Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Op weg

Op weg

  Ik kijk terug op een energievolle en...
Discriminatie op grond van detentieverleden

Discriminatie op grond van detentieverleden

Detentie heeft geen effect op het vinden van...
Kanttekeningen bij forensische psychologie, neurobiologie en preventie

Kanttekeningen bij forensische psychologie, neurobiologie en preventie

Inzichten uit de neurofysiologie, neurobiologie...
Ontwikkelingen in het strafrecht

Ontwikkelingen in het strafrecht

Twintig jaar na het verschijnen van de Integrale...

Bestrijding van cybercriminaliteit

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 95
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1204 dagen geleden Reacties (1)

   0/5 Sterren (0)

  Onderzoek heeft aangetoond dat cybercriminelen op sociaal-demografisch gebied grote overeenkomsten vertonen met traditionele criminelen, maar dat zij een nieuwe methode tot hun beschikking hebben waarmee ze hun schadelijke daden kunnen plegen, zonder hierbij het huis te hoeven verlaten. Cybercriminaliteit en traditionele criminaliteit kunnen niet los van elkaar gezien worden, omdat sociale interacties tussen mensen in het digitale en fysieke leven samengaan.

  Met onze groeiende afhankelijkheid van het internet en andere ICT wordt de potentiële impact van cybercriminaliteit en daarmee onze maatschappelijke kwetsbaarheid groter.

  Cybercriminaliteit is een containerbegrip waaronder allerhande strafbare gedragingen vallen. Doorgaans wordt het opgevat als criminaliteit waarbij het gebruik van informatietechnologie van overwegende betekenis is voor de uitvoering van een delict. Dit betreft het veelvuldig inzetten van het internet ten behoeve van voorheen al bestaande illegale activiteiten, waardoor het criminele proces vergemakkelijkt, versneld en geanonimiseerd wordt. Te denken valt hierbij aan illegale wapenhandel, het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal en het zich toegang verschaffen tot en verspreiden van kinderporno. Ook vallen nieuwe vormen van criminaliteit die niet zouden kunnen bestaan zonder het internet, zoals hacking en phishing, eronder. Het onderscheidende karakter van cybercriminaliteit is gelegen in het feit dat een simpele handeling van een cybercrimineel gemakkelijk tot talloze slachtoffers kan leiden.

  Cybercriminaliteit wordt door overheden bestreden door middel van het blokkeren en filteren van informatie en internetsurveillance. Er worden top-down gebruikersvoorwaarden opgelegd bij bepaalde websites, en is het voor overheden mogelijk om zogenoemde ‘take-down notices’ van hostingproviders te bevelen. Een dergelijke aanpak werkt alleen in combinatie met officiële strafbaarstelling. Daarom is in Nederland in 1993 de Wet computercriminaliteit in werking getreden, waarin strafbepalingen als computervredebreuk (hacken) en digitaal afluisteren toegevoegd werden aan het wetboek. Sindsdien is de wetgeving op het gebied van cybercriminaliteit alsmaar aangescherpt, is derhalve sprake van een verhoogde criminalisering, en bestaat er flinke politieke sturing op de opsporing, bestrijding en vervolging van cybercriminaliteitsdelicten.

  Door gebrek aan kennis en capaciteit bij politieambtenaren en rechercheteams strandt de opsporing van cybercriminaliteit vaak al in een vroeg stadium.

  Doordat veel cybercriminaliteit deterritoriaal is, lopen opsporing en rechtshulp soms vast op territorialiteits- en soevereiniteitsbeginselen. Structurele internationale samenwerking tussen opsporingsinstanties en andere partners is onvermijdelijk, maar ingewikkeld wanneer Nederland beperkt vertrouwen heeft in het land waarmee samengewerkt moet worden, of wanneer geen sprake is van wederkerigheid.

  Het Cybercrimeverdrag tussen 38 staten moet het cybercrimestrafrecht en strafvorderlijke bevoegdheden tot het vergaren van elektronisch bewijsmateriaal harmoniseren en internationale rechtshulp faciliteren. Het verdrag neemt echter niet alle competentie-, prioriteit- en belangenconflicten weg. Dankzij het Europees Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken kan er worden samengewerkt in Joint Investigation Teams en kan elk land zijn eigen omgang met internet blijven vormgeven.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers