Pleio

Engels | Nederlands

Iedereen mag er zijn

  Peter Paul J. Doodkorte
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 28
  Door Peter Paul J. Doodkorte 1098 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Iedereen mag er zijn

  Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

  De animatie "passend onderwijs in 3 minuten" legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers