Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • ARTHUR VAN LEEUWEN
 • 'DUURZAAMHEIDVENSTER': HET COMBINEREN VAN VISIES EN ACTIES VOOR DUURZAMERE GEBIEDSONTWIKKELING IN...

'Duurzaamheidvenster': Het combineren van visies en acties voor duurzamere gebiedsontwikkeling in Nederland

  Arthur van Leeuwen
  Door Arthur van Leeuwen 2540 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Een resultaat van het DLG Innovatieprogramma (lees over hoe het programma in mijn voorgaande blog) is een instrument dat ons in staat stelt om stakeholders te verenigen rondom duurzaamheid. Duurzaamheid in gebiedsontwikkeling is geen absolute maat of absoluut gegeven. Het concept duurzaamheid is gebouwd op drie pijlers: People, Planet, Profit. Het belang van iedere pijler hangt af van wat mensen belangrijk vinden, nu en voor de toekomst. De meesten van ons hechten belang aan duurzaamheid en hebben er ook een beeld over hoe dat er voor ons uit moet zien. Maar als we gevraagd worden naar beelden van anderen en hoe die samenvallen met onze eigen beelden (en acties!) dan wordt het een stuk lastiger.

  In gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied is dat niet anders. Wat duurzame ontwikkeling is hangt af wat je doelen zijn; die zijn anders voor iedere organisatie en individu. Wel is er vaak overeenstemming (bewust of onbewust) in ons streven om duurzaamheid te verhogen als wij dat zouden kunnen. Dit moet dan wel passen binnen de dingen die we (toch al) wilden doen, die we belangrijk vinden en waar we de middelen voor hebben. Juist deze bestaande verschillen in visie, uitgangspunten en belangen vormen een kans tot duurzamere initiatieven in het landelijk gebied; door ze herkenbaar op tafel te leggen onstaat onderling begrip en inzicht in combinaties en samenwerkingsmogelijkheden,. Door het combineren van inzichten, oplossingen en activiteiten (cq. middelen) wordt er synergie bereikt en een stap gemaakt in duurzaamheid. Voor het faciliteren van zo'n proces van verbinden, begrijpen, combineren en samenwerken heeft DLG het instrument Duurzaamheidvenster ontwikkeld.

  De innovatie

  We (in samenwerking met WUR, IVAM en GIDO) hebben een instrument ontwikkeld in de vorm van een kaartenkoffer die bestaat:

  • een innovatief denkraam gebaseerd op een aantal herkenbare, gangbare aanpakken voor gebiedsontwikkeling
  • een serie praktische, slimme oplossingen voor duurzaamheid gericht op verschillende doelen in het landelijk gebied
  • slimme financieringmogelijkheden voor gebiedsontwikkeling, gebaseerd op synergie tussen financieringsbronnen
  • aansprekende praktijkvoorbeelden van integrale plannen en ontwikkelingen in gebieden

  Het is een gespreksinstrument waarmee ideeën, concepten en oplossingen van verschillende partijen in foto's, figuren en tabellen zijn weergegeven. Kaarten kunnen worden geselecteerd, weggedaan en worden geordend. Door visualisatie en ordening wordt duurzaamheid direct gekoppeld aan het gebied waar men iets wil doen. Uiteindelijk hebben partijen hun visie verbreed met elkaar, inzicht in elkaars concepten, belangen en voorstellen, en komen zij al dan niet tot samenwerking en een duurzamere aanpak voor het gebied.

  Wat is de winst?

  De meerwaarde van deze innovatie is dat het DLG als overheidspartij instrumenteert in zijn nieuwe (als gevolg van een terugtredende overheid) rol, waarbij er minder publieke financiering beschikbaarheid is en de rol van de overheid meer faciliterend is. Met onze technische, legale, financiële en bestuurlijke kennis verbeeld in kaarten en oplossingen, en in begrijpelijke termen voor verschillende stakeholders, is het makkelijke om duurzaamheid met elkaar in te vullen binnen ieders beeld. Zo wordt gebiedsontwikkeling meer gerichten op duurzaamheid; is er minder verkokering; wordt er meer gedaan met dezelfde middelen; en worden er in gebieden meerdere doelen voor verschillende belanghebbenden tegelijk gerealiseerd. De rol van de overheid hierin is een moeilijke vanwege de complexe processen, de veelheid aan (ervarings-)kennis en de verkokering van belangen, budgetten en plannen. Toepassing van het Duurzaamheidvenster vanuit het maatschappelijk, publieke belang leidt tot andere, duurzamere oplossingen en investeringen.

  De waarde van deze innovatie voor DLG als publieke dienstverlener is dat zijn nieuwe publieke rol beter effectief kan worden ingevuld; als verbinder van partijen met de inzet van kennis en kunde vanuit het openbaar bestuur en de ervaring met talloze processen van gebiedsontwikkeling, inrichting en (her)verkaveling in het landelijk gebied, kunnen wij nu ook weer beleidsdoelen en ondernemersinitiatief verbinden en aan een duurzamere ontwikkeling laten bijdragen en zo publieke doelen dienen. Daarbij zet DLG zijn innovatiekracht ook in om de financiële krapte te lenigen voor opdrachtgevers door gezamenlijkheid in belang en acties bloot te leggen. Op deze manier kunnen wij een 'mooi en duurzaam ingericht Nederland' ook binnen de nieuwe kaders voor de overheid helpen realiseren. Waarbij de uitdaging niet zit in de optelsom, maar in het laten ontdekken van overeenkomsten in belangen om tot een gezamenlijke (duurzamere) aanpak te komen.

  Toepassing

  Het Duurzaamheidvenster is ontwikkeld op basis van ervaringen en kennis van DLG (samen met kennisinstellingen (IVAM, WUR en stichting GIDO). De toepassing van het Duurzaamheidvenster in de komende maanden wordt gedaan om de 'testkoffer' aan te scherpen tot een full proof instrument. Samen met een opdrachtgevers, bestuurders en andere stakeholders in vijf gebieden in Friesland, Zeeland, Drenthe, Groningen en Gelderland wordt gewerkt aan synergie tussen beleidsagenda's en ondernemersinitiatieven. Volgend jaar wordt het gebruik van het Duurzaamheidvenster verbreed naar opdrachten op gemeentelijk, provinciaal en bovenprovinciaal niveau.

  Wil je meer weten over het Duurzaamheidvenster neem dan contact op met mij via deze blog of via LinkedIn.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers