Pleio

Engels | Nederlands
Digitale Agenda DA 2020 Achitectuur mobiel voor gemeenten

Digitale Agenda DA 2020 Achitectuur mobiel voor gemeenten


 0/5 Sterren (0)

Blog aantekeningen deelnemer startbijeenkomst 11 mei in Woerden

  André Plat VNG Realisatie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 48
  Door André Plat VNG Realisatie in de groep Digitale Agenda DA 2020 Achitectuur mobiel voor gemeenten 551 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Aanwezig: Karolijn v.d. Heuvel(dir. IV en sociaal domein), André Plat, Arnoud Quanjer, Hans Harskamp (arch, contract, zaakger. werken), Rene Ringeling(arch, duo rol met Hans) e.a.

  • Eric doet project inwonercloud-cumulus
  • Arnoud: arch. gegevensmanagement (ref)
  • Woerden:
  • Belangrijk thema: zelfregie
  • Paar dingen willen ze landelijk regelen omdat ze hiervoor zelf te klein zijn
  • Arch: 1) data extern beschikbaarstellen en 2) zelf eigen gegevens via app ed regelen. Woerden ihb 2)
  • Ad 2. Relatie zaaksystemen
  • Inwoner perspectief
  • Vragen: zie foto van white-board tijdens bijeenkomst
  • Hoe zorgonline koppelen met cumulus (kernsysteem)? Algemeen: taaksysteem ↔ zaaksysteem
  • Incl. gemeente en bijv. zorgverleners

  Hoe maken we de apps veilig; keurmerk veilig. of appsstore. Zwaartepunt arch

  • Eisen aan de hele keten gebruiker, app, device, verbinding, bronsyssteem. Tot waar is de gemeente verantwoordelijk?
  • Bijv. goede portal neerzetten en daar alles op aan laten sluiten

  Is er een testomgeving om apps op de gegevensdiensten te laten testen? App landschap (domein, bestuur, markt). Denkend vanuit het ketenproces Bericht- en koppelvlak standaardisatie (Stuff, WSGB) Hoe sluiten we de verschillende processen en systemen op elkaar aan dusdanig dat de gebruiker geen dingen dubbel hoeft te doen en dat diensten (incl. partners) op elkaar aansluiten. Hoe beheren we apps, doorontwikkeling, ondersteuning (leverancier) Hoe onderscheid maken in toegang van informatie van de burger (aanvraag bijv.) en van de gemeente (beschikking) ? Hoe kan de burger bepalen met wie (partijen gemeente, zorgverlener, etc.) hij/zij haar informatie wil delen. Onderdeel van gegevensmodel Arnoud. Maar app heeft de UI hiervoor? Actie opnemen in arch. Welke lagen / dingen van de architectuur kunnen we collectief doen en wat doen we zelf en wat is grijs? Kader voor maken. Tot welke laag ligt de verantwoordelijkheid van de burger? en  waar gemeente? Agenda

  • Issue aanhaken gemeenten
  • Andere bronnen (organisaties, groepen, e.d). Vorige keer lijst gemaakt en die moeten gecontact worden.
  • Arch: bron - wat wordt er al gedaan, vraagstukken

  Arnoud: vernieuwing gegevenslandschap

  • Onderzoeksvraag: Hoe kom je uit (cloud) leverancier lock?
  • Verschillende oplossing, gekoppeld door oplossing van Pink (IST)
  • SOLL: leveranciers focussen zich op processen, user interfacing. Gegevenslandschap, de gegevens en de ontsluiting is van gemeenten, die zijn in control  bij gemeenten.
  • Alle gemeentelijke informatiediensten worden via VPN aan elkaar verbonden (GON) - Gemeentelijk Overheids Netwerk).

  Achitectuur:

  • Domein bestuurlijk (i-BAPS)
  • Domein sociaal (bijv. zorgonline)
  • Domein ruimte
  • Voorbeeld: ouderen stoplicht app Maastricht (om het licht langer aan te laten voor ouderen die minder mobiel zijn)d
  • Punten voor leveranciers; requirements, vragen. Bijv. het wordt hier gebrouwd, de taal, etc., documentatie
  • Waar apps in de software catalogus te zetten? Los van de rest, maar wel per domein.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers