Pleio

Engels | Nederlands
Standaardisatie in bestuurs- en raadsinformatie

Standaardisatie in bestuurs- en raadsinformatie


 0/5 Sterren (0)

Decos en GO. publiceren standaard model voor bestuurs- en raadsinformatie

  Rene Wanders
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 139
  Door Rene Wanders in de groep Standaardisatie in bestuurs- en raadsinformatie 1148 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Decos en GO hebben gezamenlijk inmiddels tien klanten voorzien van de koppeling tussen het zaaksysteem JOIN Zaak en Document en de GO. app voor raads- en bestuursvergaderingen. De in co-creatie ontwikkelde koppeling maakt gebruik van één standaard informatiemodel voor het uitwisselen van informatie rondom vergaderingen, agendapunten, gremia en documenten bij deze agendapunten.

  Dit informatiemodel is uitstekend toepasbaar op deze gebieden. Tot voorheen was er nog geen standaard voor deze uitwisseling en uit ervaringen in de praktijk blijkt dat dit model  volledig aansluit op de behoefte van deze klanten, Decos heeft dit model bijvoorbeeld ook toegepast in de koppeling met iBabs. 

  Decos en GO. hebben besloten dit informatiemodel te publiceren en openbaar te maken als voorzet voor een nieuw Standaard Uitwisseling Formaat: StUF VERGADEREN.

  Deze standaard wordt aan de markt aangeboden als voorzet in de discussie over Open Data en is primair van toepassing voor gemeenten, veiligheidsregio's, waterschappen en provincies.

  Dit nieuwe informatiemodel wordt ook op de conferentie voor Open Raadsinformatie en Open Data  die op 27 november 2015 plaatsvindt in de Raadzaal van Westland besproken als versie 1.0 van een breed gedragen standaard. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Project Open Raadsinformatie. Hierin werken griffies en leveranciers samen om in co-creatie nieuwe standaarden te ontwikkelen. Het doel is de openbare informatie van gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen (“Open Raadsinformatie”)  in open data te bevorderen. Dit moet het ontwikkelen van tools die in de praktijk door (lokale) volksvertegenwoordigers en burgers hanteerbaar zijn mogelijk maken.

  Op deze manier willen beide partijen ervoor zorgen dat het model een standaard wordt voor alle leveranciers die bestuurs- en raadsinformatie willen uitwisselen tussen de interne overheidsorganisatie en belanghebbenden zoals politieke organen en inwoners. Door het het aanbieden van raadsinformatie in STUF-formaat wordt transparantie binnen de lokale democratie beoogt en biedt het iedereen de kans om innovatieve toepassingen te ontwikkelen op basis van deze data. 

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers