Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Allochtone Nederlanders

Allochtone Nederlanders

Door verschillende ontwikkelingen is de...

Deradicalisering van ex-gedetineerde jihadisten

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 247
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1254 dagen geleden Reacties (1)

   5/5 Sterren (1)

  Een exploratieve studie naar de samenhang tussen radicaal gedrag/overtuigingen, detentie en re-integratie van ex-gedetineerden die zijn veroordeeld in verband met jihadistisch extremisme levert enkele inzichten op die mogelijk relevant zijn in verband met hun resocialisatie:

  • Deradicalisering (verandering van ideologie of opvattingen)  is niet hetzelfde als uittreding (verandering van gedrag en kleding, afstand nemen van een groep of netwerk). Wel kan theoretisch uittreding leiden tot deradicalisering.
  • Een proces van deradicalisering is niet het omgekeerde radicaliseringsproces.
  • Detentie kan de verbondenheid met radicale ideologieën verstevigen.
  • Re-integratie valt samen met de bereidheid om criminele en radicale netwerken los te laten, een nieuw ‘regulier’ bestaan op te bouwen en nieuwe ‘reguliere’ sociale contacten aan te gaan. Daarnaast moet de ex-gedetineerde bereid zijn radicale overtuigingen bij te stellen zodanig dat ze niet meer tot strafbaar gedrag leiden.
  • In de bestaande praktijken van reclassering wordt wel aandacht besteed aan individuele praktische en psychologische begeleiding, maar het groepsgebonden aspect van (de)radicalisering heeft er veel minder een plaats.
  • Positieve sociale contacten (vrienden en familie, collega’s e.d.) vergroten de pull-factor om oude radicale netwerken te verlaten.
  • De mate waarin de (ex-)gedetineerde zich door sociale kringen laat beïnvloeden hangt samen met de mate van vertrouwen, herkenning en identificatie, alsmede met het consistente en consequente handelen van de personen in deze kringen. Herkenning, erkenning en begrip kan die vertrouwensband versterken.
  • Pull-factoren die uittreding en deradicalisering aantrekkelijk maken in de ogen van (ex-)gedetineerden zijn de mogelijkheid tot het vinden van een baan, huis, nieuwe leefomgeving en het stichten van een gezin.
  • Push-factoren die een radicale carrière onaantrekkelijker maken zijn stigmatisering, stress vanwege vervolging, angst voor politie en justitie, teleurstelling in het radicale netwerk enz.
  • Re-integratie- en exitprogramma’s in Duitsland en Scandinavië investeren het meest in interventies op het sociale en persoonlijk-psychologische vlak, en ideologische gesprekken of overtuigingspogingen zijn van secundair belang.
  • Programma’s in Jemen die vooral waren gericht op het discussiëren met gevangenen over de juiste interpretatie van de islam hebben weinig effect gehad.
  • Ex-gedetineerden vormen vaak zelf een kwetsbare groep. Ze zijn na hun vrijlating vaak onderwerp van belediging en bedreiging.

  Activiteiten rond jihadistische ex-gedetineerden hebben drie doelstellingen:

  1. Recidive voorkomen
  2. Re-integratie voorkomen
  3. Toezien op de veiligheid en risico’s monitoren

  Acties in het kader van die verschillende doelstellingen kunnen met elkaar conflicteren, zoals bijvoorbeeld een meldplicht i.v.m. het veiligheidstoezicht het lastiger maakt om een vertrouwensband op te bouwen ten behoeve van het voorkomen van recidive.

  Barrières voor deradicalisering, uittreding en re-integratie

  • Wantrouwen: gedetineerden ervaren het regime op de TA als discriminerend, vernederend en overdreven. Dat leidt ertoe dat hun ideologische wereldbeeld bevestigd en versterkt wordt.
  • Op de TA vinden gevangenen herkenning, erkenning en solidariteit bij elkaar. Dit bevestigt hun sociale identiteit als jihadist.
  • Gedetineerden die aan voorbereidingen voor aanslagen hebben meegedaan krijgen een status als martelaar en rolmodel.
  • Media-aandacht vergroot de verwijdering ten opzichte van de maatschappij en opsluiting in de eigen groep.
  • Verblijf op de TA maakt het vrijwel onmogelijk om bestaande positieve familie- of vriendschappelijke relaties duurzaam te onderhouden.
  • Isolement en restrictieve behandelingen veroorzaken stress en zijn daarmee niet bevorderlijk voor de geestelijke gezondheid die nodig is voor resocialisatie.
  • Professionals maken zich zorgen over de vrijblijvendheid van re-integratietrajecten.

  Stimulansen voor deradicalisering, uittreding en re-integratie

  • De mogelijkheid om met andersdenkende religieuze experts in gesprek te komen.
  • Het volgen van een studie.
  • Continuïteit van bewaarders.
  • Verhuizen en de mogelijkheid ‘opnieuw te beginnen’.
  • Praktische begeleiding bij het opbouwen van nieuwe netwerken van kennissen, lidmaatschappen van sportclubs en het vinden van een baan, stage of opleiding.
  • Inzet van verschillende kringen van hulp en sociale contacten.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers