Pleio

Engels | Nederlands
Werkgroep Pleio

Werkgroep Pleio

Bouw mee aan Pleio

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Pleio-overleg 25-11-2010

Pleio-overleg 25-11-2010

Aanwezig: Neeltje, Nienke, Elise (allen tot 10...
Verslag van het Pleio-overleg van 31 maart 2011

Verslag van het Pleio-overleg van 31 maart 2011

Het Pleio-overleg had deze keer geen specifieke...
Agenda Pleio-overleg 1 september 2011

Agenda Pleio-overleg 1 september 2011

Het eerste Pleio-overleg na de zomer heeft een...
Agenda werkgroep Pleio op 29 mei 2012

Agenda werkgroep Pleio op 29 mei 2012

De volgende bijeenkomst van de werkgroep Pleio...

Verslag Pleio-overleg 1 september 2011

  Davied van Berlo
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 389
  Door Davied van Berlo in de groep Werkgroep Pleio 2607 dagen geleden Reacties (4)

   0/5 Sterren (0)

  Het eerste Pleio-overleg na de zomervakantie was druk bezocht (vijftien aanwezigen) en daaronder bevonden zich enkele nieuwe gezichten:

  • Astrid Schippers (ministerie van EL&I) is de komende maanden aanspreekpunt voor vormgeving, gebruiksvriendelijkheid (usability) en taal/terminologie;
  • Pieter van Koetsveld (Nationaal Archief) gaat de komende tijd onderzoeken hoe de archivering van Pleio verbeterd kan worden;
  • Marinus de Graaff (ministerie van EL&I) zal als informatiearchitect nagaan hoe de technische inrichting van Pleio zo goed mogelijk georganiseerd kan worden.

  Zoals aangekondigd in de agenda zijn ook de initiatiefnemers van IRN en Zaaksysteem.nl aangeschoven:

  • Peter Moen, werkzaam bij de gemeente Bussum en initiatiefnemer van Zaaksysteem.nl, een open source systeem voor proces- en aanvraagbehandeling;
  • Peter de Beijer en Robert Augusteijn, werkzaam bij Politie Gelderland Zuid voor het Internet Recherche Netwerk.

  Daarnaast waren aanwezig de andere initiatiefnemers van Pleio (Harrie Custers, Wim Essers en Marcel Ziemerink), Dirk Jan van de Wal (projectleider intranet Haarlem), Paula van der Knaap (financiën), Tom Moesker (beveiliging), Koen Aben (Agile Overheid) en Marcel Krassenburg (MKidee).


  Discussie over de richting van Pleio
  Na de uitgebreide voorstelronde en ieders plannen met Pleio voor het komende half jaar ontspon zich een discussie over de richting en de inrichting van Pleio. Twee vragen stonden daarbij centraal:

  1. Moet Pleio niet meer investeren in het op orde brengen van de structuur en aansluiten bij de huidige organisatie van de overheid, bijvoorbeeld door het maken van groepen te reguleren en functienamen en organisatieonderdeel vanuit een organisatie aangeleverd te krijgen?
  2. Moet Pleio zich niet meer op advies en begeleiding van overheidsorganisaties richten om Pleio in te voeren en te helpen bij eventuele verandering van werkwijze die daarbij hoort?

  De discussie werd afgerond met de conclusie dat het ondersteunen van de medewerker om zijn/haar werk beter te doen (efficiënter, over organisatiegrenzen heen, op maat) het uitgangspunt blijft. Vervolgens gaan we kijken hoe medewerkers maximaal ondersteund en gestimuleerd kunnen worden om dat op een structurele manier te doen (bijv. bij het invullen van profiel, het vinden van bestaande groepen, etc.). Zie ook het Manifest van Pleio voor dergelijke uitgangspunten.

  Overheidsorganisaties zijn een tweede doelgroep van Pleio, maar ook bij de inzet van deelsites ligt de verantwoordelijkheid bij de organisatie zelf. We helpen hen op weg met het inrichten van een deelsite en stimuleren dat organisaties elkaar helpen en van elkaar leren (zie Mijn Deelsite). Projectmanagement of -begeleiding kan intern worden geregeld of uit de markt worden aangetrokken. Harrie zal een overzicht maken van partijen die daar al ervaring mee hebben.


  Samenwerking met IRN en Zaaksysteem.nl
  De beide Peters hebben zich voorgesteld en verteld over hun drijfveren, hun initiatieven en waar zij mogelijkheden zagen om elkaar te versterken. Zowel Pleio als IRN en Zaaksysteem.nl werken op basis van open source en hergebruik en zijn gratis beschikbaar voor gebruik door overheidsorganisaties. Dit alles met als doelstelling de overheid beter en integraler te laten werken en een stuk goedkoper te laten werken. Alle aanwezigen waren enthousiast over het bij elkaar komen van deze initiatieven.

  Door het bundelen van Pleio, IRN en Zaaksysteem.nl kan aan overheidsorganisaties een beter en veiliger platform worden aangeboden om te werken en samen te werken. Pleio biedt vanaf nu:

  1. Een infrastructuur van een hoog beveiligingsniveau, inclusief eigen opslag (hosting) en verbindingen. Pleio wordt daarmee ook geschikt voor politie en justitie en er kunnen beveiligde verbindingen worden gelegd met interne systemen van overheidsorganisaties;
  2. Diverse applicaties om ambtenaren en organisaties te ondersteunen in hun werk, bijv. samenwerkmogelijkheden, zaaksysteem, monitoringinstrumenten, chat en videovergaderen, etc. Dit aanbod zal de komende tijd nog gaan groeien;
  3. Een interface waar gebruikers alle functionaliteiten die ze nodig hebben voor hun werk overzichtelijk en geïntegreerd krijgen aangeboden, zowel in een persoonlijk scherm (dashboard) als in de context van groepen en organisaties (deelsites).

  De komende tijd gaan we aan de slag om alle diensten op één infrastructuur te zetten, de functionaliteiten en applicaties te verbinden en de interface gebruiksvriendelijker te maken en als toegang tot alle functionaliteiten te gebruiken.


  Afspraken tot de volgende bijeenkomst (29 september)
  Er is veel kennis en kunde betrokken bij Pleio, maar de uitdaging zal zijn om alle activiteiten en mogelijkheden op de juiste manier bij elkaar te brengen. Op technisch, functioneel en organisatorisch gebied zullen we daarom grote stappen moeten zetten!

  Technische afspraken (infrastructuur en applicaties):

  • Hosting van Pleio en Zaaksysteem.nl verhuizen naar IRN: afspraak tussen Peter dB, Peter M, Marcel, Tom en Marinus;
  • Het inrichten van een Pleio Lab om nieuwe functionaliteiten te testen: Robbert, Marcel;
  • Functionaliteit voor chat bij IRN integreren in Pleio: Robbert, Marcel en Marinus;
  • Onderzoeken hoe videovergaderen, leeromgeving (Moodle), zaaksysteem en monitoringtool gekoppeld kunnen worden aan Pleio: Robbert, Marcel en Marinus;
  • Afstemmen van de beveiligingsonderzoeken van RAD en KUN: Tom en Peter dB.

  Parallel loopt er een traject om te komen tot online documenten op basis van Etherpad. Daarbij wordt samengewerkt met Zarafa.

  Functionele afspraken (interface en usability):

  • Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van Pleio: Astrid;
  • Integratie van zaaksysteem.nl in Pleio (vormgeving, widgets, etc.): Astrid, Peter M;
  • Integratie van interfaces IRN in Pleio: Robbert en Marcel;

  Organisatorische afspraken

  • 13 september: besluitvorming opdrachtgeversoverleg IRN: Peter dB, Davied (voorstel schrijven);
  • Inrichten van een organisatorisch ophangpunt voor "Pleio Plus", bijvoorbeeld een stichting: Davied, Peter dB, Peter M;
  • Organiseren van een bestuurdersconferentie als voorbereiding van een Raad van Bestuur: Davied, Peter dB.


  Het volgende Pleio-overleg vindt plaats op 29 september. Iedereen heeft dan ruim de tijd om een stap te maken in het verder brengen van Pleio Plus. De doelstelling is om op dat moment duidelijkheid te hebben over hoe de technische, functionele en organisatorische integratie vorm krijgt en hoe de samenwerking tussen alle betrokkenen gaat verlopen. Dat betekent: alle hens aan dek!

  Reacties en aanvullingen op dit verslag zijn van harte welkom hieronder!

   

   

   

   

   

   

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Pieter van Koetsveld
    Pieter van Koetsveld 2597 dagen geleden

    Hallo Dick,

    Ik denk het ook. Hoe meer er op pleio gewerkt wordt, hoe belangrijker (middel)langetermijn beheer van informatie wordt. Ik ben me nog wat aan het oriënteren en sta open voor suggesties.

    Pieter

    • Davied van Berlo
     Davied van Berlo 2604 dagen geleden

     Dick, Pieter heeft aangegeven dat hij op de volgende bijeenkomst met een plan komt. Als je wil aanschuiven: 29 september vanaf 9.15 uur in Utrecht.

     • Dick de Heer
      Dick de Heer 2604 dagen geleden

      Collega's,
      Mijn verwachting is dat met de voorgenomen wijzigingen van Pleio, de content en het belang ervan zullen toenemen. Daarmee wordt het belangrijk voorzieningen te treffen voor lange termijn informatiebeheer (beschikbaarstelling, terugvindbaarheid, wat wanneer verwijderen).
      Het onderzoek hoe de archivering van Pleio te verbeteren (Pieter van Koetsveld), komt echter bij de afspraken in het verslag niet terug. M.i. is het belangrijk meteen bij de upgrading van Pleio ook het informatiebeheer te verbeteren.
      Ik geef het in overweging.
      Dick de Heer

      • Marcel Krassenburg
       Marcel Krassenburg 2607 dagen geleden

       Hoi Davied,

       Goede actie om een verslag uit te werken en al zo snel te plaatsen!

        

      Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers