Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Effectieve bestrijding van discriminatie en racisme

Effectieve bestrijding van discriminatie en racisme

Etnische minderheden en vreemdelingen zijn in...
Gegevensbescherming in de EU

Gegevensbescherming in de EU

Steeds meer mensen worden slachtoffer van...
Registratie aan de grens

Registratie aan de grens

EU-lidstaten moeten asielzoekers registreren....

Jaarrapport mensenrechten in de EU 2014

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 65
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1193 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  In het 2014-jaarrapport van de FRA wordt de aandacht gericht op de pregnantste mensenrechtenkwesties in Europa van dit moment:

  • Massa surveillance / privacyschendingen
  • Immigratie
  • Racistische en extremistische moordaanslagen
  • Discriminatie van Roma
  • Armoede en kinderrechten

  Het Handvest van de grondrechten van de EU bestaat nu vijf jaar. Er wordt wel aan gerefereerd, maar het bereik is beperkt.

  Gelijke behandeling

  In EU-verband worden er serieuze pogingen ondernomen de inclusiviteit te vergroten. Zo werd 10% van het ESIF-budget (European Structural and Investment Funds) toegekend aan acties om gelijke behandeling en gelijke kansen te bevorderen. Desondanks blijft er veel discriminatie voor te komen. Racisme en discriminatie worden nog onvoldoende bestreden, bijvoorbeeld door het Framework Decision on Racism and Xenophobia adequaat te implementeren. Met name Roma ondervinden – soms systematische – discriminatie.

  Om het misbruik van internet en de mogelijkheden voor vrije metingsuiting voor ‘hate crimes’ te voorkomen, moeten lidstaten bepalen of politie en OM over voldoende capaciteit beschikken om dergelijke criminaliteit op internet te vervolgen.

  Discriminatie door politiefunctionarissen moet worden voorkomen door gebruik te maken van protocollen en door bijvoorbeeld ‘community policing’. Zie ook het opinie-artikel van Cakaya en MutsaersNRC 13 juli 2015 .

  Immigratie

  Meer dan 3000 immigranten verdronken in 2014 bij hun pogingen om Europa te bereiken. Wereldwijd liep het aantal ontheemden (> 50 millioen) op tot het niveau van de Tweede Wereldoorlog. De situatie van migranten die Europa (nog) niet hebben bereikt is extreem onveilig en zij lopen grote risico’s op schending van hun meest fundamentele rechten.

  Bijna de helft van alle asielverzoeken in de EU richten zich tot Zweden en Duitsland.

  De FRA heeft een toolbox ontwikkeld waarmee immigranten beheerst kunnen worden toegelaten.

  Privacy

  Er is nog steeds geen nieuwe gegevensbeschermingsrichtlijn, en de druk op het registreren en delen van passagiersgegevens is groot.

  De problematiek van inlichtingendiensten enerzijds en burgerrechten anderzijds is nog niet overal opgelost. Volgens sommigen heeft/krijgt de Nederlandse AIVD teveel bevoegdheden en schiet de verantwoording over het gebruik van bevoegdheden tekort.

  Kinderrechten

  Meer dan een kwart van de Europese kinderen loopt het risico te lijden onder armoede of sociale uitsluiting.

  Er zijn verbeteringen zichtbaar op het gebied van juridische bescherming tegen mishandeling en seksueel misbruik. Wel worden er te weinig middelen beschikbaar gesteld voor kinderbescherming.

  Toegang tot recht

  Het vergroten van onderling vertrouwen, verbeteren van de bescherming van slachtoffers en bekrachtigen van de rechten van aangeklaagden en verdachten staan hoog op de EU-beleidsagenda.

  De mate waarin vrouwen slachtoffer van geweld worden is erg hoog. Zij hebben ondersteuning nodig bij het zoeken naar recht en bescherming.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers