Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Regelreflexen

Regelreflexen

Ko de Ridder, Sanne Reinders, Regulering,...
Het meten van de productiviteit van de politie

Het meten van de productiviteit van de politie

Internationaal vergelijkend onderzoek naar...
Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Om terrorisme te bestrijden zijn er de afgelopen...

Toezicht en wetenschap

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 131
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1290 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Het jaarlijkse Vide-congres van de beroepsvereniging voor toezichthouders en beleidsevaluatoren ging over de relatie tussen handhaving en wetenschap. Keynote speaker was John Braithwaite, die in zijn boek Responsive regulation aandacht besteedde aan doelmatiger handhaving van regels en voorschriften, door onder meer aan te sluiten bij spontane naleving. Braithwaite vindt dat je alleen harde repressieve maatregelen moet nemen als dat effectief is. Vaak is het veel doelmatiger om aan compliance assistance te doen: mensen of bedrijven te helpen zich zo te gedragen als de beleidsmaker voor ogen heeft. Ook kan er veel meer gebruik worden gemaakt van gedragsinzichten: door slimme communicatie en door consistent beleid dat het mensen makkelijk maakt om het ‘juiste’ te doen, bereik je meer en goedkoper naleving of meewerking waardoor het beleid doelmatiger wordt.

  Wel beschouwt Braithwaite juist de mogelijkheid van het toepassen van sancties als ondersteuning voor die meer softe maatregelen. Hij stelt handhavingsinstrumenten meestal voor als een piramide, waarbij de basis wordt gevormd door voorlichting en overleg en de top door straffen en repressie.

  De principes van responsive regulation zijn:

  1. Wees je bewust van de context en leg geen algemene theorie of model op aan de werkelijkheid
  2. Luister
  3. Respecteer degenen die weerstand bieden
  4. Waardeer degenen die zich aan je beleid committeren
  5. Laat merken dat je probeert effect te bereiken door steun en voorlichting
  6. Laat weten, zonder te dreigen, dat er indien nodig serieuze sancties zullen worden opgelegd
  7. Betrek een breed netwerk van partners
  8. Stimuleer actieve verantwoordelijkheid
  9. Leer, dus evalueer

  Hier de papers van verschillende workshops, over onderzoeksbevindingen op het terrein van uitvoering/handhaving/toezicht van beleid.

  Zonder uitvoering of handhaving blijft beleid een papieren werkelijkheid. Effectiviteit en dus ook doelmatigheid hangt af van effectieve uitvoering. Wetenschappelijk onderzoek als dit ondersteunt het maken van ex ante analyses over uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en maatschappelijke kosten van beleid.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers