Pleio

Engels | Nederlands
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

In de ban van een DroomBaan?!

In de ban van een DroomBaan?!

Taakvariatie, werkplekleren en zelfontwikkeling...
Anders Leren?! Waar doen we het voor?

Anders Leren?! Waar doen we het voor?

“Anders leren?!”  Waar doen we het voor?  De...
Ben ik een schaap als ik met e-portfolio aan de slag ga?

Ben ik een schaap als ik met e-portfolio aan de slag ga?

E-portfolio zal zo worden doorontwikkeld dat je...

Generatiepact gaat Kerkrade veel opleveren!

  Henk Thielens
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 659
  Door Henk Thielens in de groep Menskracht 1182 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  imageWaarom een generatiepact?

  In de collegevergadering van 28 juli heeft het college van B en W de Regeling Generatiepact gemeente Kerkrade 2015-2018 vastgesteld. Met het generatiepact beoogt de gemeente Kerkrade de duurzame inzetbaarheid van ouderen en de instroom van jongeren te bevorderen. Een evenwichtigere leeftijdsopbouw wordt daarmee eveneens gerealiseerd. De gemiddelde leeftijd ligt in Kerkrade net iets boven 50 en is hoger dan het landelijk gemiddelde (47,5  in 2014). Er zijn zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen (interne mobiliteit, doorstroming, duurzame inzetbaarheid) om nu met een regeling te komen. Uit cijfers m.b.t. strategische personeelplanning blijkt dat de doelgroep die in aanmerking komt om er gebruik van te maken ongeveer uit 160 personen bestaat.

  De gemeente Kerkrade wil met deze regeling middelen vrij spelen die volledig ten goede komen aan de instroom van jongeren. Gezien het zeer geringe aantal jongeren (7) beneden de 27 jaar gaat de voorkeur uit naar instroom primair vanuit deze categorie om de personeelsformatie meer in evenwicht te krijgen. Bijkomende voordeel is dat er tevens mogelijkheden ontstaan voor Mentoring. Uit het onderzoek in het kader van het project Anders Leren?!  blijkt dat 78,5 % van de respondenten een voorstander is van het invoeren van leer-  en inwerktrajecten in de vorm van meester/gezel door oud en jong, ervaren en onervaren aan elkaar te koppelen. Door verder een focus te leggen op de sterke punten van alle werknemers kan dit positieve gevolgen hebben voor zowel het individu als de organisatie. Uit het promotie-onderzoek From essence to excellence van Christina Meyers (2015) blijkt dat mensen er niet alleen gelukkiger, meer tevreden, bevlogen en energieker door worden maar dat het ook de eigen ontwikkeling stimuleert.

  ''If, however, HR managers aim at fostering well-being among their employees, they can better make use of talent-management strategies that build on principles of positive psychology.That is, these HR managers should consider an inclusive or strengths-based approach to talent management which builds on the assumption that all employees have valuable talents and strengths. When employees get the opportunity to discover and use their strengths, they will experience positive emotions such as pride and joy, which, in the longer term contribute to fostering their general and work-related well-being. An increased focus on developing and using strengths can also motivate employees to proactively invest in their own development, in particular, when talking about job starters and younger employees. This proactive attitude with regard to one’s personal growth is triggered through an increased hope for the future: Using strengths makes individuals see several pathways towards their goals and provides them with energy in the process of goal-pursuit. Therefore, strengths-based talent management can be seen as an attractive and socially responsible approach to talent management that is particularly beneficial to employee well-being and development.''

  Het kan dus heel veel opleveren omdat er binnen de overheid 40-50% Mentaal Verzuim kan zijn.  80% v.d. medewerkers staat niet echt volledig bevlogen in hun werk. Dit kost dagelijks een tot twee uur productiviteit. Voor een organisatie van 250 medewerkers is dit 300 werkuren per dag (is 37,5 werkdag). Tegen gemiddelde  loonkosten van €30 per uur is dit jaarlijks een verborgen kostenpost van ruim 2 miljoen euro. Hogere arbeidsvreugde en engagement leidt er toe dat organisaties maar liefst 22% productiever worden. 10% verbetert engagement leidt tot €1800 extra opbrengst per medewerker. (Engagement betekent zoveel als betrokkenheid, verbondenheid. Ruimte bieden voor eigen werkinvulling en het bevorderen daarvan zijn hierbij basisvoorwaarden).

   

  De regeling in een notendop

  De regeling is tijdelijk van kracht en loopt van 1 oktober 2015 tot 1 en met oktober 2018. Medewerkers die in deze periode de leeftijd van 57 bereiken kunnen aan de regeling deelnemen. De medewerker die tijdens de looptijd van deze regeling de leeftijd van 57 jaar heeft bereikt en die direct voorafgaande aan zijn verzoek tenminste 10 jaar onafgebroken in overheidsdienst heeft gewerkt, kan bij het college een verzoek indienen om zijn oorspronkelijke formele arbeidsduur per week met 20% te verlagen onder doorbetaling van 90% van zijn oorspronkelijk salaris en onder behoud van de volledige oorspronkelijke pensioenopbouw. Er dient tenminste een formele arbeidsduur van 7,2 uur te resteren.

  De medewerker die tijdens de looptijd van de regeling de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt en die direct voorafgaande aan zijn verzoek op grond van dit artikel tenminste 10 jaar onafgebroken in overheidsdienst heeft gewerkt, kan bij het college een verzoek indienen om zijn oorspronkelijk formele arbeidsduur met 40% of 50% te verlagen onder doorbetaling van 80% respectievelijk 75% van zijn oorspronkelijke salaris en onder behoud van de volledige oorspronkelijke pensioenopbouw. Er dient tenminste een formele arbeidsduur van 7,2 uur te resteren.

  Wilt U meer weten over de inhoud van de regeling klik hier om de regeling te downloaden.

   

  Henk Thielens

  Henk Thielens

  Moderator van de groep Menskracht op Pleio en de website Joboriëntatie en carrière.
  Wie ben ik

  Als HRD specialist lever ik een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen via informeel leren zodat ze adequaat dealen met veranderende omstandigheden en nieuwe (taak)uitdagingen. 

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers