Pleio

Engels | Nederlands

Gerelateerde blogs

Communicatiekloof

Communicatiekloof

Op een congres over de inrichting van de openbare...
Wie beschermt de zwakkeren bij de Omgevingswet?

Wie beschermt de zwakkeren bij de Omgevingswet?

Als er in Nederland iets gebouwd gaat worden...
Windmolens die niet draaien?

Windmolens die niet draaien?

Alleen door participatie uit de maatschappij...

Mediation voor ambtenaren

  Rogier Gerritzen
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 122
  Door Rogier Gerritzen 762 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Mediation voor ambtenaren

  Recent kondigde een kleinere Nederlandse gemeente aan dat haar ambtenaren voor de tweede keer in korte tijd op een cursus mediation gingen. De reden? Er werd onvoldoende open gecommuniceerd met burgers. Het gevoel van betrokkenheid van de inwoners met de besluitvorming van de gemeente was te laag, terwijl juist de nadrukkelijke wens bestaat om mensen meer bij het proces te betrekken. Vandaag mediation technieken voor ambtenaren dus.

  In het licht van de komende Omgevingswet is dit een interessante ontwikkeling, die meteen een van de belangrijkste pijnpunten bij de overheid blootlegt. Kort gesteld: ambtenaren hebben er moeite mee om goed te communiceren met burgers, die zich hierdoor vaak miskend en onbegrepen voelen. En juist die actieve betrokkenheid van burgers bij de plannenmakerij en besluitvorming vormt een van de pijlers onder de nieuwe Omgevingswet: sneller besluiten nemen met een zo groot mogelijk draagvlak.

  De wereld van de ambtenaar bestaat traditioneel gezien uit regels, procedures, processen en voorschriften. Het is een realiteit waarin de overheid vaak optreedt als initiërende en controlerende partij, zonder de omgeving er al te actief (en laat) bij te betrekken. De wereld van de burger bestaat vaak uit het reactief kennis nemen van plannen en het organiseren van protest indien de directe leefomgeving ‘wordt bedreigd’.
  Deze twee realiteiten botsen in de communicatie met elkaar. Ook een herhaalcursus mediation gaat daar waarschijnlijk niet al teveel aan veranderen. De overheid en de burgers communiceren in twee verschillende talen, snelheden en vaak ook niet als partners maar meer als opponenten.

  Tijd voor echte mediation? Zeker in de komende Omgevingswet is actieve burgerparticipatie en het daaruit voortkomende draagvlak van cruciaal belang. De burger zal de ambtenaren echter vaak blijven zien als ‘gekleurd’ en dus niet onafhankelijk. Een externe omgevingsmediatior kan die onafhankelijk rol wel vervullen en optreden als tolk tussen de beide werelden, daarmee een neutralere positie innemen en dus de acceptatie en het bijbehorende draagvlak vergroten.

  www.civias.nl

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers