Pleio

Engels | Nederlands
Archief 2020 Koplopers

Archief 2020 Koplopers


 4/5 Sterren (4)

Aantekeningen van het koplopersoverleg 19 augustus 2015

  André Plat Archief 2020
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 255
  Door André Plat Archief 2020 in de groep Archief 2020 Koplopers 1183 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Aanwezig: Boy Gerrits (BG) en Peter Bakker RHCL, Joost van Koutrik, Anje v.d. Lek

  Daarnaast waren aangemeld enkele niet verschenen deelnemers en afwezig enkele ‘usual suspects’. Mogelijk ivm vakantie. Wij vernemen graag per mail mailto: andre.plat@nationaalarchief.nl .

  Toekomstscenario’s, Chantal meegegeven om Frans Smits aan te haken (JvK). Gevraagd wordt een platform met 30 stellingen (BG). Relatie archiefvisie en nu toekomstscenario’s. Eerder breed gepolderd. Nu Shell mammoet-tanker, wat moet je doen om bij te sturen. Als wat-dan denken: archiefinstellingen beleid en ‘voedsel voor gedachtenvorming’. BG refereert nog aan discussie ateilier WABO: hoeder privacy en wabo. RH er komt een fact-sheet ‘openbaarheid en open overheid’. Komt nog in het Convent en geschikt voor de hele archiefsector (effect op verdien-modellen). JvK vraagt of open data beleid van archiefvormers worden betrokken? PB geeft conferentie: conferentie informatie open aan zee, Oostende, 18 september. VVBAD (scenario 2-2020 uitwerking).

  Nieuwe pilots: (RH)

  Zuid-Holland/Prov/NA

  NHA

  E-depot Achterhoek Zutphen en Default

  E-depot Schiedam/Delft , raadsinformatie: uitplaatsing, presentatie (verbinding met ‘dossiers’)

  Videotulen project/landelijk project, projectplan bijna gereed (Griffies kijken ernaar o.a. Alkmaar en Den-Helder, Amstelveen) ism open statefundation, Tom Kunzler (open data/linked data): AvL bij open data ‘hip’ en erg technisch. NAV RM-duurzaam beheer en open data ISO (vertaling)

  Waterschap Brabantse Delta: vergunning en handhaving, geo-dms-taakapplicatie en samenwerkende overheden (asset-management). BG heeft Kadaster niet al veel ervaring opgedaan (bodemloket) en het AISEL project (BG/RH), waarover een interview komt (Mireille Reijs), Geonovum actieve community (AvdL), Digitale Agenda - 2020 (VNG), Roxit Desta (ism NA, gevaarlijke tendens (RG/WvdR), AvdL geeft gesloten systemen de ree en BCT ook aan dat ism de archiefsector is ontwikkeld (vergt afspraken over de communicatie). AvdL noemt 2 septemberde Open Geo dag: http://www.geonovum.nl/onderwerpen/kennisplein/open-geodag-2015-programma

  Archieven van het Noorden, fase 2, samenwerking: voortzetting.

  Nieuw archiefatelier digitale onderzoeksomgeving en dienstverlening (DOD) komt er aan. PL karin van der Heijden. AP/RH vragen Mette om presentatie E-discovery te doen voor Koplopers A2020.

  Brain/NA/A2020, volautomatisch ontsluiten ism NIOD.

  RHC, Boy pilot e-depot. Peter Bakker, JvK vraagt achtergrond 2 werkprocessen (keten omgevingsvergunning, actieve openbaarheid en praktisch – aansprakelijkheid: eenvoudige zijn volledig zaakgericht, digital born). Doel is beslisboom open overheid ‘gebruiken-ervaren’. Vernieuwend ‘geautomatiseerd’ archivistische processen uitvoeren, Nestor (werkgroepen in Duitsland: verbinding aangegaan en test doen E-depot en bij gemeente, tip: NL kijk meer in Duitsland hoe zij daar bezig zijn: toetsen onderzoeksdata en toegankelijkheid), NL-vertaling met steun van A2020/NCDD/NA: er is al een duitse en engelse vertaling. Vertaald worden de 34 criteria en checklisten. Zeg maar TRACK is in ED-3 algemener gegaan en met Nestor gedetailleerder. Nestor is samenwerkingverband/stichting met capaciteit en deelnemersfinanciering (120 mensen in werkgroepen). ? over audit, er zijn RHC’s met audit bezig, afspraken zorgdragers. Ieder gaat een eigen kant op: uitwisseling te coördineren. Thema: kennis-agenda issue voor Koplopers A2020. Met pilot gaat RHCL meer voorin de keten, bij de inrichting van processen (4-aggregratie-nivo’s TMLO inrichten: archief, serie, dossier,record/ archiefstuk….: JvK geeft korte toelichting). Peter Bakker vraagt om meer ‘eenheid’ in die verscheidenheid. AvdL Goede voorbeelden synchroniseren. Archiefstuk kan meerdere files/bestanden bevatten (technisch/logisch onderscheid). TMLO heeft nog veel ruimte. RHCL wil context goed vastleggen (isar beschrijving op nivo ‘Archief’: vormer ‘voorbij’). Bijvoorbeeld bij ketenproces, meerdere actoren betrokken, hoe toegang opgelost? Procesnivo ipv archiefvormers nivo. Dat is in een pilot nog niet eerder gedaan. Prov Zh en RHCL doen dit samen. BG refereert aan methodiek TOCO, rijks-methodiek (beschirjving van ISAR archieven). TMLO: JvK, Arjen Kloosterboer en Ingmar Koch. RHCL pilot gaat met C-content/MyLex, CMIS presentatie aan ambtenaar realiseren obv standaarden. AvdL stelt vraag of het relevant is dat in de presentatie de vindplaats E-depot staat. AvdL heeft geëxperimenteerd via het DMS. Bleek niet eenvoudig. RHCL zoekt ook naar laagdrempelig en moet door autorisaties heen e.d. JvK refereert aan zaaksysteem. Stefan Kerkmeester zal ihkv DWR-archief hier volgende keer over spreken. RHCL onderzocht Google Yellow box, leveranciers lieten indexeren niet toe. Software en autorisaties bij archiefvormers/ICT staan hierbij in de weg. Voor CMIS Gerzon Jansen ingehuurd. JvK ziet verbinding met RHCL omdat zelfde software als Maastricht wordt gebruikt en in architectuur van gemeente E-depot API wordt ingezet: zichtbaar en bruikbaar. E-depot (preservica en CBS) en gemeente (zaaksysteem) koppelvlak is in provincie utrecht in de maak (raadpleging door burger).BG De slag toegang burger komt later. AvdL over beslisboom open overheid (bouwdossiers, juridisch: auteurswet is drempel/voorwaarde). AP merkt op veranderen is meebewegen niet ‘blijven hangen’. JvK vraagt nog uitleg op begrip CMS = website en/of OLO of intern? Herstel: bedoeld wordt DMS. Opbrengst pilot is keuze dms-rma-edepot. RHCL busines-case is ivm begroting aan te tonen dat en welk bedrag te reserveren. De parameters, proces coördinatie is gewenst. Kan A2020 een model-businesscase opstellen? Met hulp van deskundige.

  Marktverkenning Alkmaar doet mee. Wat uitgevraagd wordt is cruciaal voor de sector. Daarop toetsen is van belang. NCDD/KING/NA als kennispartner en Koplopers de uitvraag. BG mist nu rol NCDD zichtbaarheid (duurzaamheid). NA is archief-hub. Congres van Nestor E-depot beheerder Tjechie heeft marktverkenning gedaan.

  Architectuur. Gesprek met architecten vereenvoudigen. RHCL en Alkmaar doen mee.

  Stappenplan e-depot: gesprek informatiemanager, practices en onderweg gebruiken/toetsen, geef je feed-back vanuit je praktijk. Is handreiking platform digitale duurzaamheid verwerkt en ‘vervanger’. Aansluitprotocol. JvK zet deze suggestie op breednetwerk.

  Leerkringen/idee. ADI: specialist, procesbegeleider en werkende groep. Documentatie JvK.

  Volgende keer; 1 uur langer, andere zaal, 40 deelnemers (idee), zie pleio kopgroep archief 2020 evenement 17 september.

   

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers