Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Aanpak van internetoplichting

Aanpak van internetoplichting

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft de...
Wetenschappelijk politie-onderzoek

Wetenschappelijk politie-onderzoek

Devroe en Ponsaers constateren dat...
Onvrede van politiemensen over de strafrechtspleging

Onvrede van politiemensen over de strafrechtspleging

Veel politiepersoneel oordeelt negatief over de...
Kennis voor beleid: ex ante analyses

Kennis voor beleid: ex ante analyses

In de periode 2005 – 2011 werden er voor de...

Bevoegdheden politie

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 225
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1297 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  De Inspectie VenJ heeft onderzoek gedaan naar de staat van de parate kennis van bevoegdheden van politieambtenaren. Deugdelijke wetskennis kan ergernissen, escalatie van conflicten, procedures en sepots voorkomen. Gedegen parate kennis met betrekking tot basisbevoegdheden stelt de politieambtenaar in staat zijn werk met meer zelfvertrouwen en gezag uit te voeren, en draagt zo bij aan zijn weerbaarheid. Ten slotte is ook het rechtssysteem gebaat bij een goed kennisniveau van de individuele politieambtenaar.

  Het onderzoek ging over de volgende basisbevoegdheden:

  • staande houden en aanhouden
  • onderzoek aan de kleding (fouilleren) en aan het lichaam
  • binnentreden
  • doorzoeken
  • in beslag nemen
  • identiteitsonderzoek

  Kennis van de bevoegdheden rond het gebruik van geweldsmiddelen wordt jaarlijks getoetst.

  Uit het onderzoek blijkt dat politieambtenaren te weinig parate kennis over hun bevoegdheden hebben. De Inspectie constateert ook dat er binnen de eenheden een lappendeken van, vaak sterk verouderde, visie- en beleidsdocumenten en versnipperde initiatieven op het punt van kennisonderhoud en –borging bestaat.

  De inspectie beveelt aan te zorgen voor een scholingssysteem en dat systeem ook goed te borgen. Aan het ministerie wordt in overweging meegegeven dat periodieke toetsing verplicht gesteld kan worden.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers