Pleio

Engels | Nederlands

Nederland opent Data

  Jan Willem Boissevain
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 79
  Door Jan Willem Boissevain 2597 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Waarom kunnen we niet vrij beschikken over data die is verzameld met ons belastinggeld? De postcodetabel en de KvK-gegevens zijn nog altijd niet vrij toegankelijk. Nederland loopt internationaal achter met het publiek toegankelijk maken van data. Maar inmiddels staat Open Data hoog op de nationale agenda. In zijn Digitale Agenda kondigde minister Verhagen voor Open Data het ‘open tenzij’ principe af: “Het kabinet wil ondernemerschap stimuleren door zoveel mogelijk van haar eigen data via open standaarden beschikbaar te stellen voor doorontwikkeling door bedrijven.”

  Innovatie door Open Data
  Door data te verzamelen, te delen, te verbinden en te (her)gebruiken kunnen nieuwe diensten worden ontwikkeld. Het bekendste voorbeeld daarvan is Buienradar, dat slim gebruik maakt van meteorologische data. De innovatie komt altijd bottom-up tot stand. Dit zijn bedrijven, communities en hackers die nieuwe diensten ontwikkelen. Zo ontwikkelde ‘Hack de Overheid’ OpenKvK. Dit is een gratis 24-uurs loket als alternatief voor de dienstverlening door de Kamer van Koophandel. Door het open karakter van een dergelijke dienst zouden we deze kunnen combineren met bijv. bankzaken en belastingaangifte. Daardoor ontstaan nieuwe innovatieve diensten.

  Groeikansen voor het MKB
  Het gebruik open data biedt groeikansen voor MKB. Want door het gebruik van open data worden nieuwe markten geopend. Uit diverse studies blijkt dat de markt voor open data in de gehele Europese Unie een potentiële waarde van € 27 miljard heeft. Data die zich lenen voor hergebruik en waarde vertegenwoordigen zijn bijvoorbeeld verleende vergunningen, kadastrale gegevens, oude Polygoon-journalen of verkeersgegevens. Vaak zijn dergelijke data nu nog niet publiekelijk toegankelijk vanwege praktische, politieke of commerciële redenen. Maar door deze data beschikbaar te stellen, kan de MKB-sector eenvoudig en flexibel informatie uit verschillende bronnen combineren tot nieuwe innovatieve diensten.

  Consortium ‘Nederland opent Data’ stimuleert innovatie
  Om de ontwikkeling van nieuwe diensten door het MKB op basis van Open Data te stimuleren is het consortium ‘Nederland opent Data’ opgericht. Dit consortium ontwikkelt een Data Services Catalogus, die er voor zorgt dat het voor het creatieve MKB duidelijk is welke Open Data beschikbaar zijn. Ook worden drie pilots uitgevoerd. Deze pilots behelzen de ontwikkeling van nieuwe diensten voor gemeenten, een showcase voor contentdistributie en een dienst voor mobiliteit en openbaar vervoer. De pilots lopen tot 1 januari 2013 en vormen de basis voor doorontwikkeling van een Open Data Services Platform. De tussentijdse resultaten worden gepubliceerd op nederlandopentdata.nl.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers