Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • GOVERT APOL
 • DE GROTE BEZUINIGINGEN WAARVOOR WIJ NU WORDEN GESTELD ZIJN GEMAKKELIJK TE REALISEREN. ZELFS...

De grote bezuinigingen waarvoor wij nu worden gesteld zijn gemakkelijk te realiseren. Zelfs belastingverlaging is mogelijk.

  Govert Apol
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 84
  Door Govert Apol 2413 dagen geleden Reacties (6)

   0/5 Sterren (0)

  Sinds jaar en dag wordt er door “de overheid” op alle niveaus onnoemelijk veel geld verspild. Dit is het gevolg van politiek en ambtelijk hobbyisme en van mismanagement, veroorzaakt door incompetentie en bureaucratie. Denk maar eens aan de vele automatiseringstrajecten bij de belastingdienst en bij de politie, die volledig zijn mislukt. En aan de enorme investeringen op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking in projecten die - voorspelbaar - op niets zijn uitgelopen. En aan subsidies die aan de meest onzinnige en onnodige projecten worden verstrekt; voortkomend uit idealistisch - doch veelal niet realistisch gebleken - gedachtegoed. Dit is maar een kleine greep uit een grote hoeveelheid voorbeelden waarmee jaarlijks per saldo miljarden euro’s aan belastinggeld worden verkwanseld.

  Ook in de gezondheidszorg kunnen de kosten aanmerkelijk worden teruggedrongen als niet meer wordt gewerkt vanuit het belang van de portemonnees van de dokter en van de farmaceutische industrie en als niet de administratieve organisatie van de zorginstelling centraal staat, maar als de focus is gericht op de patiënt.

  In het onderwijs kunnen eenvoudig bezuinigingen worden gerealiseerd door niet steeds allerhande vernieuwingen en veranderingen door te voeren. Vanaf de jaren zestig is het onderwijs voortdurend in beweging geweest en wat heeft dit ons per saldo gebracht? 

  Als de begrotingen van alle overheden nu eens worden doorgelicht door een groepje gewone weldenkende mensen, die bij de onderscheidene posten eenvoudig de vraag kunnen stellen naar de opportuniteit en de doelmatigheid daarvan, zal dit zeker leiden tot herbezinning op de uitgaven. Lees: zal dit onvermijdelijk moeten leiden tot het schrappen van allerlei onzin-uitgaven. Cut the crap.

  Deze ingrepen zullen de miljarden aan bezuinigingen opleveren die nodig zijn om het begrotingstekort te reduceren. En mogelijk leidt dit zelfs tot een structurele verlaging van de inkomstenbelasting. De pijn hoeft dus niet bij de burgers te worden gelegd, maar gewoon bij de overheid zelf. Bovendien kunnen we dan met minder ambtenaren volstaan, hetgeen de regering immers in haar doelstellingen heeft opgenomen. Dat lijkt mij toch een aantrekkelijke gedachte. Ik meld mij aan voor de taskforce van begrotings-her-ijkers. Wie volgt?

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Govert Apol
    Govert Apol 2403 dagen geleden

    Nog een toevoeging aan deze discussie, omdat het natuurlijk ook om een mentaliteitskwestie van onze bestuurders gaat.

    Ik draag mevrouw Jorritsma een warm hart toe en ik vind haar over het algemeen een goede bestuurder. Haar opmerking om de ophef over het exorbitant dure feestje van de VNG als “kleinzielig gedoe” te kwalificeren acht ik echter geheel ongepast. In een tijd waarin zeer vele Nederlanders de broekriem moeten aanhalen, kleine ondernemers als gevolg van de crisis ten onder gaan en waarin veel voorzieningen voor de zwakkeren in de samenleving in het kader van de bezuinigingen worden geschrapt, is het onaanvaardbaar dat er voor dit feestje zo royaal met ons belastinggeld wordt gesmeten. Het blijft natuurlijk niet bij 3 miljoen euro, want de salariskosten van de deelnemers zijn in dit bedrag niet meegerekend. Evenmin als de kosten voor hun overnachtingen, waarbij er gerust van uitgegaan mag worden dat de heren en dames ambtenaren daarvoor natuurlijk niet de goedkoopste hotels zullen uitzoeken. Reken dus maar op een totaal aan kosten van ruim 5 miljoen euro!

    Gezien de korte termijn waarop deze uitspatting van megalomanie gaat plaats vinden kunnen de geboekte locaties en artiesten niet meer kosteloos worden geannuleerd. Dat geld zijn we dus gewoon kwijt. Ergerlijk en onbegrijpelijk, dit zoveelste voorbeeld van de geldverkwistende overheid! Eens kijken welke politici hier Kamervragen over durven te stellen.

     

   • Lex van der Hoeven
    Lex van der Hoeven 2407 dagen geleden

    Tuurlijk, Govert...

    In retro-perspectief is het altijd makkelijk om met de vinger te wijzen op miljardenverspillingen, en met name die op Ontwikkelingssamenwerking. Ooit bij ons (ja, foei!, ik besteed een groot deel van mijn tijd aan het toezicht op rechtmatig en doelmatig bebruik van OS-middelen) langs geweest om je eens goed te informeren? Maar goed, je bent nogal stellig, dus veronderstel dat je vast wel een lijst hebt van mislukte OS-programma's.

    Voor de goede orde: veel van de geldverspillingen die je noemt (gezondheidszorg, bijvoorbeeld) zijn keurig netjes afgedwongen door de politiek. Of moeten we de Eerste en Tweede Kamer ook maar afschaffen; dat scheelt toch ook al weer gauw zo'n 1.000 geldverslindende en onzinbedenkende ambtenaren?

    Als ambtenaar, vind ik het onderscheid dat je maakt burgers en overheid nogal stuitend. Alsof de overheid geen door de burgers gecreeerd instituut is - en als je werkelijk vindt dat er te veel ambtenaren zijn, wat let je...?

    Maar wat ik echt gek vind, is al die aandacht voor de geldverspilling in de overheid. Alsof wij daar het monopolie op hebben! Ooit wel eens in de private sector gekeken, wat daar over de balk en in de zakken van sommigen gaat? Alsof wij als burgers en ambtenaren dat niet betalen via de prijzen die ons in rekening gebracht worden. Laten we eens beginnen met de lease-auto's: gewoon stevig belasten. Spaart milieu, genereert belastinginkomsten, spaart kosten wegenbouw en reduceert tekorten openbaar vervoer, goed voor de volksgezondheid (dus voor de overheidsuitgaven). Zo zijn er nog wel wat te bedenken...

    Hoe dan ook, succes met je taskforce, hoewel ik er liever een zou zien voor zinvolle overheidsinvesteringen.

    • Govert Apol
     Govert Apol 2407 dagen geleden

     Dank voor de vele reacties tot dusverre.

     Het gaat mij er nu in eerste instantie om, dat door een groot aantal mensen wordt erkend dat er sprake is van enorme verspilling van overheidsgeld en dat de oorzaak daarvan is gelegen in het ambtelijk en politiek hobbyisme. En vervolgens wil ik de instemming peilen voor mijn simpele idee om alle begrotingen van de verschillende overheidsinstanties die wij kennen door te lichten en om alle onzinnige posten te schrappen. Het gaat mij dus niet om het schuiven met budgeten, maar om het beperken, intrekken en afschaffen daarvan, indien en voor zover deze de toets van de taskforce niet kunnen doorstaan. En wellicht zijn er binnen het kader van deze discussie nog andere vormen te vinden waarmee bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.  

     Let wel: mijn stelling wordt hier slechts met enkele ruwe pennenstreken neergezet. Als dit idee landt bij onze politiek vertegenwoordigers, is de tijd daar om met een plan van aanpak te komen en om te zorgen voor goede bemensing van de task force.

     • Rob Koning
      Rob Koning 2407 dagen geleden

      Ik ben het eens met je stelling dat dit beter kan. Een toetsingscommissie zou geen slecht idee zijn. Vraag is alleen of de politieke partijen hier mee in gaan / dan wel dat een commissie meer dan advies recht zou krijgen.
      Je zet zo namelijk een kabinet onder curatele...... Tevens zou zo'n commissie a-politiek moeten zijn. Volledig onafhankelijk.

      Er zijn best een flink aantal geld verslindende projecten opgezet waar in eerste instantie vol goede bedoelingen mee gestart is. Zoals het gelijk trekken van de software voor de politiediensten. Ik denk dat op de eisen die aan een project gesteld worden vaak veel te kort schieten. En ook moeten als de eisen zijn vast gelegd geen wijzigingen tijdens het project veranderd worden en moeten er een eindtijd hard vast gezet worden. Overschrijding kost geld. Ook uitstel moet niet eenvoudig gegeven worden en niet vaker dan één keer. Ook moeten hier consequenties aan worden verbonden.

      Achteraf is het natuurlijk makkelijk wijzen, van "kijk 'dat project' heeft veel geld gekost en niets opgeleverd...." maar, Het ellenlang rekken van een project en geen vaste prijsafspraken mogen natuurlijk niet. (Noord-Zuidlijn Amsterdam). Ik denk trouwens dat weinig partijen hier profijt uit kunnen trekken. Het is gewoon een schaamteloze vertoning van geld verspilling op dae manier hoe dit is gegaan. Hoewel ik de noodzaak van goed openbaar vervoer wel in zie voor Amsterdam.

      Het schrappen van banen / ambtenaren, kost ook veel geld. Uitkeringen kosten net zo veel en levert niets op. Je kunt beter de mensen aan de gang krijgen en bedrijven en economie stimuleren zodat de motor weer gaat draaien en niet nog meer zand in de raderen gooien. Tegen de tijd dat alles weer op volle toeren draait zijn er weer ambtenaren nodig om de regelingen die allemaal bedacht zijn uit te voeren. De hoeveelheid regelingen en uitzondering moeten eens aangepast worden. lees vereenvoudigd. Als dit dan eenvoudig electronisch kan worden afgehandeld, gaat het werk efficienter en kun je dit uiteindelijk met minder mensen af.

      Er zijn nog genoeg slagen te maken....

       

      • Dave Molenaar
       Dave Molenaar 2407 dagen geleden

       "Cut the crap" lijkt me een mooie naam voor een campagne. Ik ben het eens met je stelling maar zoals Sander hieronder stelt, je mist onderbouwing. Want alleen schuiven van budgetten en reduceren van ambtenaren leidt niet noodzakelijk tot de door jouw gestelde verbeteringen.

       Of we het nou leuk vinden of niet, de politiek (partijen) heeft de grootste hand in het gooien met geld, die bepalen de prioriteit en die mogen de prioritering nou eenmaal vaststellen. Daarvoor is het een democratie.

       De politiek namelijk heeft voornamelijk belang in het halen van punten op de korte termijn (max 4 jaar) het doel is namelijk om te kunnen groeien en zo meer support te kweken. Om deze reden moeten doelen zichtbaar zijn en gehaald worden.

       Wat we missen is een handboek/handvat die ervoor zorgt dat beslissingen die over budgetten gaan, er ook voor zorgen dat alle ins en outs in beeld zijn en blijven. Te vaak worden er projecten gestart die niet worden afgemaakt. Mensen in dienst genomen die blijven zitten terwijl hun projectmatige doel allang voorbij is. Qua kosten wordt vaak alleen de initiële investering berekend maar de beheerkosten en andere kosten op de lange termijn worden vergeten. Dit is puur mismanagement en niemand wordt er op afgerekend omdat we de zo makkelijk naar de politiek kunnen wijzen (die wellicht na 4 jaar van positie is gewijzigd).

       En dan zijn er die budgetten: hoe komt het dat afdelingen/secties van iedere willkeurig overheidsorgaan bang moeten zijn om hun budgetten het jaar erop te verliezen? Verhalen van budgetten die in paniek moeten worden opgemaakt zijn omdat ze anders het jaar erop hun budget kwijt zijn, zijn bij alle overheden de normaalste zaak van de wereld.

       Pak deze genoemde problemen aan op een structurele manier, en dan heb je wellicht een kans op succes. Het vergt alleen een fundamentele verandering van de werking van het ambtelijk apparaat. Een verandering die borgt dat we controleren of de puntjes wel op  de i zijn gezet. Maar hoe doe je dat zonder een enorme ondoorzichtige  papierwinkel te creëren?

       Als her-ijken van begrotingen niet ook een andere manier van omspringen met budgetten behelst. Dan loop je een groot risico op een (geld kostende) goed bedoelde maar weinig effectieve poging.

       Desalniettemin, ik hoop dat je een goede club slimme mensen zult zamelen. Succes!

        

        

       • sander rumahloine
        sander rumahloine 2407 dagen geleden

        Bezuinigen is niet zo moeilijk maar heb je de gevolgen ook in kaart gebracht ? Dat lees ik niet uit je verhaal. Bovendien is er sprake van een kredietcrisis, de enorme schuldenlast is een bom onze onze welvaartstaat, het failissement van Griekenland is eigenlijk onvermijdelijk met alle gevolgen vandien. De filosofie van beleidsmakers is decenia lang geweest, we lenen geld en verdienen het later wel weer terug. Maar dat terugverdienen wordt steeds moeilijker, mede door de bezuinigingen. Een vicieuze cirkel. Nee, de oplossing ligt niet zo simpel hoor ! Ik denk meer dat onzementaliteit moet veranderen, niet steeds rijker willen worden maar onze schulden aflossen, tot de laatste cent betaald is.

       Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers