Pleio

Engels | Nederlands

Gerelateerde blogs

BB-column | Waarde

BB-column | Waarde

De verkiezingen zijn nog een jaar weg, maar over...
Met wat meer verbeelding levert ict pas echt wat op

Met wat meer verbeelding levert ict pas echt wat op

Als we de overheid nu zouden inrichten, zouden we...
Aan de slag met ambtelijk vakmanschap

Aan de slag met ambtelijk vakmanschap

Een jaar na afronding van het programma Ambtenaar...
Je netwerk speelt jazz

Je netwerk speelt jazz

 Bij het ministerie van Economische Zaken was...

Gemeenschap

  Davied van Berlo
  Door Davied van Berlo 1011 dagen geleden Reacties (6)

   0/5 Sterren (0)

  Deze column is maandag 11 januari 2016 gepubliceerd bij Binnenlands Bestuur

  Hoe begin je een eerste column? Je wil direct de aandacht pakken, maar eigenlijk moet je jezelf eerst voorstellen. Je wil spitsvondig zijn, maar ook een breed publiek aanspreken. Je wil diep gaan, maar wel binnen 400 woorden.

  “Sex sells”, dus ik zet er maar meteen een dubbelzinnige titel boven. Aangezien ik niet zoals Herman Finkers een naakte vrouw door het beeld kan laten dansen, laat ik de rest aan je verbeelding over. Een column heeft zo z’n beperkingen.

  Het zijn 400 woorden, maar ze kunnen wel elke twee weken opnieuw worden gevuld. Dat wordt mijn frequentie. Genoeg ruimte om het verhaal op te bouwen, maar ook genoeg mogelijkheid om te reageren. Daar kom jij in beeld.

  Gemeenschap. Daar zullen mijn columns over gaan. En dan niet met het woord ‘hebben’ erachter, maar ‘zijn’. Een professionele gemeenschap. Met gedeelde waarden en doelen. Een gemeenschap van ambtenaren, want dat zijn we wat mij betreft.

  Dat klinkt hoogdravend, maar het is wel zo. We werken immers allemaal voor Nederland. En de publieke motivatie (zoals dat heet) is internationaal gezien hoog. De meeste ambtenaren willen met hun werk bijdragen aan de publieke zaak. Ofwel: Nederland verbeteren.

  Dat doen we niet alleen, maar in een gigantisch raderwerk dat overheid heet, met gekozen bestuurders die richting geven en burgers en bedrijven die steeds beter weten wat ze willen. En daar staan wij dan tussen.

  Aan ons de opdracht uitvoering te geven aan al die plannen, aangesloten te blijven op wat er speelt in stad en land en het verschil te maken in een wereld die steeds hectischer wordt. Dat roept vragen op en daar moeten we het met elkaar over hebben.

  Natuurlijk ziet die vraag er voor elke ambtenaar anders uit. Of je motoragent bent of vuurtorenwachter, buurtregisseur of beleidsmedewerker, gevangenenbewaarder of subsidieverlener. De diversiteit van het ambtelijk werk is schier eindeloos.

  Maar er is genoeg wat ons bindt. Dat we werken voor het algemeen belang. Dat we daarbij rekening moeten houden met collega’s en bestuurders, burgers en buitenlui. Dat we daarom een verantwoordelijkheid meedragen, om de juiste afwegingen te maken.

  Ambtenaren zijn de schakels tussen samenleving en bestuur. Wat wij doen heeft impact op mensen. Dat is wat het werk van ambtenaren uniek maakt. Met de keuzes die je maakt kun je levens veranderen, kun je Nederland veranderen.

  Het is jouw ambtelijke verantwoordelijkheid om daarbij de juiste keus te maken en de juiste mensen te betrekken. Maar over wat dan juist is, daar moeten we het samen over hebben. Als gemeenschap. Als professionele gemeenschap.

  Dat is waar ik het over wil hebben in deze columns. En dat is sexy genoeg, als je het mij vraagt!

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Davied van Berlo
    Davied van Berlo 1011 dagen geleden

    @Harry Al die mensen die je citeert zijn al een tijdje dood ;-)
    Ik denk dat we heel wat verder zijn als samenleving dan toen zij leefden. Dat geldt evenzeer voor de overheid en de rol van de overheid in de samenleving. Tegelijkertijd denk ik niet dat je simpelweg overheid en politiek weg kan doen en dat alles vanzelf goed komt. Overheid en politiek zijn een deel van de samenleving. Dit is de manier waarop we ons als samenleving vrijelijk hebben georganiseerd. Het is ons niet van buitenaf opgelegd. Dit is wie wij zijn. Uiteraard staat onze ontwikkeling niet stil en blijven we werken aan verbetering. Daar hebben ook ambtenaren een rol en verantwoordelijkheid in. Mijn pleidooi is dat we die verantwoordelijkheid ook pakken.

    • Davied van Berlo
     Davied van Berlo 1011 dagen geleden

     @Teun Zie ook mijn eerdere blog en specifiek de afbeelding bij deel 5. We moeten zoeken naar een balans tussen die vijf relaties. Dat is de afweging die je als professional moet kunnen maken.

     • Harrie Custers
      Harrie Custers 1011 dagen geleden

      Boetes zijn een paternalistisch verzinsel van ambtenaren/politici in hun wens het gedrag van mensen te sturen. Of het behandelen van volwassen mensen als onmondige kinderen juist is, dat is hen nooit gevraagd.

      En ook wanneer iemand zich als een onmondig kind behandeld wil zien - of naar wellicht naar de mening van een ambtenaar moet zien -, dan nog is het de vraag of diezelfde behandeling dan vervolgens voor iedereen moet gelden. Zie bijvoorbeeld het verbod op de verkoop van alcoholische dranken naar aanleiding van een of enkele comazuip-incidenten. Of het instellen van snelheidsbeperkingen omdat ooit eens ergens een ongeluk is gebeurd door te snel te rijden. Nooit meer wordt de veronderstelde relatie gelegd met het doel van de maatregel (bescherming tegen jezelf, veiligheid) en ook nooit meer wordt de effectiviteit van de maatregel geëvalueerd. De maatregelen en bijbehorende boete-opbrengsten zijn op zichzelf staande doelen geworden en geldend voor iedereen.

      Ook is mensen nooit gevraagd of degradatie van mensen in de vorm van een verplicht staatsburgerschap (een rechtspersoon, een juridische fictie) juist is. Hen is nooit gevraagd of zij het juist vinden dat op basis van dit staatsburgerschap hen geboorterechten kunnen worden ontnomen c.q. deze aan voorwaarden onderworpen kunnen worden. Hen is nooit gevraagd of zij het juist vinden om op basis daarvan met "one size fits all" maatregelen behandeld te zullen worden. Met andere woorden of zij het juist vinden om door ambtenaren en bestuurders als een (BSN)nummer behandeld te worden. Diezelfde overheden en staten onderschrijven via verdragen de rechten van de mens. Zo ook het recht om te associeren en te disassocieren. Hoe kan het zijn dat diezelfde staten en overheden mensen via een geboorteaangifte dwingen lid te worden van de staat? Met welk recht kan een mens of een groepje mensen zich zeggenschap toe-eigenen over andere mensen en over mensen die nog niet eens geboren zijn? Met welk recht kunnen zij andere mensen en zeker komende generaties opzadelen met verplichtingen zoals een staatsschuld? Hoe kan het zijn dat dit select groepje mensen wel mag beslissen, echter niet aansprakelijk is voor de gevolgen en de risico's en de kosten ongevraagd mag afwentelen op andere mensen?

      "It is error alone which needs the support of government. Truth can stand by itself."
      Thomas Jefferson

      Welk weldenkend mens geeft vrijwillig zijn zeggenschap in handen van een ander mens/mensen en geeft die ander het recht hem desnoods te dwingen tot handelingen en het brengen van offers waar hij vrijwillig nooit voor gekozen zou hebben??

      "I can certainly say that descriptively healthy human beings do not like to be controlled. They prefer to feel free and to be free."
      Abraham Maslow

      Je spreekt van "algemeen belang". Dit is een verzinsel. Er is slechts individueel belang of IEDERS belang. Elk ander belang introduceert de noodzaak van een derde partij die interpreteert of bepaalt wat dat belang is. Dit biedt de mogelijkheid tot (onder)scheiden en tot verdelen en heersen. Dit maakt dat iemand "gedwongen" kan worden iets te doen of te laten wat hij zelf niet als in zijn eigen belang ziet. Het ontneemt hem de vrijheid van keuze. Wat niks meer of minder is dan schending van een geboorterecht. Wat niks anders is dan het recht van de sterkste vermomd met een verhevener doel als legitimatie.

      "Above all, the ruling minority sought more and more to transform its forcible mastery into a body of law which, while consolidating that mastery, would afford a welcome security and order to the people, and would recognize the rights of the “subject” sufficiently to win his acceptance of the law and his adherence to the state."
      Will Durant

      Met andere woorden mensen zijn gedwongen mee te spelen in zeg mens-erger-je-niet. Zij dienen zich aan de spelregels te houden alsof zij deze zelf hebben mogen bepalen. Zij hebben ook keuzevrijheid, in die zin dat ze de kleur van hun speelstuk mogen kiezen. Zij vinden ook dat dit alles in het belang van alle spelers is: orde en zekerheid. Stoppen met het spel, wellicht een ander spel komt niet meer als gedachte op. "Wij hebben hier voor gekozen en het is het best spel wat er bestaat."

      Dus: mens erger je niet!

      "Burgers die steeds beter weten wat zij willen ..."

      Wat? Davied, dit is in mijn ogen dus zo neerbuigend. Mensen (niet burgers) hebben altijd wel geweten wat zij willen en wat zij niet willen. En zelfs wanneer dat niet het geval is of geweest zou zijn, dan is dat nog geen vrijbrief om het leven dan maar voor hen - en ook nog dwingend - in te vullen. Verplicht pensioen, verplichte ziektekostenverzekering, verplichte belastingen, energieheffingen enz. en zo verder. Vergunning-, diploma-, registratieplichtig

      Greenfield
      Het zou fantastisch zijn wanneer we de samenleving weer eens van scratch af aan zouden kunnen opbouwen. Welke afspraken zouden mensen in vrijheid met elkaar willen maken. Afspraken die op basis van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid worden aangegaan en worden nagekomen en niet via dwang - door een select groepje mensen en onder valse voorwendselen - worden opgelegd en gehandhaafd?

      "The most successful tyranny is not the one that uses force to assure uniformity but the one that removes the awareness of other possibilities, that makes it seem inconceivable that other ways are viable, that removes the sense that there is an outside."
      Allan Bloom

      Werken wij ambtenaren dan als lakeien van de macht of ten dienste van de mensen. Bepalen machthebbers dan wat juist is of bepalen de mensen dat dan zelf? Werken we dan in een maatschappij of leven we dan in een samenleving?

      "The truth is that the State is a conspiracy designed not only to exploit, but above all to corrupt its citizens… Henceforth, I shall never serve any government anywhere."
      Leo Tolstoy

      Oeps.

      • Teun Griffioen
       Teun Griffioen 1011 dagen geleden

       Eens, Davied. Het gaat niet om het bepalen van de boete of de toeslag. Het zit hem in de juiste afwegingen. Voelt de burger zich gehoord en begrepen en ziet hij zijn belang terug in die afwegingen. De uitdaging is om die balans te vinden en daar mag de burger een oordeel over vellen. Sterker nog: dat moet hij doen, zodat wij in het spoor blijven.

       Dus niet alleen als professionele gemeenschap, maar samen met de burger. Kijk hoe bijv. FBTO zijn klanten vraagt of ze de juiste beslissing hebben genomen. 

       • Davied van Berlo
        Davied van Berlo 1011 dagen geleden

        Bedoel je dat iedereen z'n eigen boete of uitkering bepaalt? Zo simpel is het niet. Afhankelijk van de situatie is er een (groeiende) rol voor burgers en een (veranderende) rol voor ambtenaren, maar ook de wet, politiek en algemeen belang zijn van toepassing. Het gaat om het vinden van de juiste balans.

        • Harrie Custers
         Harrie Custers 1011 dagen geleden

         Wat juist is dient niet door ambtenaren, maar door de "burgers" te worden bepaald.

        Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers