Pleio

Engels | Nederlands
Werkgroep Pleio

Werkgroep Pleio

Bouw mee aan Pleio

 3.7/5 Sterren (3)

De Toekomst van Pleio

  Harrie Custers
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 1434
  Door Harrie Custers in de groep Werkgroep Pleio 1229 dagen geleden

   5/5 Sterren (1)

  De Toekomst van Pleio

  Terugblik op de bijeenkomst van 8 april 2015 en een vooruitblik

  Vergadercentrum De Knoop, Utrecht

  (Hier de beschrijving van het evenement en de deelnemerslijst)

  Opening Harry Rombout

  Het doel van deze bijeenkomst is – naast nadere kennismaking – het uitwisselen van gedachten, wensen en suggesties voor de professionalisering van Pleio. Componenten zijn continuïteit/financiën, techniek, beheer, organisatie, gebruiksvriendelijkheid, ondersteuning van gebruikers en …. het door ontwikkelen van de community van gebruikers. Gebruikers die zich geholpen weten door het platform en door elkaar. Gebruikers die zich mede-eigenaar weten en daarbij passend medeverantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit en de doorontwikkeling.

  Presentatie Harrie Custers

  Harrie gaf een toelichting op het ontstaan van Pleio, de ziel (de WHY) van Pleio en op waar Pleio nu staat. Bijna 100.000 gebruikers! Pleio is de pionierfase nu duidelijk voorbij. Dit merken we ook aan de verandering in gebruikers. Waren het eerst vooral eindgebruikers wiens passie pionieren èn doen is. Nu melden zich vertegenwoordigers van vertegenwoordigers van deze eindgebruikers. M.a.w. de wensen krijgen een “formeler” karakter. Deze gebruikers vragen om een verdere professionalisering van Pleio. Waarmee zij in het bijzonder de continuïteit, de veiligheid en de organisatie van het beheer, de ondersteuning van de gebruikers en doorontwikkeling bedoelen.

  Wat betreft de continuïteit is de overstap van het tot nu toe gehanteerde donatiemodel naar een abonnementenvorm aanstaande. Het hanteren van abonnementen voor deelsites geeft een grotere mate van zekerheid voor genoemde gebruikers, dan het jaarlijks “donaties moeten jagen”. Bovendien is het voor de betreffende organisaties mogelijk voor een abonnement verplichtingen aan te gaan. Voor donaties is dit feitelijk onmogelijk. Overigens, een account op Pleio blijft gratis evenals de toegang tot Pleio Basis. Alleen voor deelsites zal abonnementsgeld worden gevraagd. Maar pas wanneer de site is opgestart en zeg na een jaar ook blijkt te voldoen. Uitgangspunt blijft dat de gebruiker centraal staat en dat deze desgewenst vandaag nog aan de slag kan. Zonder een langdurig ontwerp, inkoop, bouw en testtraject te moeten doorlopen.

  Naast Pleio Basis gaan wij nu ook een Pleio Pro onderscheiden. Dit zijn modules met aanvullende diensten en/of functionaliteiten. Deze kunnen door de Pleio-community zelf, door deelnemende organisaties zelf of door leveranciers worden geleverd. Maar dan tegen betaling en op basis van een overeenkomst. Feitelijk zijn de deelsites met daaraan gekoppeld een abonnement een eerste voorbeeld van Pleio Pro. De inkomsten uit Pleio Pro worden gebruikt ter financiering van Pleio Basis en de doorontwikkeling van Pleio.

  Nader te stellen eisen ten aanzien van bijvoorbeeld veiligheid of gebruikersondersteuning kunnen dan via overeenkomsten geregeld worden. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor wat betreft het beheer. Waarbij wij ons voorstellen dat Pleio-gebruikers ook in samenwerkingsverband het beheer en de onderlinge samenwerking zelf kunnen regelen. Bijvoorbeeld zoals nu door de Provincies (Harry Rombout c.s.) is opgestart. Een vergelijkbaar initiatief is opgestart door Guus Bronkhorst (BZK). Guus c.s. onderzoeken hoe iets informeels dat werkt, te transformeren naar iets wat formeler is en óók nog werkt/blijft werken (flexibiliteit, gebruikersgerichtheid, gericht op wat kan en niet wachten op het ideale etc.). En tot slot is aanvulling van het bestuur van de stichting Pleio een belangrijk middel om te professionaliseren. In het bestuur dienen nadrukkelijker dan tot nu toe het geval is geweest gebruikerorganisaties vertegenwoordigd te zijn. Gebruikers met een belang, urgentie, ambitie én (toegang tot) middelen om hun wensen om te zetten in realiteit. Met de komst van Harry Rombout, namens de provincies, is een belangrijke stap in die richting gezet.

  Onder de noemer Kolab4Pleio verkennen we nu de mogelijkheid om Kolabmodules (bestandsbeheer, mail, taakbeheer etc.) als Pleio Pro aan te bieden. Kolab is volledig open source en wordt ondersteund door een grote actieve community. Gebruikers kunnen dus zelf kiezen of zij dit in eigen beheer nemen dan wel hiervoor beroep doen op externe leveranciers. Daarnaast verkennen we het aanbieden van Claire door Capgemini. Claire bestaat uit open source componenten (mail, bestandsbeheer, video-conferencing) die door Capgemini zelf worden aangeboden. Gebruikers kunnen dan een abonnement afsluiten met Capgemini. In een (voorlopig) architectuurplaatje ziet dat er zo uit:

  Architectuurplaatje Pleio Pro

  Onlangs heeft Harrie een vergelijkbare presentatie (maar dan met plaatjes) gegeven op het Kolabsummit over Pleio en over de beoogde samenwerking met de Kolab-communitie. Hier kun je deze presentatie bekijken.

  Presentatie Marcel Ziemerink en Bart Jeukendrup

  Plaatje Bart en marcel

  Marcel geeft aan waar we nu staan welke ontwikkelingen we het afgelopen jaar allemaal hebben door gemaakt, WEBODF, LocalBox, bestandendelen maar ook leren met leren.pleio.nl. Ook hebben we naast ColdTrick een andere partner gevonden die ons in 2015 gaat helpen de basis van Pleio verder te professionaliseren. Het moet voor ontwikkelaars veel eenvoudiger worden om iets te ontwikkelen op Pleio. Er wordt voorgesteld om een mogelijkheid op Mijn Deelsite te creëren waar gebruikers nieuwe wensen kunnen indienen. Vervolgens kan door middel van stemmen een prioritering aan de wensen gegeven worden en eventueel financiering voor het realiseren van de wensen geregeld worden.

  Presentatie Junissa Faassen

  Junissa nam ons mee in de steeds groeiende noodzaak van een vernieuwde homepage. Wat we willen bereiken met een homepage is:

  1. Bezoekers van de pagina(‘s) is meteen duidelijk wat hij op deze site mag verwachten;
  2. Bezoekers voelen zich meteen uitgenodigd zich te registreren om op verkenning te gaan;
  3. ….

  Daarnaast zijn andere pagina’s denkbaar voor andere doelgroepen, voor mensen die Pleio reeds gebruiken maar m.b.v. deze pagina’s nog sneller vinden wat zij zoeken, nog sneller zich kunnen aansluiten bij hetgeen aansluit bij hun werk en/of bij hun interesse, nog sneller wegwijzers, handigheidjes etc. voor het gebruik van Pleio weten te vinden.

  Daarnaast liet Junissa bij wijze van voorbeeld het nieuwe samenwerkingsplatform van de provincies zien.

  Presentatie Jeroen Dalsem, Coldtrick

  Jeroen Dalsem liet in zijn presentatie aan de hand van enkele sheets een nieuwe app zien geschikt voor ELGG-websites en daarmee dus ook geschikt voor Pleio. Deze app geeft gebruikers dus niet alleen toegang tot informatie in groepen en deelsites op Pleio zelf, maar tegelijkertijd desgewenst ook toegang tot andere websites gebaseerd op ELGG.

  Hier de presentatie van Jeroen.

  Pitches

   1 competenties beschikbaar stellen: Mariana Schijf

  • competenties laagdrempelig beschikbaar maken
  • Nederland slimmer delen
  • Kennis delen
  • Doorontwikkeling overleg met Douwe
  • Beoordelen door netwerken
  • Idem voor aanbieden klus
  • pas op voor overlap: waarom voldoet LinkedIn niet?
  • Elkaar versterken
  • Profiel en leermodule
  • Attentie: onderscheid begrippen talent en competenties

  2 ontwikkelmarktplaats SabrinaVN

  • voor deelsitebeheerder (doelgroep)
  • weten wat de eindgebruiker wil
  • welke bugs 
  • nieuwe wensen
  • stemmen
  • Crowdfunding
  • handleiding/uniforme beschrijvingen
  • Vast stramien 
  • Showcases voor hergebruik
  • weten waar aan gebouwd wordt
  • ideeën indienen ook voor en door de ontwikkelaars
  • uitleg uniforme plug-in
  • het Pleio-pakhuis mijndeelsite.pleio.nl ombouwen
  • showroom
  • war blijven de markt, de leveranciers?
  • Bijdrage leveren aan de organisatie 
  • let wel op dat je waarborgt dat de marktplaats up to date blijft en de kwalitatief oké

  3 Governance support Richard van Loon

  • Governance – een organisatie waar je dingen kunt regelen
  • Helpdesk – support - kwaliteitsborging
  • centrale visie
  • workshops – hoe gebruik je Pleio b.v. als sociaal contract?
  • Organiseer het delen van de ervaring / Deelsite beheerders
  • Hoe doe je dat?
  • Iedereen met een deelsite draagt bij: euro’s, capaciteit, middelen
  • community Deelsite beheerders
  • Zorg aanspreekbaarheid response tijd
  • Techniek en gebruik op een hoger niveau brengen
  • TIPO3 gemeente is een community van gebruikers/leverancier (voorbeeld, van leren, samenwerken)
  • uren ad hoc of op project basis
  • met bondjes
  • contributie

  4 Prille samenwerkingsverband ondersteunen Peter Schuttevaar

  • vraaggericht organiseren
  • prille samenwerking ondersteunen
  • Pleio als platform voor VWS al gekozen?
  • op jullie maatwerk 
  • community management

  5 Wat is het? Carmen Nolten-Laan

  • Homepage:
  • Pleio-team gericht op het activeren van gebruikers, hen handvaten geven
  • Dashboard:
  • Deelsite:
  • Boodschap: hier gebeurt het!
  • Desnoods de suggestie wekken dat er werkelijk iets gebeurt
  • Tutorial plus historie van Pleio
  • Aanbevoelen sites (b.v. roteren op de voorpagina)
  • Bij alles toelichting geven: waarom is dit een goede voorbeeldsite? 
  • a la Symbaloo
  • alle voor jou relevante info/groepen/deelsites in beeld
  • knop naar ontwikkelplein, marktplaats
  • knoppen Bug’s, wishlist, liken
  • knop naar Mijn deelsite
  • Standaardtemplate met tutorial etc. als begin
  • eigen Deelsite standaard ingericht met groepen 
  • gebruikers helpen andere gebruikers met het inrichten van hun Deelsite 

  6 Kolab Pleio Pro Hans de Raadt

  • organisatorische vraagstukken 
  • archief wet enz
  • bestandsdeling
  • cloud oplossing onder Pleio
  • in eigen organisatie hosting
  • als SAAS model
  • Alles open source
  • 30.000 gebruikers München
  • duidelijk afspraken mee kunnen maken
  • Eco systeem
  • bepaalde componeren zelf kunnen hosten

  7 Bestandsbeheer Ruud de Bruin

  • presentatie van bestanden a la Google (aan uit zetbaas op gebruikers niveau)
  • sorteer opties a la Windows verkenner
  • idem voor de mappen structuurzoekfunctie 
  • zoekfunctie geavanceerd (niet case sensitief)
  • alle zoekresultaten (geen filter)
  • tags strikt kunnen beheren en beheersen (restricties etc.)

  Tot slot

  Tijdens de bijeenkomst werd door deelnemers de wens uitgesproken om “samen” de schouders onder het organiseren en professionaliseren van Pleio te zetten. Zelfsturing, zelforganisatie, (zelf) Governance en eigen verantwoordelijkheid nemen.

  Wat kan al?

  Per pitch uitwerking, samenwerking en realisatie vinden? Het voorstel is dat de pitcher initiatief neemt tot het opstarten van een vervolgdiscussie op diens pitch en hier alle deelnemers van 8 april jl maar ook alle leden van de werkgroep Pleio voor uitnodigt.

  Verder heeft Jos de Kruis het initiatief genomen om samen met deelsitebeheerders het organisatievraagstuk door de gebruikers zelf te laten beantwoorden. Heb je hier belangstelling voor en/of heb je hier voor suggesties, dan meld je aan/reageer s.v.p. hier even op de door Jos opgestarte discussie.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers