Pleio

Engels | Nederlands
Vitale Perspectieven Samenwerking

Vitale Perspectieven Samenwerking

Grensoverschrijdend leren samenwerken!

 0/5 Sterren (0)

Eerste concept: Manifest "Vitale Perspectieven Samenwerking binnen Proeftuinen"

  Martin van Zanten
  Door Martin van Zanten in de groep Vitale Perspectieven Samenwerking 93 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Inleiding

   

  De "Vitale Perspectieven Samenwerking" moet een manier van (samen)werken worden, waar de dingen die er écht toe doen aan bod komen, óók de "elephant(s) in the room" ...

   

  Wat volgt is (nog) geen systematisch onderbouwd manifest. Het is een verhaal dat in de tijd ontstaat.

  In de literatuur over "innovatieprocessen" spreekt men vaak over "triple-, quadruple-, quintuple-, n-tuple helix innovation". De taal, die wordt gebruikt, vind ik nogal ingewikkeld. Dit is mijn poging om deze inzichten te vertalen naar gewoon Nederlands. Bruggen bouwen, zodat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen...

   

  Durf jij de uitdaging aan?!

   

   

  Uitdagingen

   

  Onze maatschappij wordt geconfronteerd met wereldwijde en complexe uitdagingen. Slechts een paar voorbeelden in die hele grote puzzel:

  • morele crisis
  • ecologische kwesties zoals klimaatverandering, broeikaseffect, lucht-, water-, bodem-kwaliteit
  • sociale ongelijkheid

  Dit maakt het moeilijk - zo niet onmogelijk - voor één enkele groep om naar oplossingen te zoeken (je kunt ook met z'n allen gaan zitten wachten op een wonder).

  Oplossing?

   

  Alhoewel de uitdagingen groot zijn, liggen oplossingen vaak in de lokale omgeving: "Veel druppels vormen samen een rivier!"

  De ‘Vitale Perspectieven Samenwerking’ kan daarbij helpen. Dit concept is bedoeld om te gaan werken aan het vernieuwen van de manier waarop innovaties tot stand komen. 

  Elk (innovatie)project heeft perspectieven, die noodzakelijk zijn om het te laten slagen. Beginnen we met de hoofdrolspelers:

  1. Natuur
  2. Inwoners
  3. Overheid
  4. Onderwijs
  5. Bedrijfsleven


  Met deze partijen aan tafel willen we practisch onderzoek doen om ons begrip van het concept "Vitale Perspectieven" op te gaan bouwen. We gaan óók kijken of deze manier van innoveren uitgevoerd kan worden in een Proeftuin.


  Intelligente steden

   

  Het leven in de stad verandert snel en dat vraagt flexibele manieren om op veranderingen te reageren. Transparantie en nauwe interactie tussen alle belanghebbenden vergroot de kans om uitdagingen het hoofd te bieden. Steeds meer worden inwoner-initiatieven gezien als kansen om mogelijke oplossingen uit te proberen.

  Daarom zijn stedelijke overheden steeds meer bereid om te experimenteren met innovatieprocessen samen met en zelfs op initiatief van inwoners.

  Men spreekt wel van de tweede generatie intelligente steden. Het doel is hier om de kwaliteit van leven in de stad te vergroten, met behulp van innovatieve methoden en betrokkenheid van alle belanghebbenden. Innovatieve technologieën zijn hierbij een middel en geen doel.

  Deze interacties moeten worden bestuurd op een manier, die de traditionele benaderingen verbindt met de invalshoeken van inwoners.

  In deze context wordt de Living Lab benadering steeds belangrijker: interdisciplinaire, duurzame, samenwerkende stedelijke vernieuwing.


  Inwonerparticipatie

   

  Urban Living Labs - óf Proeftuinen - hebben een nog meer uitgesproken karakter. Hier ligt de nadruk op inwonerparticipatie en toegenomen kwaliteit van leven in de stad. De ontwikkeling van - ecologisch en maatschappelijk zinvolle - commerciële producten en diensten kan daarbij een bonus zijn.  

  Proeftuinen zijn een instrument om alle belanghebbenden te betrekken bij de zoektocht naar innovaties voor lokale sociaal-ecologische uitdagingen. Een opvallend kenmerk van zo'n Proeftuin is de nauwe interactie met de overheid als belanghebbende, die vaak een leidende of belangrijke rol heeft in het innovatie-ecosysteem.


  Kwaliteit van leven

   

  Kwaliteit van leven in de stad wordt bedreigd en daarom is het logisch om het concept van "Vitale Perspectieven Samenwerking binnen Proeftuinen" verder uit te werken.
  Met deze vorm van actie-onderzoek wordt het mogelijk een project te ontwerpen en te veranderen, om gezamenlijk te gaan zoeken naar oplossingen en duurzame innovatie. Door als onderzoekers zelf mee te doen, kan een beter begrip van het proces worden verkregen, voor zowel de onderzoekers als de andere betrokken partijen.


  Natuur

   

  Deze manier van werken is er vooral óók op gericht om de Natuur als 'belanghebbende' te betrekken. Hiermee krijgt zij een stem en een taal, die alle andere belanghebbenden in het ecosysteem kunnen begrijpen. Dat geeft inzichten om effectiever te handelen.


  Open bestuur

   

  Om Open Bestuur te bevorderen kan men in de Proeftuin het volgende openbaar maken:

  • netwerken (persoonlijke en tussen organisaties),
  • infrastructuur (bijvoorbeeld sensornetwerken),
  • bestaande systemen (bv code en algoritmen),
  • en kennis (bijvoorbeeld onderzoeksgegevens).


  Dit om de samenwerking in de stad te vergroten, waardoor de duurzaamheid van de gegenereerde waarde en kennis wordt verbeterd.


  Slotgedachten

   

  Actie-onderzoek in een Proeftuin lijkt een bruikbare benadering om de Vitale Perspectieven Samenwerking te gaan oefenen. Deze werkwijze biedt een voedingsbodem voor samenwerkend leren en bevordert de betrokkenheid van belanghebbenden.

  Het ondersteunt ook de noodzaak om alle belanghebbenden te laten deelnemen. Het is vooral belangrijk om de ecologische omgeving - Natuur - te zien als een aparte 'belanghebbende'.

  Op deze manier kunnen de resultaten van innovatie en transitie duurzamer worden en het ecologisch evenwicht helpen herstellen... en leveren we óók een bijdrage aan de kwaliteit van het leven voor toekomstige generaties!  :)


  Bron: L2UDiek


   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers