Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Meningen en beelden van burgers

Meningen en beelden van burgers

Het afgelopen jaar zijn de zorgen over integratie...
Sociale staat van Nederland

Sociale staat van Nederland

Iedere twee jaar brengt het SCP De sociale staat...
Burgerparticipatie: van inspraak naar big society?

Burgerparticipatie: van inspraak naar big society?

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid...
Vreemdelingendetentie

Vreemdelingendetentie

Om uitgeproduceerde asielzoekers en immigranten...

Opvoeding in migrantengezinnen

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 104
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1127 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Een op de zeven ouders met minderjarige kinderen in Nederland heeft een niet-westerse achtergrond.

  Globaal gezien lijkt de opvoeding door autochtoon Nederlandse en migrantenouders op vergelijkbare wijze samen te hangen met het gedrag en de gezondheid van hun kinderen. Een opvoeding waarbij ouders hun kinderen ondersteuning bieden en waarin de regels duidelijk zijn, gaat gepaard met de meest gunstige ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen. Dan hebben kinderen minder emotionele en gedragsproblemen en vertonen zij meer sociaal en minder antisociaal gedrag. Een fysieke straf hangt juist samen met meer problemen. Daarnaast lijkt het ook belangrijk dat ouders vertrouwen hebben dat zij de opvoeding aankunnen.

  Vergeleken met autochtone kinderen groeien kinderen met een niet-westerse achtergrond ongeveer drie-en-een-half keer zo vaak in een arm gezin op. Het grote aandeel kinderen in armoede weerspiegelt de ongunstige arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten: zij zijn lager opgeleid dan autochtone Nederlanders, hebben minder vaak betaald werk en moeten vaker rondkomen van een bijstandsuitkering.

  Net als autochtoon Nederlandse ouders zeggen veel migrantenouders uitleg te geven bij regels en straf en komt een fysieke straf volgens hen niet vaak voor. En net als autochtone kinderen zeggen de meeste migrantenkinderen zich door hun ouders gesteund te voelen.

  Tegelijkertijd leggen de migrantenouders in ons onderzoek ook andere accenten in de opvoeding, die soms terug te voeren zijn op opvoedingstradities in de herkomstlanden. Zo neemt de autonomie van kinderen een minder centrale plek in. Veel migrantenouders vinden andere zaken in de opvoeding ook van belang, zoals goede schoolprestaties en het geloof.

  Het beeld dat veel migrantenouders buitenshuis weinig toezicht op hun kinderen zouden houden, lijkt niet overeen te komen met de percepties van de ouders in het onderzoek van het SCP.

  Hoe reageren ouders wanneer hun kinderen eenmaal een verkeerde weg zijn ingeslagen? Bijvoorbeeld wanneer zij het criminele pad zijn opgegaan? Dit is onderzocht bij een groep gezinnen die zich in zeer kwetsbare omstandigheden bevonden: het gezinsinkomen is laag, ouders zijn laagopgeleid en de gezinnen wonen in achterstandswijken met veel armoede en criminaliteit. Reacties waren divers en lijken niet af te hangen van de herkomst van de ouders; soortgelijke reacties zijn ook bij autochtoon Nederlandse ouders gevonden.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers