Pleio

Engels | Nederlands
Archief 2020 Koplopers

Archief 2020 Koplopers


 4/5 Sterren (4)

Blog: Onderzoeksproject Vecht en Venen, Eemland, Gooi- en Vechtstreek en Zuidoost Utrecht

  Nienke Onkenhout
  Door Nienke Onkenhout in de groep Archief 2020 Koplopers 1004 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Aanleiding voor het onderzoek is dat (ook heel kleine) gemeenten duurzaam digitaal moeten (gaan) archiveren, waar, met wie en hoe dit te doen: samen of alleen? Welke scenario’s? En dit dan gecombineerd met de open vraag wat daarbij de rol van de archiefdiensten is of kan zijn. Juist dat laatste maakt het onderzoek interessant en bijna fundamenteel. Het gaat in dat opzicht over de rol van de archiefdienst over 5 tot 10 jaar.

  De archiefdiensten willen geen oplossing uitdenken of aanbieden, maar samen met de zorgdragers onderzoeken wat voor ieder van hen nuttig, haalbaar en wenselijk is - óók voor de gemeenten met 4.000 inwoners met een qua omvang bijbehorend ambtelijk apparaat.

  Enerzijds wordt geïnventariseerd waar de deelnemende gemeenten staan qua digitalisering (zonder ze daarbij de maat te nemen).

  Anderzijds wordt onderzocht of de relatie tussen archiefdienst en zorgdrager aan een herijking toe is. Kan die anders zijn als het niet om papier maar om digitaal archief gaat? Kan de archiefdienst zowel ‘meedenker’ en ‘toezichthouder’  en  beheerder zijn van de informatie? Kan een zorgdrager ook digitaal werken in een ‘light’-variant?

  Ook voor het opstellen van profielen geldt dat naar de toekomst wordt gekeken.

  Het is de bedoeling in het eindrapport meerdere scenario’s te schetsen (en dat er scenario’s ontstaan die aan de ‘randen van de wet’ raken wordt niet uitgesloten), geen stellige adviezen te geven of bijvoorbeeld een voorstel voor één pilot. Aan het eind staat het ieder vrij zijn/haar eigen weg te kiezen.

  Aan de onderzoek doen mogelijk 19 gemeenten mee (slechts een enkele deelnemende gemeente niet). Ook is/komt er contact met AIDO, KING en Archief 2020 (en via hen met de Beleidsateliers OCW) en de Kring van Utrechtse archivarissen.

  Uit de koplopersgroep komen de tips om ook voor de archiefdiensten zélf te bepalen hoe ‘gedigitaliseerd’ men is, de verwachtingen goed te managen en (o.m.) bij NHA en de archiefdiensten in het noorden ervaringen op te halen.

  Een spannend onderzoek dat met veel belangstelling gevolgd zal worden!

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers