Pleio

Engels | Nederlands

Kindermishandeling en huiselijk geweld kent vele vormen.

  Family Coach Schaacke
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 135
  Door Family Coach Schaacke 967 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Veilig kunnen opgroeien in een huiselijke omgeving is wat iedereen een kind toewenst, om zich te kunnen ontwikkelen en groeien. De Nederlandse Staat heeft daartoe in het verleden een orgaan in het leven geroepen, de vml. Regionale Bureau's Jeugdzorg, zich vanaf 2015 noemende Jeugdbescherming. Raden van Kinderbescherming en gedragsdeskundigen op afstand schrijven rapporten ter ondersteuning van gezinsvoogden, die door de Familierechter meestal worden gevolgd. Als je jezelf vrijwillig of iemand anders je heeft gemeld, wordt er een onder toezichtstelling (OTS) geregeld. Een stap met een hoog risico, hebben vele ouders gemerkt. Nergens op de wereld zijn zoveel kinderen uit-huis-geplaatst (UHP) als in Nederland. Een veilig thuis wordt daarmee in het geheel niet gewaarborgd. Kostscholen van eerder en religieuze instellingen, opvanghuizen waar kinderen - soms uit school geplaatst - voor enige tijd worden 'gestald' leveren het bewijs. Residentiële opvang in tehuizen en instellingen verminderen is een uitgangspunt van de Jeugdwet.

  Nieuwe initiatieven om kinderen uit tehuizen in professionele gezinssituatie te laten opgroeien zijn als paddestoelen uit de grond gerezen. Een positieve ontwikkeling voor het kind, dat met opgelopen trauma's en verstoorde ontwikkeling en gedrag een beter lot wordt toegekend, al is het begeleiden van deze kinderen een grote uitdaging, 24 uur per dag. Nieuwe concepten zijn ontwikkeld.

  Sinds 2015 is de transitie ingezet naar het gemeentelijke domein, waarvan de transformatie nu in volle gang is gezet, maar de oude systemen werken zeer vertragend. De transformatie van meldingen van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld naar Veilig Thuis, als nieuw meldpunt, blijkt onvoldoende te werken. Er wordt weinig met de meldingen ondernomen. Uitgerekend de eerdere directeur van Jeugdzorg Nederland, die ten voeten uit het oude systeem vertegenwoordigd, is gevraagd door Van RIjn om dit op poten te gaan zetten. In mijn ogen een vertragende keuze voor de transformatie, die de politiek met de nieuwe Jeugdwet voorstaat.

  Voor meer informatie verwijs ik naar deze link www.familycoachschaacke.nl 

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers