Pleio

Engels | Nederlands

Innovatie binnen de overheid ... DLG's aanpak

  Arthur van Leeuwen
  Door Arthur van Leeuwen 2595 dagen geleden Reacties (1)

   0/5 Sterren (0)

  Innovatie van publieke dienstverlening is in deze tijd een zeer actueel thema. Ik lees veel over hoe het zou moeten en algemene stelregels. Mijn ervaring is dat innovatiemanagement erg van drive, timing, strategisch samenwerken en persoonlijke relaties afhangt. De kunst zit in de juiste mix in een bepaalde organisatiesetting. Ik wil hier de situatie van DLG schetsen als concreet voorbeeld van een innovatieprogramma binnen de overheid.

  Sinds twee jaar heeft DLG een Innovatieagenda, waar jaarlijks de beste  innovatieideeën worden geselecteerd voor financiering en ondersteuning. Op dit moment zijn er 5 innovatieprojecten in uitvoering met als doel om DLG diensten en instrumenten voor gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied te vernieuwen. De lopende projecten richten zich o.a. op duurzaamheid, gebiedsontwikkeling 3.0, particulier natuurbeheer en digitale communicatie en samenwerking in gebieden.

  Het DLG innovatieproces bestaat uit 3 fasen met de volgende karakteristieken:

                Fase

  Aspect

  ideeën-fase Pilot fase Validatiefase exploitatie
  Betrokkenen       Medewerkers     Toppers Voorlopers Projectteams
  Focus Intern Extern Intern Extern
  Omgeving Individu 1 project 4 projecten ∞ projecten
  Tijd 1 maand 6 maanden     6 maanden doorlopend
  Kwaliteit Creativiteit Kennis Kunde Kassa
  Acties

  motiveren

  faciliteren

  ontwikkelen

  testen

  valideren

  inbedden (in DLG)

  gebruiken

  trainen

  kennisdelen

  positioneren

  acquireren

  verbeteren

  Ideeën-fase

  Jaarlijks wordt er een uitvraag gedaan bij alle DLG medewerkers naar innovatieve ideeën om het werk van DLG te verbeteren. Hierin worden ook eerder ingediende ideeën via de Ideeënbus meegenomen. In een korte periode (ongeveer 1 maand) wordt een lijst samengesteld van innovatievoorstellen volgens een standaard sjabloon, niet langer dan 1 A4-tje. Een voorselectie wordt gedaan door de directie. De geselecteerde voorstellen worden door de indieners vervolgens gepresenteerd in een ‘pitch‘ in het Landelijk Management Overleg. Hier wordt dan direct de uiteindelijke keuze binnen beschikbaar budget gemaakt.

  Geselecteerde voorstellen worden opgepakt door de ideedrager met benodigde ondersteuning van experts binnen en buiten DLG. De uitvoering van een innovatieproject bestaat uit 2 fasen, die gezamenlijk binnen één jaar worden gerealiseerd.

  Innovatiefase 1 - Prototype of pilot

  In deze fase wordt een eerste concrete innovatie ontwikkeld in de vorm van een prototype of pilot. Dit gebeurt binnen 1 DLG project die als ontwikkelomgeving dient. Hierbij ligt het accent op de ontwikkeling van het instrument of aanpak binnen een DLG werkomgeving.  

  Innovatiefase 2 - Test of validatie

  In deze fase wordt het prototype of pilot in meerdere praktijksituaties toegepast, en met alle betrokken partijen waaronder opdrachtgevers. Dit gebeurt binnen 4 projecten, wat lopende projecten dan wel nieuw geacquireerde (specifiek voor deze innovatie) kunnen zijn. De nadruk in deze fase ligt op de effectiviteit voor (potentiële) opdrachtgevers en de DLG gebruikers van de innovatie.

   

  Als de innovatie succesvol is dan wordt het nieuwe instrument of aanpak onderdeel van het DLG instrumentarium, b.v. door in te zijn gehangen in de DLG kapstok Gebiedsontwikkeling. De innovatie wordt geëxploiteerd in projecten, bij acquisitie en eventuele trainingen via de DLG Academie. Dit valt buiten de DLG Innovatieagenda.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers