Pleio

Engels | Nederlands

Referendum Oekraïne-verdrag

  Luuk Krijnen
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 111
  Door Luuk Krijnen 926 dagen geleden Reacties (1)

   0/5 Sterren (0)

  Bron: www.transparencyinternational.org.Ik kijk naar het verdrag, en wat het betekent voor Europa, niet alleen Nederland. Wat levert het op?

  • In Titel 1 staat dat Oekraïne de beginselen zal respecteren en aanhangen die ook de basisbeginselen zijn van onze samenleving: democratie, soevereiniteit, strijd tegen massavernietigingswapens, de vrije markt economie, de rechtstaat, good governance, corruptiebestrijding, bestrijding georganiseerde misdaad en terrorisme, duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking. Ik kan me niet voorstellen dat ik er tegen zou zijn dat een ander land deze beginselen ook omarmt.
  • In titel 2 worden regelingen getroffen om de ambtelijke instanties van de landen in de EU en van Oekraïne (eindelijk) te laten samenwerken. Het gaat dan om zaken als het migrantenprobleem, gezamenlijke maatregelen tegen  witwassen van geld, terrorismefinanciering, misdaadbestrijding, drugsverkeer, fraude en corruptie (denk bijvoorbeeld aan BTW-caroussels), juridische samenwerking, etc. Het nu nog ontbreken van die samenwerking met landen die in onze onmiddellijke nabijheid liggen, maakt dat nu nog dit soort problemen heel moeilijk te zijn aan te pakken (luchtbed-effect).
  • De 4e en grootste titel betreft handel. Hier wordt, in ruil voor de afschaffing van invoerrechten geregeld dat Oekraïne haar regelgeving, procedures en instanties aanpast aan die van de EU. Er wordt gezegd dat die handel maar peanuts is. Feiten spreken echter voor zich: Eurostat grafiek. 

  De handel tussen EU en Oekraïne beloopt tussen € 20 en € 40 miljard per jaar en groeit met 20% per jaar, afgezien van de huidige dip vanwege de oorlog in het oosten.

  Wellicht nog niet zoveel met Nederland maar wel met landen als Polen, Hongarije en Slowakije. Met EU-landen dus. Momenteel levert dit allerlei problemen op, zoals ongelijke procedures, formulieren die niet op elkaar aansluiten, definities die anders zijn, allerlei instanties die ‘een rol’ hebben en dus betaald moeten worden, wat weer een bron is voor allerlei corruptie. Het verdrag regelt dat dit volgens Europese leest wordt geschoeid. Dat zal het een stuk gemakkelijker maken voor exporteurs en dergelijke. Zaken als aansluiting op ons stelsel voor betalingsverkeer (probeer nu maar eens €  1000,- naar Oekraïne over te maken!),bescherming van auteursrecht, filmrechten, octrooi, etc. Dat is hoog nodig; nu worden in Oekraïne universitaire scripties massaal vertaald en hergebruikt maar met de nieuwe regels en handhavingsmogelijkheden wordt dat veel moeilijker. Europeanen die hun rechten geschonden zien kunnen hun rechten ook tegenover Oekraïners handhaven voor EU-rechters.

  •  De 5e titel is een grote verzameling van onderwerpen, waarop Oekraïne haar wetgeving zal aanpassen aan die van de EU: energie, w.o. kernenergie, begrotingsbeleid, belastingen, statistiek, volksgezondheid, milieu, gezondheidzorg, het recht, financiële organisatie, fraudebestrijding, van alles. Hier is hulp bij nodig, met name in uitwisseling van best practices.
  • In de 6e titel wordt Oekraïne ook financiële hulp toegezegd, maar afhankelijk van de vorderingen die Oekraïne maakt in de implementatie van al het bovenstaande.

   

  Ik heb vrienden die tegen zijn, gevraagd mij aan te wijzen welk van de bepalingen zij tegen zijn. Geen van hen kon iets aanwijzen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit verdrag alleen maar verbeteringen kan brengen, voor ons en voor Oekraïne.

   

  • Het ‘Burgercomité’, dat de handtekeningen voor het referendum heeft verzameld, stelt “dat Oekraïne met dit verdrag 80% van de EU-wetgeving implementeert, en dat het dus een opmaat voor toetreding is”. Tegelijkertijd stellen ze dat Oekraïne niet toe mag treden omdat het teveel verschilt van onze samenleving. Volgens mij passen die argumenten niet goed bij elkaar. We weten inmiddels allemaal al wel dat in het verdrag geen toekomstige toetreding staat. Maar is het een ‘opmaat’? Volgens mij gaat de EU er vanuit dat toetreding alleen mogelijk is als een land aan een heleboel criteria voldoet. We zijn het er eveneens allen over eens dat Oekraïne bij lange na niet aan die criteria voldoet, met name omdat het land, door zijn geschiedenis, het verdwijnen van de Sowjetunie en de oligarcheneconomie die erna ontstond met al haar corruptie en, zeker te midden van de huidige spanningen met Rusland, in een chaotische toestand zit. Geen sprake van toetreding! Wat echter in dit verdrag afgesproken wordt, vormt voor Oekraïne de toetreding tot de lagere school: het land zet hiermee de eerste stappen op weg naar een liberale markorganisatie en rechtsstaat. Wellicht volgt hierna een volgende stap, de ‘middelbare school’, maar dat is afhankelijk van hoe dit gaat en hoe het land zich ontwikkelt. En net zo als dat de lagere school en de middelbare school de opmaat vormen voor de universiteit, maar zeker geen garantie, zijn de  regelingen, waartoe Oekraïne met dit verdrag voor kiest, een absolute voorwaarde voor überhaupt denken over EU-lidmaatschap, maar geen enkele garantie. Nu stellen dat Oekraïne deze stappen niet mag zetten is net zo iets als in het Zuiden van de VS zwarten verbieden om naar de lagere school te gaan omdat ze wellicht wel eens zo intelligent zouden kunnen blijken dat ze zich zouden kwalificeren voor onze mooie schone witte universiteit.

   

  • Ik ben in dit verband eens nagegaan welke invloed dit soort regelingen, die vanuit de EU worden bevorderd, hebben op de corruptie in landen. Ik heb de website van Transparency International geraadpleegd. Die internationale NGO publiceert al 20 jaar de Corruption Perception Index (CPI). De CPI is een soort rapportcijfer: hoe hoger hoe beter.  In onderstaande grafiek is de CPI van zes landen in kaart gebracht: twee EU-landen, Macedonië als land met wie een stabilisatie-associatieverdrag is gesloten (dat is het verdrag dat de wachtkamer vormt voor lidmaatschap) en verder Oekraïne en Rusland.

  Grafiek CPI

  Bron: www.transparencyinternational.org.

  Wat zichtbaar is dat in alle 4 die lid zijn of samenwerken met de EU het rapportcijfer aanzienlijk is gestegen. Daarentegen blijven zowel Rusland als Oekraïne onderaan bungelen. Zonder hulp van de EU verandert er niets in Oekraïne en blijft het een roestplek vlak tegen de EU aan, met alle last die we daarvan hebben.

  • Ik kan natuurlijk niet helemaal alleen maar technisch naar het verdrag alleen kijken. Ik zie ook de mensen, hier én daar. Ik lees nu in de krant dat het de drie initiatiefnemers van het referendum helemaal niet om Oekraïne gaat, maar a) om Nederland uit de EU te wrikken, b) om de EU te ontwrichten en c) om Geen Stijl nieuw leven in te blazen. Ik vind het misbruik van het referendumrecht en getuigen van cynisme tegenover de hoop en de economische toekomst van zoveel mensen. Voor de meeste Oekraïners is dit verdrag immers de reden waarom zij die hele winter volhielden destijds op dat plein, onder het geweld en de kogels van de scherpschutters van hun corrupte president.

   

  • Verder is vaak gesteld dat de EU zich “imperialistisch uitbreidt en daarmee een bedreiging vormt voor Rusland”. Gek genoeg voelt geen van de landen die nu in de EU zijn gekomen, zich ‘imperialistisch bezet’, terwijl zij zich wel zo voelden onder de Sovjetunie of -invloedsfeer. Er wordt gesteld dat we Rusland haar ‘buffer’ moeten laten houden. Maar welk ander land in Europa heeft zo’n buffer van enkele duizenden kilometers diep nodig? Duitsland? Frankrijk? Nederland?
  • Afgelopen vrijdag bleek dat Oekraïne de leden van het ‘Burgercomite’ “niets kan schelen, het gaat hen erom Nederland uit de EU te krijgen. Het is een vreemde redenering, dat je anderen wil tegenhouden samen te werken met een club waar je zelf uit wil. Het comité stelt dat haar strategie is om de positie van Nederland in de EU zo te ontwrichten die onmogelijk wordt en wij er vanzelf wel uit moeten stappen. Maar hoe denken wij, als klein landje, opgewassen te zijn tegen economische reuzen als de VS, China, India, etc.? Noorwegen lukt dat slechts door heel nauw tegen de EU aan te schuiven. Dat is voor Noorwegen wel de lasten maar niet de lusten. Een ook in Noorwegen verre van ideaal beschouwde situatie.

   

  • Het ‘Burgercomité’ noemt in haar folder zelfs het argument “dat de daders van het neerschieten van de MH-17 ook nog niet zijn gevonden”. Dat is zo iets als een verdrag met Israël tegenhouden “omdat de Gestapobeulen ook nog niet allemaal zijn opgespoord”.

   

  Kortom, ik kan geen enkel rationeel argument vinden om tegen dit verdrag te stemmen. Mijn stemadvies is dus om voor te stemmen.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Thuan Tu
    Thuan Tu 918 dagen geleden

    Hallo Luuk,

    Een uitstekend betoog om 'ja' (voor het verdrag) te stemmen.

    Mijn intuïtie zegt ook dat ik 'ja' moest stemmen om Oekraïne dichter bij EU te laten komen en weg van de Russen te halen.
    Jouw scherpe betoog bevestigt dat mijn intuïtie goed was.

    Verder heb ik een vraag n.a.v. de volgende citaat van jouw artikel.

    'Wat echter in dit verdrag afgesproken wordt, vormt voor Oekraïne de toetreding tot de lagere school: het land zet hiermee de eerste stappen op weg naar een liberale markorganisatie en rechtsstaat. Wellicht volgt hierna een volgende stap, de ‘middelbare school’, maar dat is afhankelijk van hoe dit gaat en hoe het land zich ontwikkelt. En net zo als dat de lagere school en de middelbare school de opmaat vormen voor de universiteit, maar zeker geen garantie ...'

    Wat zijn de criteria voor toetreding tot de ‘middelbare school’?
    En vervolgens tot de 'universiteit'?
    (Uiteraard zijn criteria zijn op jouw eigen inzicht gebaseerd.)

    Ik ben erg benieuwd naar jouw uitleg.

    Alvast bedankt!

    M.v.g.

    V.T. Tu

     

     

     

     

     

     

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers