team, Test, learn, adapt.
  13. Feedback over het eigen gedrag zal waarschijnlijk het meeste effect hebben als het aan de volgende criteria voldoet: over een langere periode wordt er regelmatig feedback gegeven; de feedback is specifiek; gedragsinformatie wordt op een duidelijke en aantrekkelijke manier gegeven; er wordt gebruik gemaakt van interactieve computergebaseerde apparaten. Zie Fischer, Feedback on household electricity consumption, 2008.
  14. Implementatie intentie gekoppeld aan een zo concreet mogelijk plan vergroot de kiezersopkomst. Kiezers met wie een compleet plan was afgesproken, over hoe laat en waar ze zouden gaan stemmen, waar ze dan vandaan zouden komen, enz. gingen 4,1% vaker daadwerkelijk stemmen dan mensen die alleen een aanmoedigingsboodschap hadden gekregen. Zie Nickerson, Rogers, Do you have a voting plan?, 2010.
  15. In een facebookonderzoek waarbij sociaal bewijs werd ingezet in de vorm van ‘ik heb gestemd’-knoppen bleek dat het sociaal bewijs effectiever was dan alleen oproepen om te gaan stemmen. Zie Bond et al, A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization, 2012.
  16. In een enquête over levensreddende investeringen bleek er meer steun voor investeringen waarmee hele specifieke kansen genoemd werden (98% kans om 150 levens te redden, en zelfs 85% kans om 150 levens te redden) dan voor dezelfde investeringen waarmee ‘mogelijk’ 150 levens gered zouden kunnen worden. Slovic et al, Risk as analyses and risk as feelings, 2002.
  17. Negatieve communicatie (‘het is verboden om’; ‘doe niet...’) kan contraproductief werken doordat er impliciet een sociale norm vanuit gaat. Een bord in Arizona’s petrified forest park waarop stond dat veel bezoekers versteend hout meenamen waardoor het park werd beschadigd, leidde tot 8% toename van diefstal. Zie Cialdini, Crafting normative messages to protect the environment, 2003.
  18. 36% van de mensen die een enquêteformulier kregen, vulden de volledige enquête in. Van degenen bij wie de voorpagina handgeschreven was vulde 48% de enquête in, en van degenen die naast de enquêteformulieren een handgeschreven post-it kregen 76%. Zie Garner, Post-it note persuasion, 2005.

  En nog 83 andere nudges.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers