Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Gemeentelijke prestaties

Gemeentelijke prestaties

Jaarlijks biedt het SCP een overzicht van...
Maten voor gemeenten

Maten voor gemeenten

De gemeenten in Nederland gaven in 2012 samen...
Monitors criminaliteit en rechtshandhaving

Monitors criminaliteit en rechtshandhaving

Door Jaap de Waard samengesteld overzicht ...
Nieuw in Nederland; het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen

Nieuw in Nederland; het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen

De positie op de arbeidsmarkt van Bulgaarse en...

Prestaties van de publieke sector

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 152
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1006 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Uit het SCP-persbericht over Public sector achievement in 36 countries:

  Het vergelijken van misdaadcijfers tussen landen is niet eenvoudig. De enige beschikbare internationale data zijn gebaseerd op politieregistraties. Een belangrijk probleem hierbij is dat het niveau van registraties in een land hoog kan zijn, omdat het aantal misdrijven hoog is of omdat een relatief groot deel van de misdrijven wordt gerapporteerd of geregistreerd: de veiligheidsparadox.

  Gemiddeld spendeerden landen in 2012 1 tot 2,5 procent van hun BBP aan openbare orde en veiligheid. Centraal- en Oost-Europese landen gaven gemiddeld het meeste uit, Noord-Europese landen het minst. Landen besteedden het grootste deel van deze uitgaven aan de politie (65 procent), gevolgd door de rechterlijke macht (23 procent) en het gevangeniswezen (12 procent).

  De kans op arrestatie en de kans op detentie hangen negatief samen met de landelijke geregistreerde criminaliteit. Vanwege de onvergelijkbaarheid van de geregistreerde criminaliteit hoeft dit geen oorzakelijke relatie te zijn. Wel laten wetenschappelijke studies in het algemeen zien dat de - vooral zichtbare - kans op arrestatie een afschrikkende werking heeft.

  Detentie kan veroordeelden er tijdelijk van weerhouden om nieuwe misdrijven te plegen; ook kan het afschrikwekkend werken voor andere potentiële misdaadplegers. Voor het verminderen van recidive bij gedetineerden is het bewijs niet overtuigend. Enkel detentie zonder individueel behandelprogramma leidt niet tot minder recidive en kan zelfs contraproductief werken.

  In landen met hogere geregistreerde criminaliteit wordt in het algemeen meer vertrouwen in de politie en het rechtssysteem uitgesproken. Dit kan betekenen dat hogere criminaliteitscijfers mede een gevolg zijn van een hogere bereidheid onder burgers om incidenten bij de politie te melden.

  Ook op openbaar bestuur presteert Noord-Europa het best:

  Bij openbaar bestuur is in dit rapport gekeken naar de invloedrijke Wereldbank indicatoren voor ‘goed bestuur’. Deze indicatoren meten de kwaliteit van zes onderdelen van openbaar bestuur op basis van de meningen van experts, ondernemers en burgers.

  De gemiddelde prestatie voor ‘goed bestuur’ was in 2013 het hoogst voor Noord-Europa, gevolgd door Oceanië (Australië en N-Zeeland), West-Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië (Japan en Z-Korea). Centraal- en Oost-Europa en Zuid-Europa presteerden minder goed.

  De kwaliteit van het openbaar bestuur neemt toe als landen welvarender zijn, de persvrijheid groter is en de toegang tot het ambtelijk apparaat open staat voor iedereen.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers