Pleio

Engels | Nederlands
Werkgroep Pleio

Werkgroep Pleio

Bouw mee aan Pleio

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Pleio creëert een ecosysteem van bedrijvigheid

Pleio creëert een ecosysteem van bedrijvigheid

Hoe innovatief is de overheid? Volgens mij is die...
Pleio wint internationale prijs

Pleio wint internationale prijs

Pleio is één van de winnaars van de Intranet...
Waar is Pleio zoal mee bezig?

Waar is Pleio zoal mee bezig?

Vorige week donderdag is Pleio officieel geopend,...
Wat gaat er op 14 april veranderen op Pleio?

Wat gaat er op 14 april veranderen op Pleio?

Op 14 april gaat er iets veranderen op Pleio. In...

Pleio Onderwijs: Pleio als platform voor scholen?

  Davied van Berlo
  Door Davied van Berlo in de groep Werkgroep Pleio 2334 dagen geleden Reacties (10)

   0/5 Sterren (0)

  Nederland telt zo’n 15.000 onderwijsinstellingen. Sommige zijn groot, andere klein. Sommige hebben een eigen ict-organisatie, andere proberen technisch de touwtjes aan elkaar te knopen. Voor een groot gedeelte hebben ze dezelfde voorzieningen nodig, maar elke school en elk instituut is daar zelf verantwoordelijk voor en moet daarin tijd (mensen) en geld investeren. Bepaalde generieke voorzieningen worden geleverd door SurfNet of KennisNet, maar er wordt door al die afzonderlijke scholen nog enorm veel dubbel gedaan en dubbel geld uitgegeven. Dat kan slimmer

  Onderwijsinstellingen hebben een onderwijsfunctie, maar ook steeds vaker een maatschappelijke functie. Het aantal contacten neemt toe, evenals het aantal groepen waarmee contact onderhouden wordt. Intern is er een intranet waar docenten en ander personeel toegang toe hebben, maar er zijn ook digitale voorzieningen voor leerlingen en studenten. Ook bij contacten met en tussen ouders kunnen online platforms behulpzaam zijn: voor informatievoorziening over kinderen of voor ouderinitiatieven e.d.

  Hergebruik en flexibiliteit
  Dat vraagt om een online omgeving waar personeel, leerlingen en ouders laagdrempelig bij elkaar kunnen komen, informatie uitwisselen en samenwerken in wisselende groepen. Pleio biedt zo’n platform, waar een intranet ingericht kan worden voor intern gebruik, maar ook een omgeving waar ouders een ruimte in kunnen richten om iets te organiseren of leerlingen om een opdracht te doen. Afhankelijk van het doel van de ruimte kunnen functionaliteiten en kennisbronnen worden toegevoegd die dat doel ondersteunen.

  Pleio kan dus een infrastructuur bieden waar scholen tegen zeer geringe kosten en met zo min mogelijk moeite eigen omgevingen kunnen inrichten. Investeringen in tijd en geld kunnen zo aan inhoud en samenwerking worden besteed, in plaats van aan ict en beheer. Daar kan Pleio bij helpen. De basisvoorzieningen van Pleio worden centraal beheerd, maar zijn flexibel genoeg om zelf aan te passen voor de lokale situatie en om specifieke uitbreidingen aan toe te voegen of hergebruiken van andere instellingen. Op die manier blijft de controle bij de school.

  Op meerdere borden schaken
  Een school kan op basis van bestaande functionaliteiten een omgeving inrichten voor docenten, leerlingen en ouders. Op het intranet kunnen medewerkers en docenten informatie uitwisselen en kunnen bedrijfsvoeringsapplicaties worden ontsloten. Elke docent heeft een eigen dashboard waar relevante informatie en applicaties toegankelijk zijn en waar hij toegang krijgt tot leermateriaal en groepen. Per leerling kan een persoonlijk dashboard worden ingericht met lesstof en opdrachten en de mogelijkheid om samen te werken met andere leerlingen.

  Doordat Pleio centraal wordt beheerd is het mogelijk om nieuwe lesmaterialen, applicaties of andere informatie in één keer beschikbaar te stellen aan alle deelnemende scholen, docenten of leerlingen. Op die manier kunnen nieuwe inzichten en materialen sneller worden verspreid. Ook kunnen docenten van verschillende scholen zich per vak organiseren om ideeën uit te wisselen. Met ouders kunnen ruimtes worden gemaakt waar de ontwikkeling van het kind besproken kan worden of waar ze bijdragen aan activiteiten op school.

  Plein Onderwijs?
  Pleio biedt het platform waar deze omgevingen kunnen worden ingericht en waar functionaliteiten kunnen worden toegevoegd. Daarnaast is Pleio de interface waar docenten, leerlingen en ouders toegang kunnen krijgen tot materialen en applicaties en in contact kunnen treden met elkaar in wat voor samenstelling dan ook. De meerwaarde van een dergelijk Plein Onderwijs zal echter liggen in de inzet van scholen om hun eigen omgeving vorm te geven en de inbreng van strategische partners als OCW, VO-raad, PO-raad, KennisNet en SurfNet.

  Volgens mij liggen er verschillende kansen als we Pleio inzetten in het onderwijs. Scholen kunnen hun ict-uitgaven beperken en  dat geld in onderwijs steken. Nieuwe ideeën en materialen kunnen sneller verspreid worden tussen docenten. Ouders kunnen contact onderhouden met elkaar en met de school. Leerlingen krijgen toegang tot online lesmateriaal dat voor hen individueel geschikt is. Dit zijn ontwikkelingen in het onderwijs van nu en Pleio kan daar een platform voor bieden. Welke kansen zijn er nog meer? Ideeën, commentaren en aanvullingen zijn welkom!

   

  Casus: de docent

  Als een docent inlogt op Pleio komt hij binnen op zijn persoonlijke dashboard. Daar kan hij zien wat er gebeurt in de discussiegroepen waar hij lid van is, hij vindt er persoonlijke berichten en heeft er toegang tot applicaties. Hij kan doorklikken naar het intranet van zijn school om te zien welke algemene mededelingen er zijn of om in contact te komen met zijn collega’s. Daarnaast heeft hij toegang tot de groep met andere docenten die les geven in hetzelfde vak en kan hij naar groepen gaan waar de vorderingen van zijn leerlingen besproken worden.

  Ook de ouders hebben toegang tot het ‘dossier’ van hun kind. De docent kan daar vragen stellen aan of informatie delen met de ouders zodat niet alles in een tienminutengesprek hoeft. Vakkennis deelt hij via groepen met vakgenoten uit heel Nederland. Daar vindt hij ook nieuwe lesstof en modules. En aangezien hij ook één van de organisatoren van de musical is, bezoekt hij ook die groep. Daar kan hij zien wat de vorderingen zijn en samenwerken met de deelnemende leerlingen en betrokken ouders. Zo loopt de docent vanuit één dashboard alle groepen en onderwerpen langs waar hij aan deelneemt.


  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Martin Cleaver
    Martin Cleaver 2063 dagen geleden

    Volgens mij moet men simpel beginnen. Ouders zijn niet zo IT-wise en willen niets ingewikkelds. En volgens mij zijn scholen vaak niet bereid of in staat om hun eigen systeem aan te passen en toegankelijk te maken. Ze maken zich ook zorgen over de privacy. Vaak gebruiken ze Magister - inderdaad een ramp, maar veel scholen/ouders/leerlingen pikken het en genieten van de eye candy).  Maar een simpele omgeving met een open stuk voor alle ouders en een gesloten stuk voor contact ouders, ouderraadsleden en uiteindelijk en eventueel een stuk voor individuele leerlingen en hun ouders, leraren enz.

    • Harrie Custers
     Harrie Custers 2150 dagen geleden

     @ronald per 1 januari a.s. sluit het onderwijs aan via Digischool (150.000 gebruikers).

     • R van den Hoff
      R van den Hoff 2152 dagen geleden

      De kosten: gratis voor het onderwijs zou ik zeggen. Alleen het data verkeer , database en systeem onderhoud en wat kleine aanpassingen kosten geld. Schat ik op ca 350k per jaar max. En Pleio, pardon, Pleio Onderwijs, is van de overheid ( daar kan geen Patriot Act iets aan doen, zie de meer dan schandalige ontwikkelingen rond het EPD). De besparing zal giga zijn!

      • Dirk Jan van der Wal
       Dirk Jan van der Wal 2331 dagen geleden

       De casus docent kan ik aardig volgen, vergeet ook de casus ouder en leerling niet.

       Ik ben als ouder en burger een voorstander van een dergelijk Plein Onderwijs. Omdat ik sta voor Open (het huidige systeem van de middelbare school van mijn kinderen is alleen toegankelijk vanaf Windows PC's) en omdat ik denk dat daarmee de kwaliteit van onderwijs verbeterd kan worden.

       De lastigste hobbels:

       • Urgentie bij de scholen
        Ervaren de scholen (besturen en docenten) de huidige situatie ook als een probleem? Ik heb uit de ervaringen uit de Magister-case (zie reactie Jan Verlaan) niet de indruk dat dit leeft. Men is blij dat men iets heeft dat (enigzins) werkt. De focus ligt (terecht) op het onderwijs zelf en niet op ICT beleid, laat staan op gezamenlijk ICT beleid.
       • Belangen industrie
        Besef dat de pakketten die de scholen nu gebruiken vaak worden ontwikkeld voor / door de grote distributeurs en uitgevers van schoolboeken. Zij hebben geen belang bij een open omgeving, wil je een Elektronische leeromgeving dan zit je als school nu dus vast aan hun boeken en vice versa.
       • ICT vaardigheden docenten
        Als ik afga op de verhalen van mijn kinderen dan is het met de doorsnee computervaardigheden van  docenten op de middelbare school droef gesteld. Voorbeeld: dit schooljaar zouden de docenten ook het huiswerk online zetten zodat je als ouder je kind kunt helpen met het plannen maar er is slechts een enkeling die het systeem voldoende beheerst om dat te kunnen doen

       Overigens weet ik dat er een aantal Open Source enthousiastelingen en ondernemers bezig zijn met de ontwikkeling van producten en componenten die goed zouden passen in een schoolomgeving die volledig Open Source is. Het lijkt me handig en verstandig naar die mensen een brug te slaan en te kijken hoe we met hen tot een totaal verhaal kunnen komen.

       Koppel dingen zoals EduPC http://edupc.nl/ , SchoolTool http://www.schooltool.org , Moodle en Ellg (Pleio) aan elkaar en dan heb je kans op succes.

        

       • Rob Haans
        Rob Haans 2332 dagen geleden

        Vanuit een ouderperspectief: ik heb bij de school van mijn kinderen geprobeerd om een maxclass-website op te zetten (www.maxclass.nl). Het ICT-niveau van de gemiddelde ouder is echter stukken lager dan het ICT-niveau van de gemiddelde ambtenaar. Alleen al zorgen dat ouders op de site konden was een karwei, laat staan dat ze wisten wat ze moesten doen... Daarnaast ontbrak de motivatie bij ouders: ongeveer een kwart van de ouders gebruikt hier sociale media en die hadden weinig behoefte aan een extra platform. Uiteindelijk wordt alleen e-mail gebruikt als digitaal communicatiemiddel.

        Wat ik wil zeggen: pleio is in mijn ogen niet laagdrempelig genoeg voor gebruik door ouders.

        • N Hofman
         N Hofman 2332 dagen geleden

         @Wilbert, ik ben adjunct directeur op een VMBO school. Ik ben erg benieuwd naar de school van je kinderen! Welke systeem ze gebruiken en of ze überhaupt bereid zijn dit te delen. We zijn al jaren bezig om zelfs binnen de gemeente gezamenlijke ict projecten te starten. Dat is al enorm lastig, alleen zulke initiatieven als Pleio hebben in mijn ogen kans van slagen om drie redenen:

         1. Het is er al, er hoeft niets opnieuw ontwikkeld te worden
         2. Het is van de overheid, niet specifiek van een school of instantie waardoor het delen veel gemakkelijker geaccepteerd wordt
         3. De kosten zijn minimaal in vergelijking wat scholen nu uitgeven aan dergelijke platforms

          

         • Wilbert Schermer Voest
          Wilbert Schermer Voest 2332 dagen geleden

          @ Davied Ik ben wel erg benieuwd naar een indicatie van de omvang van de kostenbesparingen !  Kan je mij daar inzicht in bieden a.u.b. ? Ook ben ik erg benieuwd naar de reacties uit het 'onderwijsveld' zelf !  

          • Davied van Berlo
           Davied van Berlo 2332 dagen geleden

           @Wilbert Ik zeg niet dat er geen goede systemen bestaan, maar dat elke school daar apart voor moet betalen, vaak meerdere systemen naast elkaar nodig heeft en er geen hergebruik mogelijk is. Goed lezen a.u.b.

           @Jan Dank voor de link en het doorplaatsen. Volgens mij sluiten de initiatieven goed op elkaar aan. Hoe zouden we dat concreet kunnen maken?

           • Jan Verlaan
            Jan Verlaan 2332 dagen geleden

            Sommige scholen hebben het blijkbaar al goed voor elkaar blijkens @Wilbert, maar andere worstelen om het voor elkaar te krijgen. Daarbij wordt meer dan eens software ingezet welke leerlingen, ouders en leerkrachten uitsluit! Lees https://www.pleio.nl/groups/profile/502596/campagne-open-onderwijstoegang er maar eens op na.

            Het is m.i. een welkome start welke voor veel scholen een toegevoegde waarde brengt. Een school hoeft niet deel te nemen, maar mag wel! Ik heb een link geplaatst in de linkedin groep Open Source Onderwijs waar men momenteel discusserd over schoolwebsites.

            • Wilbert Schermer Voest
             Wilbert Schermer Voest 2332 dagen geleden

             Casus ouder: als ouder van schoolgaande kinderen heb ik alle informatie al beschikbaar ! De school biedt heeft een prima dashboard/website, waarin alle door davied genoemde mogelijkheden aanwezig zijn": toegang tot dossier van mijn kinderen (incl. cijferlijsten ) discussiegroepen etc. (incl.  MR informatie); er zijn prima contactmogelijkheden tussen ouders en leerlingen en ouders onderling. Daarnaar heb ik nog mijn eigen dashboard ("mijn favorieten") waarin ik alle overige informatie (bijv. inspectiebeoordelingen! ) direct kan aanklikken en raadplegen ! So what is new ??   

              

            Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers