Pleio

Engels | Nederlands

Belasting teruggave

ANBO_alkmaar
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 246
Door ANBO_alkmaar 2585 dagen geleden

 0/5 Sterren (0)

Over de jaren 2007 en 2008 kunnen ouderen, mensen met een WAO uitkering en mensen met een bijstandsuitkering die om medische redenen vrijstelling van sollicitatieplicht hadden vaak 150 (ouderen) tot 300 euro met het invullen van een aangifte van de belasting terug krijgen door de aftrek van 800 euro kosten wegens ouderdom c.q. arbeidsongeschiktheid bij de aftrek ziektekosten. Ook konden in die jaren nog kosten van brillen, eigen bijdrage thuiszorg en premies van uitvaartverzekeringen bij de ziektekosten worden opgevoerd.
Over latere jaren zijn de mogelijkheden verminderd doch niet uitgeput.

In bijgaand overzicht geven wij de mogelijkheden om belasting teruggave te krijgen.

Teruggave over 2007 kan nog aangevraagd worden tot 31 december van dit jaar.

Wij helpen mensen van 50 jaar en ouder eenmalig tegen een onkostenvergoeding van 5 euro per aangifte.

Wij denken dat het de moeite waard is om jullie cliënten hierop te wijzen. 

Betrokkenen in Alkmaar kunnen zich wenden tot Kees Wiersma tel 072-5 117 118

Alsnog een belastingaangifte doen.

 

Als men geen aangifte hoeft te doen is het verstandig om te kijken of het

de moeite waard is om toch aangifte te doen. Dat kan altijd nog.

Meestal kan men door het doen van een aangifte over de jaren 2007 t/m 2011 geld terug krijgen als U:

-         80 jaar of ouder is of in een verzorgings- of verpleeghuis woont.

-         AOW voor een gehuwde en een aanvullend pensioen heeft

-         kosten heeft gehad voor aanschaf gehoorapparaat of rollator of scootmobiel

-         veel tandartskosten of kosten fysiotherapie heeft gehad

-         veel medicijnen zelf bij de apotheek heeft moeten betalen omdat deze niet in de basisverzekering zitten (bijvoorbeeld slaapmiddelen)

-         energieverrijkt en/of eiwitverrijkt voedsel moest nemen wegens longaandoeningen of kanker

-         een voedsel allergie heeft (glutenvrij brood of geen melk of geen eieren of geen soja verdragen)

-         op 62 jarige leeftijd of ouder nog gewerkt heeft in 2009 of 2010

-         in een van die 2007 t/m 2011 jaren een aantal maanden een inkomen uit werk en een aantal maanden inkomen uit een uitkering heeft gehad

-         in een van die jaren 2007 t/m 2011 65 jaar geworden is

-         in een van die jaren 2007 t/m 2011 een partner door overlijden heeft verloren

-         in een van de jaren 2007 t/m 2008 ouder dan 65 was, een WAO uitkering had of een bijstandsuitkering met vrijstelling sollicitatieplicht om medische redenen had

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers