Pleio

Engels | Nederlands

Stakeholders vergeten? Niet bouwen...

  Rogier Gerritzen
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 173
  Door Rogier Gerritzen 749 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Stakeholders vergeten? Niet bouwen...

  Er was ooit een middelgrote Nederlandse gemeente die haar binnenstad opnieuw wilde ontwerpen. Plannen werden gemaakt en adviesbureaus werden ingehuurd om deze ideeën verder uit te werken tot een concrete invulling. Uiteindelijk besloot iemand dat het ook een goed idee zou zijn om de bewoners van de binnenstad te informeren. Dit was jaren voordat iemand überhaupt over een Omgevingswet of burgerparticipatie had nagedacht. Omgevingsmanagement betekende in praktijk destijds nog dat met het sturen van een nieuwsbrief en het houden van een informatieavond de zaken op orde waren.

  Alle binnenstadbewoners kregen een dergelijke brief waarin de gemeente haar plannen aankondigde. In dit schrijven was sprake van een grootschalige renovatie van de betreffende wijk, inclusief de sloop van panden en de bouw van een aantal nieuwe grote objecten. De buurt was echter niet vanaf het begin bij deze plannenmakerij betrokken en voelde zich door de nieuwsbrief overvallen.

  Er kwam uiteraard ook een informatieavond. De avond werd druk bezocht door belangstellenden en de pers. De projectleider van de gemeente legde uit dat de plannen in een zeer prematuur stadium verkeerden en dat inspraak door de bewoners gedurende het gehele proces mogelijk was. Op specifieke vragen van mensen uit de zaal hoe dit dan in de praktijk vorm zou krijgen had hij echter geen goed antwoord.

  Nadat het verhaal over inspraak was gehouden verraste de projectleider de aanwezigen met de onthulling van een volledig uitgewerkte maquette van het centrum, waarop de nieuwe situatie tot in detailniveau al was nagebouwd. Hoezo premature plannen? Welke inspraak?

  De bewoners stonden op hun achterste benen en organiseerden binnen een paar dagen een fel en goed georganiseerd verzet. De aanwezige pers schreef er gretig over en wist al vrij snel te onthullen dat de gemeente aan een internationaal vermaard architectenbureau de lieve som van € 250.000,- had betaald voor de maquette en het bijbehorende plan.

  Zoals wel vaker leek het er sterk op dat alles vooraf op het gemeentehuis al was beslist en dat men de bewoners zo laat mogelijk in heg proces had betrokken. Een inschattingsfout, gezien de aard en intensiteit van het protest vanuit deze belangrijke groep stakeholders. Zij voelden zich niet betrokken en waren dus ‘automatisch’ tegen, want alle verandering is per definitie eng.

  Het plan ging uiteindelijk niet door en werd pas 10 jaar later in een sterk afgeslankte vorm alsnog gerealiseerd. De les? Als je aan de voorkant de ‘pijn’ van feedback vanuit je stakeholders niet neemt komt deze op een later punt in je project dubbel en dwars terug. Zeker met de komende Omgevingswet in het achterhoofd had dit project ook een andere afloop kunnen hebben als er een goede omgevingsmanager was aangesteld om de stakeholders te begeleiden.

  www.civias.nl

  http://bit.ly/2eU1f3D

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers