Pleio

Engels | Nederlands

Gerelateerde blogs

I can't stop holding you

I can't stop holding you

Vasthouden is een hardnekkige verslaving De...
Macht, wat doe je er mee als je haar hebt…

Macht, wat doe je er mee als je haar hebt…

Vertrouwen, samenwerken en loslaten Nu de...
De olifant op de rug - Haat en Liefde in de regio

De olifant op de rug - Haat en Liefde in de regio

Angst voor versnippering staat samenwerking in de...
Begin bij het eind

Begin bij het eind

Gedoe, vallen en opstaan en fouten horen bij...

Loslaten is niet het probleem. Vasthouden, dat is het probleem

  Peter Paul J. Doodkorte
  Door Peter Paul J. Doodkorte 976 dagen geleden Reacties (3)

   1/5 Sterren (1)

  Loslaten is niet het probleem. Vasthouden, dat is het probleem

  De omvorming maakt inwoners onafhankelijker en brengt hun eigen kracht naar boven

  • Het piept en het kraakt (en dat is maar goed ook)

  De grote decentralisaties binnen het sociale domein zijn niet alleen omvangrijk, ze zijn ook complex. Enerzijds worden gemeenten steeds nadrukkelijker gepositioneerd als ‘eerste overheid’, anderzijds worden ze geconfronteerd met forse bezuinigingsopgaven.

  Inmiddels zijn we een jaar onderweg. De decentralisaties krijgen overal – met horten en stoten – hun beslag. En ja, het moet gezegd: het piept en het kraakt. En dat is maar goed ook!

  De decentralisaties zijn gebaseerd op de verwachting dat ze een betere inzet van mensen en middelen mogelijk maken. Dat laatste vraagt verandering van rollen en opgaven in de maatschappelijke ondersteuning van mensen. De operatie heeft dus twee doelen: een verandering van de structuur (het stelsel), werkwijze en verhoudingen (meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf) én een omslag in de werkwijze van professionals en hun organisaties.

  Laten we eerlijk zijn: er was en is veel op te ruimen. Het transformatieproces lijkt dan ook op een zuiveringsproces; blokkades worden (langzaamaan) opgeheven of weggewerkt. De verschijnselen die dat proces vergezellen, zijn uitdagend en hinderlijk tegelijk. Het besef dat vroeger niet meer terugkomt, daalt langzaam in. Hierbij komt onzekerheid en angst om de hoek kijken. Het gevolg? Wij houden vast aan wat wij eigenlijk moeten loslaten. Dat werkt verlammend en vertragend.

  Vasthouden is bij omvorming een negatieve energie. Zij functioneert als motor voor beleefde (of gewenste) werkelijkheid. Alles waar wij ons sterk bij betrokken voelen – positief dan wel negatief – moet behouden blijven. Niet zelden draait het daarbij om de vraag wie waarover moet gaan, wat de (elkaar niet zelden uitsluitende) regeltjes zeggen en naar wie er het eerst wordt gekeken wanneer er iets fout gaat. Zaken die wij juist wilden opruimen!

  Aan dat loslaten wordt in de praktijk van alledag hard aan gewerkt. Door inwoners, mantelzorgers, professionals en organisaties.  En ja, dat doet soms ongelofelijk veel pijn. Het blijkt een zaak van vallen en weer opstaan. In de wetenschap dat als we blijven doen wat we altijd hebben gedaan, wij zullen krijgen wat wij altijd hebben gekregen.

  De idee van de transitie (overdracht) en transformatie (omvorming) klopt, maar is praktisch gesproken ook weerbarstig. Het moet – en kan – allemaal anders: goedkoper, doelmatiger en integraler. Het verplaatsen en verschuiven van taken, verantwoordelijkheden en geld kan daaraan bijdragen. Maar de echte verandering is mensen- en maatwerk. En dus niet in een keurslijf te vatten.

  Zo bezien is de transformatie van het sociaal domein een kwestie van intellectueel, vindingrijk schuren, knutselen en schooieren. Een kwestie van appelleren aan esthetiek, ontroering, verbinding en identiteit. Aan talentontwikkeling ook. Mensen kunnen nu eenmaal meer dan ze denken en vaak zitten ‘slechts’ denkpatronen en vastgeroeste gewoontes hen in de weg.

  Loslaten is daarbij het motto. Niet om iets of iemand te laten vallen, maar om ruimte te creëren. Natuurlijk, loslaten is ook een beladen toverwoord. Want wat moeten we loslaten, en hoe dan? Het probleem van niets of iets doen is dat je nooit weet wanneer je ermee moet ophouden. Juist daarom is het fijn vast te houden aan oude patronen en situaties. Dat is zowel vertrouwd als veilig. En het houdt ons belemmerend gevangen.

  De opdracht en uitdaging bij de omvorming zit daar waar beheersen (vasthouden, controleren) en ontwikkelen (loslaten) elkaar raken. Daar schuurt het. Het liefst op het randje van prettig en vervelend. Omdat het niet vanzelf gaat.

  Inwoners van ons land mogen en moeten meer zelf doen. Dat kan alleen slagen als maatschappelijke initiatieven ruimte krijgen om publieke voorzieningen naar eigen inzicht te organiseren. Daarom ook moeten wij, en in het bijzonder politici en bestuurders, het  ongemak van het loslaten voor lief nemen. Net zoals dat geldt voor het loslaten van de historisch gegroeide verknoping van rechtsstatelijke uitgangspunten als rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en de logica van de verzorgingsstaat.

  Natuurlijk maakt dat op de korte termijn de beheersing van het omvormingsproces – ogenschijnlijk in ieder geval – lastiger. Op de langere termijn echter maakt het inwoners ook onafhankelijker, brengt het aanzienlijk minder beheersingskosten met zich en – dat is wellicht het allerbeste nieuws – het brengt de eigen kracht van mensen naar boven.

  Dat het bij de omvorming van het sociaal domein piept en kraakt is dus helemaal geen slecht nieuws. Integendeel. Het duidt erop dat wij met zijn allen op de goede weg zijn. Daarom een driewerf hoera voor iedereen die daaraan bijdraagt!

  • Dit artikel staat ook in Sozio Vakblad voor sociale professionals en het sociale domein nr. 1 februari 2016

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Administratieve Diensten HO-JA
    Administratieve Diensten HO-JA 973 dagen geleden

    Peter Paul

    Het belangrijkste ontbreekt denk ik in dit verhaal. Wij en onze voorouders hebben er met elkaar gezorgd dat er een aantal zaken goed (inmiddels niet meer) voor elkaar waren. Om daaarin te voorzien is een heffingsysteem wat wij Belasting noemen, opgetuigd en is het fenomeem Overheid in het leven geroepen en ook met (deskundige) controles daarop.  Het kost ons dus geld maar dat behoort tot de afgesproken taken. Nu is dezelfde overheid inmiddels een enorm ongecontroleerd orgaan geworden die naar niets of niemand luistert. Het (achteraf gelegalisserd) misbruiken  e/d van gemeenschapsmiddelen etc is blijkbaar tot hoofdtaak verworden. Het afstoten van alle soorten verantwoordelijkheden naar de inwoners is helemaal niet verkeerd. Maar wat daarbij vergeten wordt is om ook de daarvoor bestemde middelen dan niet meer te heffen. De mensen die de taken uitvoeren hebben we dan immers niet meer nodig. Tot heden schieten helaas al die projecten naar  de lagerer overheid- en/of  de privatiserings  het doel volledig voorbij. Het gevolg is dat voor alles alleen maar meer moet worden betaald  en dat de betreffende zaken en voorziening alleen maar slechter zijn geworden of  zelfs geheel vervallen. We zijn m.i. veel en veel  te ver doorgeschoten en moeten terug maar hoe?

    Gerard

    • Peter Paul J. Doodkorte
     Peter Paul J. Doodkorte 974 dagen geleden

     Gerdien,

     Juist daarom pleit ik er voor dat - in geval van twijfel - de belangen van de mensen die het betreft voorgaan op de regels van de stelsels. Dit vind je ook terug in mijn andere blogs.

     • Gerdien Bathoorn
      Gerdien Bathoorn 974 dagen geleden

      Een prima verhaal. Ik mis alleen het verhaal van degenen die aangewezen zijn op bepaalde zorg/hulp en ik bedoel echt aangewezen. Verwijzen naar een leuk, speels creatief proces waarbij ook schuren hoort is dan niet genoeg. Als je in een operatiekamer ligt wil je ook dat iedereen zich goedd heeft voorbereid en niet heeft losgelaten voordat duidelijk is wat de nieuwe werkwijze is. Dat is wat er nu soms/vaak mis is. En het ontbreken aan compassie en inleveringsvermogen met diegenen die echt hulp nodig hebben. Het kan beter en het moet vooral heel veel beter. 

     Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers