Pleio

Engels | Nederlands
Werkgroep Pleio

Werkgroep Pleio

Bouw mee aan Pleio

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

iBestuur: Bestuurdersconferentie over de toekomst van Pleio

iBestuur: Bestuurdersconferentie over de toekomst van Pleio

Noem het een intranet voor de overheid. Een...
Wij van Pleio

Wij van Pleio

Pleio is van ons allemaal. Dat moet ook zo...
Pleio wordt je online werkomgeving

Pleio wordt je online werkomgeving

Bij Pleio stellen we de gebruiker centraal. We...
Verandert de overheid snel genoeg?

Verandert de overheid snel genoeg?

November is de conferentiemaand. Na mijn recente...

Verslag van de bestuurdersconferentie van Pleio

  Davied van Berlo
  Door Davied van Berlo in de groep Werkgroep Pleio 2498 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Op 14 december vond de bestuurdersconferentie van Pleio plaats in de Hoftoren in Den Haag. Na een korte presentatie gingen de aanwezigen in gesprek over de toekomst van Pleio en de samenwerking om de volgende stap te maken.

   

   

   
  Discussie en adviezen
  De doelstelling van de bijeenkomst was om gezamenlijk te kijken hoe we Pleio een stap verder kunnen brengen en wat daarvoor nodig is. Uit die discussies kwamen twee belangrijke aandachtspunten naar voren:
  1. Zorg dat de basis in orde is: beheer en beveiliging moeten gewoon goed zijn, een duidelijk aanspreekpunt en verantwoordelijkheid, etc.
  2. Maar hou het "licht en luchtig": geef gebruikers de ruimte, niet bureaucratiseren maar aan blijven sluiten op nieuwe ontwikkelingen, etc.
  De kracht van Pleio zit in de autonomie van gebruikers en organisaties om het middel in te kunnen zetten waar nodig. Zolang dat het uitgangspunt is, kan Pleio zonder problemen blijven groeien, ook vanuit bestuurlijk oogpunt.
   
   
  Welke punten gaan we oppakken?
  De discussie leverde een aantal concrete adviezen op waar de Werkgroep Pleio mee aan de slag kan. De volgende actiepunten staan op de agenda:
  • Om zowel aan punt 1 als aan punt 2 te kunnen voldoen moet er een scheiding komen tussen beheer en ontwikkeling;
  • Het beveiligingsonderzoek van de Rijksauditdienst wordt spoedig afgerond en de resultaten daarvan worden gedeeld;
  • Er is een beveiligingsteam in oprichting dat direct inzetbaar is en meteen kan reageren indien nodig;
  • Er wordt een stichting Pleio opgericht om te fungeren als eigenaar en aanspreekpunt. De stichting zal volledig bestaan uit ambtenaren;
  • Beheer en continuïteit moeten voor meer dan één jaar geregeld zijn (voor 2012 is de continuïteit geborgd). 

  Financiering en cocreatie
  Daarnaast zijn verschillende ideeën en modellen voor de financiering van Pleio (bijv. het contributiemodel van RBB) besproken. De komende tijd worden die verder uitgewerkt. De nadruk blijft echter liggen op cocreatie. Overheidsorganisaties die behoefte hebben aan extra functionaliteiten of diensten kunnen die zelf of gezamenlijk aan Pleio bijdragen. 
   
  Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft de regio Holland-Rijnland een strippenkaart betaald ter waarde van 10.000 euro. Daarnaast gaven verschillende aanwezigen aan geïnteresseerd te zijn in het verbeteren van beveiliging en beheer. Wellicht kunnen we ook op dat punt samenwerken en expertise vanuit andere organisaties inzetten om Pleio verder te brengen.
   
  Voor bijdragen en samenwerkmogelijkheden kun je contact opnemen met ondergetekende.
   
   
  Vervolg bestuurdersconferentie
  In het voorjaar van 2012 zal de tweede bestuurdersconferentie van Pleio worden georganiseerd. Daar zal de voortgang worden besproken van bovenstaande actiepunten en kunnen we het hebben over de besturing van Pleio. Voor deze bijeenkomst zoeken we een locatie in het midden van het land.
   
  In de Hoftoren waren we te gast bij het ministerie van OCW, met dank voor de gastvrijheid!

   

  Groei van het aantal gebruikers van Pleio in 2011

   
   

   

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers