Pleio

Engels | Nederlands

Tijd voor een nieuwe aanpak ! (deel 1)

  Wilbert Schermer Voest
  Door Wilbert Schermer Voest 2384 dagen geleden Reacties (16)

   0/5 Sterren (0)

  Ik ben erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe sociale media (E-participatie, crowdsourcing, Open data e.d. )en in het bijzonder in de praktische gebruiksmogelijkheden voor het maken van visserijbeleid ervan.  In de afgelopen periode heb ik mij aangemeld en gebruik gemaakt van Social-Text, Ambtenaar 2.0 en Yammer. Allemaal initiatieven vanuit de basis van de organisatie bedacht en met het zeer loffelijk streven om kennis te delen en kennis toegankelijk maken en daarmee het functioneren van de overheid te verbeteren !  Pleio is het laatste nieuwe platform waarvoor ik mij heb aangemeld. Ik was erg benieuwd om er achter te komen wat dit sociale netwerk voor mijn werk zou kunnen betekenen c.q. opleveren.

  Mijn ervaringen tot nu toe met Pleio - en de andere sociale media die door de overheid worden ontwikkeld – wik ik graag delen. Daarom hieronder mijn indrukken en … tips voor verbetering !    

  - De opzet van Social text, Yammer, Ambtenaar 2.0, Pleio is erg (te) breed en alles omvattend. Een focus ontbreekt !  Ondanks het feit dat er veel aanmeldingen zijn.  (Pleio: 25.000 aanmeldingen) heb ik in het afgelopen jaar nog geen informatie/voorbeelden langs zien komen gezien, waarin de meerwaarde van het gebruik is aangetoond. Zeker t.o.v. de mogelijkheden die het ‘gewone’ internet en overheidssites al bieden. Zelf heb ik ook het initiatief genomen om een groep aan te maken en discussies opgestart maar daar komt nauwelijks een respons op ! Dit heeft vooral te maken het volgende zaken:

  - De afstand tot de ‘echte’ beleidspraktijk is wel erg groot. Nut en noodzaak van het gebruik van sociale mediaop directie en beleidsmedewerker- niveau in de organisatie wordt (nog) niet gevoeld. Bijvoorbeeld de meerwaarde van het gezamenlijk werken aan beleidsdocumenten wordt als absoluut niet zinvol gevonden ! Belangrijkste reden hiervoor is dat deze initiatieven vooral worden ontwikkeld vanuit de ‘I –hoek’ en daarom erg ICT gestuurd zijn. Het beleidsproces kenmerkt zich vaak door een sterk politieke/bestuurlijke dynamiek. En daar wordt bij de ontwikkeling geen rekening mee gehouden. M.a.w.  de context waarbinnen de ontwikkeling plaatsvindt volledig ontbreek ! Het gebruik van Pleio is een Middel om een Doel te bereiken. Ik krijg nu sterk de indruk dat het een doel op zichzelf is geworden.    

  - De nu tot ons beschikbaar staande faciliteiten/computersystemen zijn onvoldoende in staat om de gewenste ontwikkelingen te ondersteunen. Recent voorbeeld: het lukt onze directiesecretaris niet om MT verslagen op Pleio te zetten....  Nog meer van dat soort voorbeelden zorgen ervoor dat beleidsmedewerkers afhaken.

  - De ‘gemiddelde’ medewerker ziet door ‘de bomen het bos’ niet meer. Welk systeem moet ik nu nemen ?  wat is echt bruikbaar: Rijksportaal; PLEIO et.c. etc. en  hoe zit het dan met het gebruik van E-docs en het nieuwe systeem DOMUS ???  

  Kortom: De pioniersfase nadert zijn einde en het wordt nu tijd om een nieuwe doorstart te maken en ma te denken over een andere/nieuwe aanpak.

   De belangrijkste punten van die nieuwe aanpak zijn:

  1.  Verdere ontwikkeling vanuit de beleidspraktijk. Belangrijk is om met praktisch beleidsvoorbeelden/de verder ontwikkeling van het gebruik van sociale netwerken verder op gang te brengen  (“Inhoud stuurt de beweging”), dus niet met weer nieuwe handleidingen/manuals/boeken etc. Hierbij is het ook belangrijk dat we op zoek gaan naar veel meer mensen (vanuit de BELEIDSPRAKTIJK) die aansprekend/stimulerend voorbeeldgedrag vertonen ! 

  2 Agendering van het gebruik van van sociale media bij de ambtelijke top

  Ik pleit ervoor om de verdere ontwikkeling (en uitvoering) van activiteiten rondom sociale netwerken binnen de (Rijks)overheid te verankeren in de bestaande organisatie en dus niet bij losse werkverbanden/stichtingen e.d.. Er is vast wel een bestaande interdepartementale projectgroep (o.l.v. een SG/directeur bedrijfsvoering/ICT O&I met deelname van de directies communicatie en beleidsdirecteur), die zich met dit onderwerp kan gaan bezighouden. Deze organisatorische inbedding geeft ook (veel) meer bestuurlijke en (financiële!) mogelijkheden om zaken van de grond te krijgen, omdat aangesloten kan worden bij reeds bestaande faciliteiten en I-beleid. Hierbij is het van belang om ook een koppeling te leggen met het nieuwe werken en dat er keuzes worden gemaakt voor één (?) systeem. Er zijn inmiddels voldoende initiatieven vanuit de basis ontwikkeld, waarmee veel kennis en ervaring is opgedaan. Hierbij geldt: het gebruik moet op het KISS (“Keep It Stupid Simple”) principe gebaseerd zijn en toegankelijk voor de ‘doorsnee’ ambtenaar. 

  Ik ben ervan overtuigd dat met het implementeren van mijn aanpak een substantiële bijdrage aan het effectief en efficiënt functioneren van de (Rijks)overheid !

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Joost Reus
    Joost Reus 1768 dagen geleden

    Naar aanleiding van ons berichtenverkeer heb ik je blog gelezen (was nog niet zo gemakkelijk om te vinden, want vanuit de deelsite DG Agro kun je hem niet bereiken). Ik zie een parallel met technologieontwikkeling en design. Laatst zei iemand "technologie maakt dingen mogelijk, design maakt ze toegankelijk". Volgens mij geldt dit voor ICT en social media ook. Niet voor niets dat Apple producten zo'n grote vlucht nemen. Die zijn helemaal afgestemd op de gebruiker. Dat moet voor Pleio ook de volgende stap zijn. Nu zitten er nog zo veel knopjes en schuifjes aan, dat mensen er geen wijs meer uit kunnen. Laat een goede designer eens meewerken aan versie 3.0 en zorg ervoor dat mensen een noodzaak gaan voelen om Pleio te gebruiken. Als je dat niet doet, dan ga je belangrijke ontwikkelingen missen. 

    • Wilbert Schermer Voest
     Wilbert Schermer Voest 2345 dagen geleden

     @ Marcel & Davied: Mijn opmerking (hieronder) wordt nu ook door onderoek van Directie Communicatie van EL&I onderbouwd: Ik citeer: "Nieuwe media als Yammer en Pleio worden door de respondenten laag gewaardeerd en nauwelijks gebruikt".

     • Wilbert Schermer Voest
      Wilbert Schermer Voest 2345 dagen geleden

      @ Marcel: Het is toch een belangrijk signaal dat in alle open groepen geen enkele discussie plaatsvindt en in de mij bekende gesloten groepen ook niet ! Ik heb sterk de indruk dat er wel een topje is, maar geen ijsberg......  De zin "Bij mij als Pleio admin is het 10 bericht van 3 dagen geleden" begrijp ik niet ! 

      • Marcel Ziemerink
       Marcel Ziemerink 2345 dagen geleden

       @wilbert @gerrit,

       Het is heel lastig om een objectief oordeel te vellen aan de hand van de discussies die er plaats vinden. Jullie zien alleen de discussie die open zijn of van groepen waar je lid van bent.  Bij mij als Pleio admin is het 10 bericht van 3 dagen geleden.  Het is net als in de echte wereld wat je ziet is maar het topje van de ijsberg, ja ik ben het volledig met je eens als je zegt dat de discussie veel meer in de openheid plaats zouden moeten vinden, maar dat is niet aan ons maar aan de groeps beheersers.


       • Wilbert Schermer Voest
        Wilbert Schermer Voest 2347 dagen geleden

        @ Harry Dank voor je reactie Ik ben het voor een belangrijk deel met je eens. ik heb nog wel een vraag en een opmerkin. Mijn vraag is: hoe zie jij de gewenste organisatorische verankering concreet uitgewerkt ? Ben benieuwd hoe jij structuur, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, bemensing en financiering voor je ziet !

        En een opmerking: Ik (en met mij vele anderen !) werken al heel lang met verschillende systemen in een dashboard en tabbladen. Op mijn computer: heb ik al mijn mailbox, agenda, toegang tot linkedin, facebook, yammer, pleio, intranet en favoriete websites staan. Zoek alleen nog naarstig naar de meerwaarde van pleio op mijn dashboard !    

        • Harrie Custers
         Harrie Custers 2348 dagen geleden

         @wilbert ook ik ben een van de initiatiefnemers van Pleio.

         Tja, waar zal ik beginnen?

         Ook Pleio is geen doel, maar een middel. Daarom ook het uitgangspunt om gebruikersgericht te ondersteunen en te ontwikkelen. Daarom ook niet de intentie beter te doen wat andere diensten/services al goed doen. Dan liever aanvullen, koppelen of wellicht integreren.

         Ik sluit mij helemaal aan bij "inhoud stuurt de beweging". Zie b.v. Het Deltaprogramma, Hugo - Intranet Heerhugowaard, Intranet DLG, Transitie Jeugdzorg etc. etc.

         Dus niet veralgemeniseren, maar wat is jouw vraag en wat heb je nodig om jouw vraag te beantwoorden, of de beantwoording te faciliteren. Dan gaan we aan de slag met wat nù al kan. En dan verbeteren wij gaande de de weg.

         Als Pleio daarbij helpt prima. Als LinkedIn of Twitter dat doet. Ook helemaal goed. De gebruiker is niet geholpen met het wachten op de ideale oplossing voor alles en iedereen.

         Natuurlijk ben ik ook voor organisatorisch verankeren. Gewoon omdat je alleen dan de massa kunt ondersteunen. Echter, het gaat om de weg er naar toe. Alleen top down blijkt niet te werken. Alleen bottom up natuurlijk ook niet. Dus gaan we nu ontdekken waar en hoe beide oplossingsrichtingen elkaar weten te vinden.

         Overigens, de keuze van één en wel hèt systeem kun je vergeten. De ontwikkelingen op internet gaan daarvoor gewoon te snel. Bovendien groeien wij van intern gerichte organisaties naar netwerk gerichte organisaties. Tja, en de mensen in een netwerk laten zich niet één systeem voorschrijven. Die gebruiken wat zij op dat moment nodig hebben.

         Zelf zie ik een dashboard dat de gebruiker zelf kan inrichten. Simpel voorgesteld: het eerste tabblad met agenda, taken, interne applicaties; een tweede tabblad met toegang tot relevante personen, groepen en bronnen op het Intranet; een derde tabblad met toegang tot de SWF van de (Rijks)overheid; en een vierde tabblad met toegang tot relevante bronnen en samenwerking op internet.

         • Wilbert Schermer Voest
          Wilbert Schermer Voest 2365 dagen geleden

          Net nu er interessante suggesties worden gedaan stopt de discussie .......... Dat met name de organisatoren/bedenkers van Pleio niets meer van zich laten horen is erg teleurstellend !

           

           

           

          • Wilbert Schermer Voest
           Wilbert Schermer Voest 2373 dagen geleden

           Beste Gerrit, Goede suggesties. Ik ben benieuwd wat de organisatoren: Marcel Ziemerink en Davied van Berlo hiervan vinden !!

           • Gerrit Berkouwer
            Gerrit Berkouwer 2374 dagen geleden

            Wilbert, ik verbaas mij er ook over dat de activiteit in de groepen op Pleio niet groot is. Als ik de 1102 groepen sorteer op 'Meest recente discussie' is het 10e bericht van 35 dagen geleden... Dan kan je stellen dat er weinig tot niets gebeurt. Misschien staan de 800 besloten groepen niet in dit overzicht? Ik zou daar inderdaad ook wel eens concrete dingen van willen zien. Op deze manier zie ook ik de meerwaarde niet. Bovendien zou het beter zijn om alle 'groepen' met 1 deelnemer niet te tonen. Dan wordt het inzicht van wat er gebeurt al beter. Ook zou je groepen waar bv een maand niets meer gebeurt niet meer hoeven tonen. Dat maakt het beeld eerlijker, dan kan je er wat over zeggen. De 2 besloten groepen waar ik lid van ben staan al meer dan een jaar volledig stil.

            • Wilbert Schermer Voest
             Wilbert Schermer Voest 2377 dagen geleden

             Dank voor de reacties tot nu toe ! 

             Mmmm… ook nu wordt mij op geen enkele manier duidelijk wat de PRAKTISCHE meerwaarde van Pleio t.o.v. bestaande intranet faciliteiten en andere sociale media. 

             Graag wil ik jullie reactie nog voorzien van een persoonlijke noot ! 

             @ Davied: Mee eens om verbeteringen door te voeren maar, dan wel vanuit een gedegen/strakke organisatie. En… Ik heb mijn blog ook via LinkedIn verspreid. Inmiddels heb ik al van veel mensen een reactie mogen ontvangen, die de inhoud van mijn blog volledig onderschrijven. Voor mij in ieder geval een aanmoediging om Pleio kritisch te blijven volgen en met aanbevelingen voor verbeteringen te komen !

              

             @ Kees: Ik hou juist erg van veranderingen en het werken buiten bestaande stramienen. Op mijn eigen werkgebied ben ik vooral bezig met het doorbreken van ingesleten gedrag en het faciliteren/ondersteunen van veranderingen (lees: meer duurzame visserijtechnieken). Op mijn Linked-in profiel kan je hiervan interessante voorbelden terugvinden.  

             @ Marcel Z.:  ik zou heel graag enkele ECHTE voorbeelden horen, anders dan ‘er wordt intensief samengewerkt binnen groepen’ en dat er ‘wel degelijk iets mee gedaan wordt” ………  Ik hou mij daarvoor aanbevolen !  en ik ben ook lid van een aantal deelsites op Pleio en daar is de activiteit echt nul. En wat je blog betreft over de succesfactoren van een community: ik mis de aansluiting met de beleidspraktijk (“inhoud stuurt de verandering”). 

             @ Jack. Het aantal informatiebronnen zal zeker toenemen . Maar de vraagstelling vanuit de beleidspraktijk zal sturend moeten zijn bij de keuze van de informatiebron. Ik ben ervan overtuigd, dat wanneer deze vraagstelling (en achterliggende probleemstelling/analyse) voldoende concreet/helder is, de keuze van de juiste informatiebronnen veel makkelijker zal verlopen !

              Tot slot: Ik blijf de ontwikkelingen met belangstelling volgen en discussieer graag verder mee. Ik was al van plan om een deel 2 van mijn blog te schrijven !

            Meer ...

            Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers