Pleio

Engels | Nederlands

Gerelateerde blogs

Zorg.... voor Eigen kracht!

Zorg.... voor Eigen kracht!

Mijn blog met die titel kun je vinden op:...
Transformatie en kanteling sociaal domein

Transformatie en kanteling sociaal domein

Heldere korte video die de werkelijke...
Een beetje kantelen kan niet!

Een beetje kantelen kan niet!

Heldere korte video die de werkelijke...

Interne communicatie integrale risicoanalyses 6 juli 2017

  Freek van Zoeren
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 137
  Door Freek van Zoeren 495 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Op 1 juli heeft de NVWA een belangrijke stap richting de toekomst gezet, met de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur. Een structuur die beter past bij de ontwikkeling die de NVWA nu doormaakt. Daarnaast heeft de NVWA op 1 juli nog een belangrijke stap richting de toekomst gezet. Want op 1 juli zijn de integrale risicoanalyses voor de zuivel-, pluimveevlees- en eierketen opgeleverd.

  Voor degene die hier niet bij betrokken zijn geweest:

  Integrale risicoanalyses (IRA’s) geven een beeld van de risico's die zich in een keten (kunnen) voordoen en wat dit betekent voor het toezicht van de NVWA. IRA’s zijn opgebouwd uit een risicobeeld (risico-beoordeling opgesteld door BuRO), een fraudebeeld (opgesteld door de IOD) en een toezichtbeeld (opgesteld door de toezichtdivisies). De IRA’s vormen een belangrijke inhoudelijke basis voor de programmering van het NVWA-toezicht in de komende jaren. Het streven is om iedere keten eens per vier jaar 'door te lichten', zodat het toezicht specifiek kan worden gericht op de daadwerkelijke risico's voor mensen en dieren.

  Met de oplevering van deze drie integrale risicoanalyses is door de organisatie een prestatie van formaat geleverd. Al jaren spraken we er over, maar nu hebben we ze dan ook echt gerealiseerd. Weliswaar was daar een forse eindsprint in de laatste twee maanden voor nodig, waarbij de organisatie maximaal is uitgedaagd om deze IRA’s op tijd op te leveren, maar het is gelukt! En met een uitstekend inhoudelijk resultaat. Dus daarvoor grote complimenten van de DiRA. Dit is wat we al jaren wilden. Een resultaat om trots op te zijn! Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

  Hoe nu verder? Want het opstellen van een IRA is geen doel op zich. Het doel is om op basis van deze kennis en informatie ons toezicht te richten, om hiermee richting te geven aan het gesprek met de buitenwereld: sector, beleid en NGO’s, wat weer bijdraagt aan de autoriteitspositie van de NVWA. En dat is dan ook precies wat we de komende maanden met elkaar gaan doen: de consequenties van de IRA’s doorvertalen naar ons jaarplan 2018 (en volgende jaren) en het gesprek aan gaan met de sector, beleid en NGO’s over de uitkomsten en over hun rol in de verdere verbetering van de naleving in deze sectoren. Parallel daaraan bereiden we de oplevering van de volgende integrale risicoanalyses al weer voor: dit jaar nog voor bloembollen en diervoeders.

  Kortom: met de oplevering van de integrale risicoanalyses voor de zuivel-, pluimveevlees- en eierketen zet de NVWA weer een belangrijks stap richting de toekomst. Dank daarvoor.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers