Pleio

Engels | Nederlands
Informeel Interdepartementaal Strategennetwerk

Informeel Interdepartementaal Strategennetwerk

IISN

 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Puur eerlijke volksverlakkerij

Puur eerlijke volksverlakkerij

Van holle frasen komen tot ambachtelijke...
Goed bestuur in een veranderende wereld

Goed bestuur in een veranderende wereld

Tobias Kwakkelstein, Aart van Dam, Ardaan van...
Open source werkt

Open source werkt

  Open Source werkt; een recent voorbeeld...
Er was eens…

Er was eens…

Verwarring ontstaat als je verstand niet wil...

IISN – bijeenkomst 7 mei 2015

  Max Kommer
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 78
  Door Max Kommer in de groep Informeel Interdepartementaal Strategennetwerk 1284 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Op 7 mei is er weer een bijeenkomst geweest van het IISN. Deze bijeenkomst was georganiseerd door ZonMw in samenwerking met het Center voor Human Emergence (CHE). Het thema luidde: “Trends, transitie, de Rijksoverheid en ik”. De aanleiding voor dit thema was de constatering dat zich op veel gebieden ontwikkelingen en problemen voordoen en veranderingen plaatsvinden waarbij ‘oude manieren’ om op tot oplossingen te komen niet meer lijken te werken en tegelijk (nog) geen ‘nieuwe manieren’ gevonden zijn.

  In een inleidende presentatie schetste Michiel Steffelaar (van het CHE) eerst hoe ‘nieuwe manieren van denken’ er uit zouden kunnen zien. Vervolgens ging hij in op enkele trends en de context van de huidige gezondheidszorg. Dit diende als opmaat voor een dialoog waarin werd ingegaan op de vraag wat hun in dat verhaal geraakt had en welke relatie zij zagen met hun eigen leven of werkterrein. Dat leverde een mooi gesprek op dat veel kanten uit ging en waarin veel onderwerpen de revue passeerden.

  Tot slot werd een aantal vragen gesteld waarmee ‘geoogst’ werd wat deze dialoog had opgeleverd en welke mogelijkheden er gezien werden om het IISN te continueren en te vernieuwen. Ut de antwoorden (zie hieronder) werd in ieder geval duidelijk dat het IISN veel potentie heeft, dat er veel animo is voor continuïteit en dat er veel ideeën zijn voor vernieuwing. Enkele suggesties waren: meer gebruik van internet (b.v. via Pleio), uitbreiding van het netwerk met private organisaties, thematische bijeenkomsten, et cetera.

  Het streven is zeker om hieraan een vervolg te geven en op korte termijn weer een bijeenkomst te organiseren. Daarover hoor je binnenkort meer. 

   

  Letterlijke antwoorden op de vragen (voor zover leesbaar)

  Vraag: “Welke inzichten kreeg u door de dialoog?”

  • Ook wij, deelnemers van het IISN, denken binnen onze eigen grenzen, vanuit onze eigen systemen, schema’s en overtuigingen en zien maar een deel van de complexe werkelijkheid.
  • Evidence Based denken en handelen heeft ons een redelijk gezonde, veilige, prettige samenleving opgeleverd. De echte problemen ontstaan als mensen zonder voldoende / onderbouwde kennis willen meebeslissen en als mensen nu oplossingen willen voor problemen waar we nu nog geen oplossingen voor hebben.
  • Rol van evidence – invloed politiek.
  • Maakbaarheidsdiscussie gaat vooral over meer evidence en meer “1000 bloemen bloeien”, maar niet over de politiek.
  • Hoe kunnen individuen de kloof overbruggen tussen organisatiedoelen en mensenwensen: “Waarom is er nog maar één Buurtzorg?”.
  • Oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg zijn misschien deels buiten de zorg te vinden (werkgelegenheid, onderwijs, omgeving). Hoe is dat te realiseren?
  • We lijken te weten hoe we het niet willen, maar hebben we een beeld van wat we wel willen? Wat is de wenselijke toekomst en hoe kunnen we daar komen?
  • Er zijn spanningsvelden, o.a. ‘professie is meer dan toegepaste kennis’ en ‘top down vs. bottom up’.
  • Dat we in feite langdurig bezig zijn geweest als samenleving zonder veel resultaat.
  • ‘Het is er al.’ Verbinden, dialoog, open samenwerken. Lokale initiatieven, b.v. op gebied van zorg, sociaal, politiek, economie.
  • Dat we wel weten of kunnen weten hoe verandering / vernieuwing / verbinding …, maar dat concrete initiatieven / verbindingen … Hoe te stimuleren?
  • Wat is de relatie tussen evidence based en al de overige … elementen die genoemd zijn? Krijgt ‘evidence based’ niet teveel gewicht?

  Vraag: “ Welke vragen of dilemma’s zou u via een dialoog eens tegen het licht willen houden?”

  • Waarom / waardoor vinden we steeds opnieuw het wiel uit?
  • (‘Nieuwe’ ideeën lijken vaak niet meer te zijn dan oude wijn in nieuwe zakken)
  • Hoe kan de overheid omgaan met toenemende complexiteit?
  • Is er een rol voor hiërarchische sturing in een complexer wordende samenleving?
  • Hoe komen collectieve voorzieningen van de grond wanneer individuen meer ruimte krijgen?
  • Wat is de basale vraag? B.v.: Wat is leven?
  • Verdieping op thema.
  • Wat maakt dat het stagneert? Belangen? Of: Wet van tekkend potentieel? Of: Wet van remmende voorsprong?
  • Kunst en zorg.

  Vraag: “Welke ideeën voor vernieuwing van het IISN ziet u?”

  • Betrekken van organisaties van jongeren zoals de jonge ABP-bestuurders.
  • Waarde van Complex Adaptive System Theory bekijken.
  • Pleio actiever gebruiken.
  • Het IISN is een krachtige bron van interdepartementale denktank – consolideren!
  • Goede voorbeelden van transitie van binnen de departementen presenteren.
  • Identificeren van goede informele netwerken en initiatieven en daar de spot op zetten.
  • Column op intranet.
  • Meer lef!
  • Ga – samen – aan de slag. Gewoon doen!
  • Gebruik maken van methodiek(en) voor dialoogsessies.
  • Overeenkomsten tussen zorg voor gezondheid en zorg voor veiligheid dringen zich op.
  • Maak van het IISN een ‘actuele-kwesties-doorlichtingsclub’.
  • Maak een website waarop conclusies van sessies worden gepubliceerd.
  • Organiseer een jaarlijkse ‘oogstbijeenkomst’; wat is de rode draad?
  • Graag verder gaan met IISN!
  • Mogelijke werkvorm: ‘estafette’ voor gekozen onderwerp.
  • Verbinden met private partijen.
  • Bijeenkomst over (primaat) politiek.

   

  Verslag: Michiel Steffelaar

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers