Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Om terrorisme te bestrijden zijn er de afgelopen...
Migratiekaart Nederland

Migratiekaart Nederland

Het WODC heeft voor de belangrijkste...
Toegang tot rechtspraak

Toegang tot rechtspraak

In 2011 maakte de FRA een vergelijkende analyse...

Informatiedeling voor terreurbestrijding

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 107
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1266 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Het WODC evalueerde de CT Infobox, die nu tien jaar bestaat. In de CT Infobox  worden gegevens uitgewisseld over personen die vanuit het oogpunt van terrorisme een mogelijk risico vormen voor de Nederlandse samenleving. De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien organisaties binnen het veiligheids- opsporings- en inlichtingendomein die hun krachten hebben gebundeld om een bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van terrorisme.

  Samenwerking

  De samenwerking tussen de partijen lijkt te worden bevorderd door het belang dat partijen hechten aan terrorismebestrijding. Ook de wijze waarop de CT Infobox is georganiseerd bevordert samenwerking. De informatie wordt alleen met medewerkers in de box gedeeld.

  Deze medewerkers verrichten zelf geen operationele handelingen en geven de informatie ook niet door. In de box wordt de informatie van verschillende organisaties met elkaar in verband gebracht en multidisciplinair beoordeeld. Op grond van die beoordeling worden adviezen

  uitgebracht aan de deelnemende partijen en aan derden. Er is in de CT Infobox dus gekozen voor een ‘gesloten box principe’ met een intensieve vorm van samenwerking waar het gaat om informeren, communiceren, beoordelen en adviseren, maar het uiteindelijke handelen op basis van een advies uit de box wordt aan de afzonderlijke organisaties overgelaten en valt niet onder de taken of verantwoordelijkheden van de CT Infobox. Dit heeft als groot voordeel dat de samenwerkende partners hun autonomie behouden als het gaat om het al of niet opvolgen van adviezen om te handelen, en dat ze het moment van handelen zelf kunnen kiezen.

  Door alle juridische en organisatorische veiligheidswaarborgen waarmee de CT Infobox is omkleed is het vertrouwen tussen medewerkers in de box groot en voelen medewerkers zich niet geremd om informatie te delen.

  Privacy

  In de CT Infobox wordt alleen informatie bijeengebracht over personen, als een persoon als potentieel risicovol wordt aangemeld bij de CT Infobox, en als deze persoon voldoet aan de ‘plaatsingscriteria’: over de persoon moeten signalen van terrorisme aanwezig zijn en de persoon moet daardoor een potentieel gevaar vormen voor de Nederlandse rechtstaat. Er vinden periodiek onderzoeken plaats die gericht zijn op het ‘van de lijst af’ halen van personen.

  De CT Infobox bestaat dus slechts uit een ruimte waarin informatie kan worden gedeeld en waarin over deze informatie wordt gecommuniceerd. Het enige dat de box verlaat zijn adviezen aan partijen die ervoor kunnen kiezen om deze adviezen al of niet op te volgen. Door deze constructie kunnen medewerkers in de box de informatie waar ze door hun werk van op de hoogte zijn geraakt niet delen met andere leden van hun eigen organisatie die buiten de box werkzaam zijn.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers