Pleio

Engels | Nederlands
Netwerk e-participatie

Netwerk e-participatie

Leren van ervaringen met (e)-participatie in beleidsprocessen

 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Roads from RIO+20 input voor Toekomstverkenning Natuur?

Roads from RIO+20 input voor Toekomstverkenning Natuur?

Governance aanbevelingen van PBL in het kader van...

Aangeraden groepen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Samenwerken aan netwerken: Overizicht van welke site,netwerk beweging biedt wat, doet, wat vanuit welke rol
Communicatie bij de overheid
Helpdesk Pleio

Helpdesk Pleio

Je kunt hier vragen stellen en beantwoorden!

De energieke samenleving; terugblik op een strategisch seminar

  Paulina Bizzotto Molina
  Door Paulina Bizzotto Molina in de groep Netwerk e-participatie 2538 dagen geleden Reacties (2)

   0/5 Sterren (0)

  5 december op het ambtenaar 2.0 netwerk gepost. Vandaag op de pagina van het netwerk e-participatie

  Afgelopen dinsdag sprak Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, een klein zaaltje ambtenaren toe over zijn rapport ‘De energieke samenleving’. Jeroen Vis blogde er in augustus toen het rapport uitkwam al over. In het rapport en in het zaaltje van EL&I daagt Hajer de overheid uit een nieuwe sturingsfilosofie te ontwikkelen. Eentje waarbij de overheid niet meer oplegt, maar mogelijk maakt. Waar de overheid gebruik maakt van de initiatieven en energie die er bij burgers en bedrijven is. Die bedrijven en burgers krijg je niet zo ver door verhalen over grenzen en beperkingen. Een open verhaal legt de prikkels in de samenleving. Want de overheid heeft niet alle antwoorden of oplossingen in huis. En kan het niet alleen. De overheid heeft, zeker met de grote opgaven rond de energietransitie en schaarstevraagstukken, de rol te weten wat ze wil, doelen te stellen en te stimuleren wat al in de goede richting beweegt. Radicaal incrementalisme, noemt Hajer dat.

  Maar hoe dan? Hajer draagt een aantal concrete mogelijkheden voor. Voorwaarde is natuurlijk eerst het inspirerende verhaal van internationale concurrentiekracht en groene groei. In het verlengde van dat verhaal heeft de overheid een rol te spelen in investeringen in harde en zachte infrastructuur, bijvoorbeeld in het decentraliseren van het lichtnet. Er is ook behoefte aan dynamische regelgeving; regelgeving die innovatie beloont in plaats van burgers en bedrijven straft als een maatregel te succesvol is. De overheid kan financiële prikkels inzetten om ontwikkelingen die in de goede richting gaan, te stimuleren. Ouderwets misschien, maar ze leiden vaak wel degelijk tot gedragsveranderingen. En last but not least, monitoring en feedback. Mensen willen en kunnen steeds makkelijker direct en snel terugkoppeling krijgen van hun inspanningen. Dat geldt ook voor de overheid zelf. En dat was mijn eigen punt van zorg; hoe kunnen we binnen de overheid zo goed mogelijk van elkaars fouten en successen leren?

  De reacties op de presentatie zijn positief; het beeld van een actieve samenleving en een faciliterende overheid lijken goed te vallen. Toch blijft er een zweem van onzekerheid in de zaal hangen. Wat voor gevolgen heeft de trend van decentralisatie, hoe schaal je op, wil de politiek eigenlijk wel doelen stellen?  Het zijn vragen waar ambtenaren zelf een antwoord op zullen moeten vinden. Het leernetwerk e-participatie wil laten zien dat het lonkend perspectief van die gemobiliseerde samenleving dichterbij is dan je denkt. Op Pleio, een van de digitale samenwerkingsplekken van de overheid, start het leernetwerk een interactieve groep waar we kennis en ervaringen van voorlopers delen. Een plek waar mensen die bezig zijn met concrete projecten terecht kunnen voor goede raad en meedenkkracht. Maar ook waar huiverige directeuren en DG’s kunnen zien dat er al heel veel gebeurt.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Joost Reus
    Joost Reus 2533 dagen geleden

    Het verslag van deze bijeenkomst staat in de map 'Documenten'

    • Joost Reus
     Joost Reus 2534 dagen geleden

     Dit zei Maarten Hajer n.a.v. de presentatie bij EL&I:

     “Albert Heijn kent zijn klanten beter dan de overheid zijn burgers”

     Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) vindt dat het land anders bestuurd moet worden om te komen tot een duurzame samenleving.            

     Als we de maatschappij echt duurzaam willen inrichten, dan moeten we maar liefst 80 tot 90 procent efficiënter omgaan met grondstoffen. Dat betekent ook dat we wereldwijd de groei van de economie moeten ontkoppelen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Om dat te realiseren moet de overheid anders opereren. Minder van bovenaf, meer gebruik maken van de ‘energieke samenleving’: een samenleving met mondige burgers en met een ongekende reactiesnelheid, leervermogen en creativiteit.
     Dat was de boodschap die Maarten Hajer (Planbureau voor de Leefomgeving) had op het maandelijkse ‘strategieseminar’ van directie Algemene Economische Politiek. Hij was uitgenodigd vanwege het verschijnen van zijn essay “De energieke samenleving”.
     Neem de opslag van CO2 onder de grond. Een paar jaar geleden was dit een heikel politiek punt. Het kabinet stelde voor met deze ondergrondse opslag te experimenteren onder een nieuwbouwwijk in Barendrecht. Dat bleek lastig te verkopen aan de bevolking. Informatieavonden verliepen moeizaam: overheid en lokale burgerij praatten langs elkaar heen. Beide partijen leken een eigen belang te hebben.

     Burgers wachten niet
     Voor Maarten Hajer speelden op de achtergrond van het conflict in Barendrecht een paar ‘macrotrends’. “In de verhouding tussen burger en openbaar bestuur is sprake van horizontalisering: burgers wachten niet op wat de overheid te vertellen heeft. Ze zoeken zelf de informatie over veiligheid, kosten en neveneffecten.” Op internet komen ze snel aan de weet of ondergrondse opslag van CO2 riskant is. De oude sturingsfilosofie waarbij Den Haag iets bedenkt en vervolgens ‘dropt’ in de regio werkt niet meer.
     Burgers vertrouwen steeds minder de informatie die van de overheid komt, zegt Hajer. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de officiële geluidsmetingen rondom Schiphol. Ze vertrouwen eerder op de metingen die particulieren hebben verricht en publiceren op geluidsnet.nl.

     Bekende actoren aan tafel
     Hajer gelooft in de innovatieve kracht van bijvoorbeeld boerenbedrijven, van het Westland of van de technologische bedrijventerreinen rondom Eindhoven. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn dergelijke innovatieve krachten vanuit de samenleving te stimuleren. Is de overheid met de Green Deals en de Topsectorenaanpak op de goede weg? Hajer twijfelt: “Positief is dat de overheid aan bedrijven vraagt welke belemmeringen ze tegenkomen. Maar het gevaar is dat de overheid de al bekende actoren aan tafel nodigt. Waarom zouden dat de meest innovatieve actoren zijn? Ambtenaren hebben er soms moeite mee om de dynamiek van de samenleving goed te begrijpen. Ze moeten meer in de samenleving en minder achter de bureaus hun beleid uitstippelen. Albert Heijn kent zijn klanten beter dan dat de overheid zijn burgers kent. Via de bonuskaart is de supermarkt uitstekend op de hoogte van de voorkeuren en het koopgedrag van de klanten.”

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers