Pleio

Engels | Nederlands
Informeel Interdepartementaal Strategennetwerk

Informeel Interdepartementaal Strategennetwerk

IISN

 0/5 Sterren (0)

Third Meeting of National Government Foresight Organizations

  Max Kommer
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 29
  Door Max Kommer in de groep Informeel Interdepartementaal Strategennetwerk 2604 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Van 19 t.m. 21 september vertegenwoordig ik Nederland bij de Third Meeting of National Government Foresight Organizations, in Ottawa (Can). Ik doe dat op verzoek van Wendy Asbeek Brusse, secretaris / directeur van het bureau van de WRR die oorspronkelijk was uitgenodigd maar verhinderd is.

  Ik gebruik dit netwerk graag om wat input te krijgen voor mijn inbreng daar.

  Doel van de bijeenkomst is:

  1. Continue to build an international network of national government foresight organizations by inviting developing country organizations
  2. Exchange experience on challenges in doing effective foresight  in government
  3. Share analysis and discuss emerging issues of mutual interest
  4. Provide a sounding board and platform for member collaboration on projects

  Voor zover ik kon nagaan, nam Nederland niet deel aan de twee voorafgaande bijeenkomsten van dit netwerk (wat ons een beetje in de positie van ontwikkelingsland plaatst).

  Wat ik in elk geval wilde inbrengen, is een en ander over hoe het in Nederland staat met toekomstverkennen binnen en rond de overheid. Ik kan iets vertellen over de plaats en functie van WRR (het WRR-raport “Uitzicht” geeft ook enig houvast) en planbureaus, departementale strategieafdelingen, het rijksbreed strategieberaad (en de daar in ontwikkeling zijnde kennisagenda) en het informele netwerk, en de meer commerciële infrastructuur op dit gebied.

  Interessanter lijkt mij de vraag voor welke problemen we aanlopen bij het toekomstverkennen. Ook daarvoor biedt het WRR-rapport houvast. Maar er zijn een paar zaken die daarin niet zo aan de orde komen en die ik wel de moeite van het bespreken waard vind:

  • Het eerste is de neiging om steeds opnieuw het wiel uit te vinden en anderzijds elkaar maar na te praten. Met de regelmaat van de klok zie ik –of meen ik te zien- dat organisaties een toekomstverkenning uitvoeren waarbij ze veel aandacht besteden aan het schetsen van hoe de toekomst er uit zal (kunnen) zien, en er dan nog een kop op zetten in de zin van “en wat betekent dat nu voor ons (terrein)?”, in plaats van gebruik te maken van een of meer bestaande verkenningen en alleen die laatste vraag te stellen.
   Tegelijkertijd zie je dat veel van die verkenningen zodanig worden uitgevoerd, dat ze eigenlijk niet veel meer doen dan de resonans van die eerdere verkenningen opvangen, doordat de uitvoerders -of de door hen geïnterviewden- als trends vooral datgene zien wat ze uit berichten / discussies over die eerdere verkenningen hebben opgevangen.
   Het eerste lijkt me verspilling, het tweede een garantie dat je op wat langere termijn niets nieuws meer ziet. Ik zou denken dat er veel te winnen is door meer samen te werken bij het periodiek uitvoeren van een brede toekomstscan (de rijksbrede kennisagenda is daar natuurlijk een aanzet toe), maar voor het probleem van de blikvernauwing heb ik niet zo gauw een oplossing
  • Het tweede is een aspect van die blikvernauwing waar we mogelijk in internationaal verband wat aan kunnen doen, namelijk onze over het algemeen sterk Europese / Atlantische / Anglo-Saksische oriëntatie. Mijn indruk is althans dat we (als gezamenlijke Nederlandse toekomstverkenners – ik spreek niet over het individuele niveau) relatief weinig kennisnemen van verkenningen uit andere geografische gebieden dan Europa en Noord-Amerika, en –daarmee samenhangend- uit andere taalgebieden dan (met uitzondering van het Nederlandse) het Engelstalige, eventuel met nog wat Frans en Duits er bij. Weten we wat er in het Spaans, Chinees, Japans, Arabisch, Russisch, Indiaas etc. geschreven wordt, of daar andere perspectieven in zitten, of het relevant is voor ons? Ik betwijfel het, en voorzover we het weten neem ik haast aan dat het via de filter van de VS of het VK komt.
   NB: Als ik me niet vergis, heeft The Hague Centre for Strategic Studies in het kader van hun werkzaamheden voor het programma Nationale Veiligheid een tool ontwikkeld waarmee op he internet geplaatste toekomstverkenningen in flink wat talen kunnen worden gescand.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers