Pleio

Engels | Nederlands

Onderwerpen onderzoeksprogramma DGBK

  frisocoumou
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 68
  Door frisocoumou 1248 dagen geleden Reacties (1)

   0/5 Sterren (0)

  De komende periode kunnen er nieuwe voorstellen worden ingediend voor de tweede tranche van het DGBK onderzoeksprogramma 2015.

  In het MT B&I is onlangs besloten de procedure voor het indienen van onderzoeksvoorstellen te wijzigen. Er zal geen open inschrijving plaatsvinden.

  De nieuwe procedure bestaat uit de volgende fasen:

  1. De clustercoördinator levert uiterlijk donderdag 28 mei a.s. onderwerpen bij mij aan, waarover hij/zij een onderzoeksvoorstel wil indienen.

  GRAAG ONDERWERPEN HIERONDER NOEMEN, ALS REACTIE OP DEZE BLOGPOST

  Het onderwerp past in één of meer van onderstaande categorieën:

  o Verzamelen feiten en cijfers ter versterking van de kennisbasis
  o Businesscases
  o Evaluatie van pilots
  o Onderzoeken die plaats moeten vinden op basis van toezeggingen aan de Tweede Kamer

  2. Op basis van jullie inbreng stel ik een groslijst op.

  3. Jan Andries – en indien nodig het MT – bekijkt deze lijst en geeft aan voor welke onderwerpen er een onderzoeksvoorstel mag worden geschreven.

  4. De clustercoördinator zorgt ervoor dat het onderzoeksvoorstel wordt uitgewerkt en levert deze uiterlijk 10 juni a.s. bij mij aan.

  Eisen aan het voorstel zijn:

  o Scherpe doelstelling;
  o Scherpe vraagstelling;
  o Scherpe onderzoeksvragen;
  o Duidelijk eindresultaat;
  o Duidelijke beschrijving hoe we de opgedane kennis toepassen in ons dagelijks werk.

  5. Het MT bespreekt op maandag 15 juni a.s. de ingediende voorstellen. Mogelijk levert dit nog kleine aanpassingen op.

  6. Op maandag 15 juni a.s. dien ik de voorstellen in bij BVO.

  Als je vragen hebt, kun je met mij en/of Jan Andries contact opnemen.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Jaap Drooglever
    Jaap Drooglever 1248 dagen geleden

    Ha Friso,

    Je ziet dat jouw punt ten aanzien van de vorige procedure in ieder geval heeft geleid tot een ander proces.

    Ik zou graag de aanbeveling van Tonkens oppakken die zij deed naar aanleiding van de publiciatie De Montessori democratie.

    Onderzoek naar democratische voorkeursstijlen onder Nederlandse burgers (uit onderzoek 2015 Tonkens/Trappenburg/Hurenkamp/Schmidt) verder verdiepen en kwantitatief onderzoeken welke groepsomvang er bestaat ten aanzien van de voorkeursstijlen.

    Verder zou ik graag in kaart brengen welke strategieen raadsleden momenteel hanteren ten aanzien van hun omgang met nieuwe vormen van democratie. Je ziet dat zij hierin zeer zoekende zijn, ook de voorlopers. Het in analyseren en in kaart brengen van de strategieen die hierbij gehanteerd worden is waardevol zowel voor het zelfinzicht van de betrokken raadsleden als breder voor de doelgroep raadsleden algemeen omdat dit een vraagstuk is dat breed leeft.

    Ander relevant onderzoek:

    Internationaal perspectief. Stand van zaken en omgang met netwerkdemocratie/burgerinitiatieven in omringende/vergelijkbare landen.

     

     

     

     

     

     

     

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers