Pleio

Engels | Nederlands

Wat is duurzaam in gebiedsontwikkeling? Geen hutspot ...

  Arthur van Leeuwen
  Door Arthur van Leeuwen 2526 dagen geleden Reacties (2)

   0/5 Sterren (0)

  Duurzaamheid blijft onlosmakelijk verbonden met tegenwoordige ontwikkelaanpakken, visies en ondernemen. Ondanks het feit dat in de politiek duurzaamheid uit is, wordt er toch continu duurzaamheid nagestreefd. Denk bijvoorbeeld aan de Green Deals, het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), duurzame energie en klimaat, agenda Duurzaamheid, etc. Ook in het landelijk gebied moet de ontwikkeling duurzaam zijn; het ruimte gebruik moet schoon zijn en ook van waarde voor toekomstige generaties.

  Maar zoveel hoofden, zoveel zinnen; iedereen heeft als het er opaan komt wel een eigen definitie en invulling van duurzaamheid. Bij DLG hebben we hier als uitvoerder en regisseur/facilitator van gebiedsprocessen vaak mee te maken. Partijen hebben wel een gedeelde wens om het gebied duurzamer te maken, maar vanuit een eigen opgave, mandaat en belang wordt daar dan een eigen invulling aan gegeven. Duurzaamheid wordt vaak alleen binnen het eigen domein gezien en het beeld bestaat dat duurzaam ook altijd duurder is. In de praktijk kan dit leiden tot babylonische spraakverwarringen, waardoor duurzame gebiedsontwikkeling nogal eens een "vage ontoegankelijke hutspot" lijkt te zijn (Nico Janssen op LinkedIn: http://linkd.in/vlfesP). Maar moeten we duurzaamheid dan maar niet serieus nemen?

  Bij DLG is ons antwoord: Nee. Daarbij hebben we ook een vorm gevonden om duurzaamheid in gebiedsontwikkeling handen en voeten te geven, door:

  1. te accepteren dat duurzaamheid verschillend kan zijn voor partijen;
  2. duurzaamheid niet in absolute zin te definieren;
  3. duurzaamheid hanteerbaar te maken met gebiedsspecifieke voorbeelden en voorstellen;
  4. te streven naar gebieden die steeds een beetje duurzamer worden in de ogen van de belanghebbenden;
  5. duurzaamheid te financieren door te combineren; synergiewinst van gezamenlijke investeringen.

  Dit is de basis gedachten van waaruit we het instrument Duurzaamheidvenster hebben ontwikkeld zoals in mijn vorige blog beschreven. Dit instrument helpt ons om babylonische spraakverwarringen te voorkomen en juist de mogelijkheden en kansen voor samenwerking tbv duurzaamheid voor het voetlicht te krijgen. In de praktijk moet je duurzaamheid gezamenlijk vormgeven en het er dus eerst over eens zijn dat we hetzelfde bedoelen. Daarna kun je met elkaar bekijken of de optelsom van afzonderlijke plannen en initiatieven tot hogere duurzaamheid leidt of dat je nu met elkaars inzichten en initiatieven je plannen beter kunt afstemmen en eventueel aanpassen om zo de duurzaamheid in het gebied te verhogen. Door uit je eigen sectorale visie en belang te treden blijkt dat je relaties met elkaar hebt en blijkt ook dat je door samenwerking meer kunt bereiken, voor het gebied en je eigen doelen. Ik zal een voorbeeld geven van hoe dat kan gaan.

  In een gebied waar initiatieven zijn kan in een halve dag duurzaamheid worden geconcretiseerd. Alle belanghebbenden worden bij elkaar gebracht en zij lopen de volgende drie stappen door:

  1. gezamenlijke taal: formuleer duurzaamheidsthema’s en aspecten voor het gebied
  2. creëren van waarden: identificeren slimme oplossingen met elkaar voor de opgaven, kansen en duurzaamheid
  3. duurzame initiatieven en actie: verken (elkaars) financiële mogelijkheden en benut overlap voor synergy en ruimte voor extra stappen richting duurzaamheid (die uit stap 1)

  De plaatjes geven een beeld van het proces, een voorbeeld van een slimme oplossingen-kaart, een voorbeeld  van een duurzame financieringsvorm.

  image

  image

  image

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Arthur van Leeuwen
    Arthur van Leeuwen 2520 dagen geleden

    Paul, binnen DLG zijn wij bekend met MGA. De toepassing is niet standaard in onze projecten. De relatie met het Duurzaamheidvenster dat wij aan het ontwikkelen zijn is inderdaad goed te leggen, zoals jij stelt. Ik zie het wel als twee complementaire methoden. Waar het Duurzaamheidvenster er op is gericht om belangen en opgaven te verkennen en ook de mindset van partijen te verbreden en te verbinden, is MGA al meer een onderhandelingsmethode om tot deals (win-win) te komen. Om te onderzoeken hoe deze combinatie van methoden kan werken zouden we dit eens verder kunnen uitproberen in concrete projectsituatie (dit past ook in de testfase waar we in zitten). Wellicht heb je in de provincie Limburg daar een mogelijkheid toe, b.v. samen met de provincie?

    • Paul van Noorden
     Paul van Noorden 2522 dagen geleden

     Slimme oplossingen zoeken met meerwaarde vanuit meerdere perspectieven, zoiets vráágt om gebruik van Mutual Gains Approach. MGA dus. Dat vergt wel een extra stap vóór de stappen die jij formuleert, namelijk bekendheid met die methode en het onderschrijven van MGA-uitgangspunten. Heb je daar ook ervaringen mee opgedaan?

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers